Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio
Далекі кузени з України • Dalecy kuzyni z Ukrainy • Primos distantes da Ucrânia

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова


 

Familiaj nomoj en Ukrainio kaj en kelkaj aliaj landoj (kompara vortaro)
  
Прізвища в Україні та деяких інших країнах (порівняльний словник)
Nazwiska w Ukrainie i w kilku innych krajach (słownik porównawczy)
Cognomi in Ucraina e in alcuni altri paesi (dizionario comparativo)
Apellidos  en Ucrania y en otros países (diccionario  comparativo)
Příjmení na Ukrajině av několika dalších zemích (srovnávací slovník)
Sobrenomes na Ucrânia e em alguns outros países (dicionário comparativo)
Noms de famille en Ukraine et dans d'autres pays (dictionnaire comparatif)
Surnames in Ukraine  and in some other countries  (comparative dictionary)
Priezviská na Ukrajine av niektorých ďalších krajinách (porovnávací slovník)
Прозвішчы ва Украіне і ў некаторых іншых краінах (параўнальны слоўнік)
Familiennamen in der Ukraine und in einigen anderen Ländern (Vergleichswörterbuch)

 

kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski

↑ klaku • kliknij • клацніть • clique • click  

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

 

Ukraina familia nomo
Українське прізвище
Nazwisko ukraińskie

Simila nomo en aliaj landoj
Подібне прізвище в інших країнах
Podobne nazwisko w innych krajach

   
Вакарчук  
Вальчук Walczuk  PL-2614
Василенко Wasilenko  PL-99
Васильченко Wasilczenko  PL-15
Васильчук Wasilczuk  PL-366
Вдовенко Wdowienko  PL-1
Вдовиченко Wdowiczenko  PL-13
Вишневский, Вишневская Wiszniewski  PL-4530
Вишенський  
Вовк Wowk  PL-315
Вовченко Wowczenko  PL-1
Вовчок  
Вовчук Wowczuk  PL-104
Водвуд  
Водославський Wodosławski  PL-12
Воєвода  
Вознюк Woźniuk  PL-37
Возняк Woźniak  PL-81.390
Войтановський,
Войтановська
Wojtanowski  PL-1263
Войтенко Wojtenko  PL-20
Войтик Wojtyk
Войткiв Wojtkiw  PL-29
Войткевич Wojtkiewicz  PL-2624
Войткович Wojtkowicz  PL-103
Войтович Wojtowicz  PL-5319
Войтовнiк  
Войтюк Wojtiuk  PL-616
Wojtjuk  PL-3
Войцеховський Wojciechowski  PL-63.519
Волiнчук
Волiцький Woliński  PL-6584
Волинець Woliniec  PL-3
Волос Wołos  PL-925
Волосянко Wołosianko  PL-5
Волохо  
Волочiй  
Волошин Wołoszyn  PL-5899
Волощак Wołoszczak  PL-392
Волощинський Wołoszczyński  PL-11
Волощук Wołoszuk  PL-81
Волчецький Wołczecki  PL-141
Вольман Wolman  PL-200
Вольчак Wolczak  PL-13
Волянюк Wolniuk  PL-1
Ворищин  
Ворник Wornik  PL-3
Воробей Worobej  PL-4
Worobiej  PL-394
Воробель Worobel  PL-56
Воробець Worobiec  PL-381
Воробий, Воробйова Worobij  PL-87
Воробьев Worobiew  PL-35
Воробюк  
Ворона Worona  PL-379
Воронiн, Woronik  PL-134
Воронець Woroniec  PL-183
Воронецький Woroniecki  PL-1495
Воронич Woronicz  PL-69
Ворончак Woronczak  PL-5
Воронюк Woroniuk  PL-62
Вороняк Woroniak  PL-154
Ворощук Woroszczuk  PL-32
Вощак Woszczak  PL-651
Врещ  
Вуйцик Wójcik  PL-88.932
   
 

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

Ciferecaj telefonlibroj de Ukrainio • Cyfrowe spisy telefonów Ukrainy • Цифрові телефонні довідники Україні • Digital telephone directories of Ukraine

Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente:
Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, Opracował Kazimierz Rymut, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2003
• База жителей Украины
http://www.name-statistics.org/ 
http://www.kdejsme.cz/seznam/


uk: Запрошуємо до спільної міграції по стопах предків в рамках генеалогічної групи "Трансгентаро". Інформаційні зустрічі по четвергах з 18-20, вул. Kościuszki 35A (вхідні ворота 37), 1-й поверх, кімната 8 (домофон 57 або 58). Якщо є інтерес, можна організувати зустрічі по суботах або неділях.
Наша адреса: Генеалогічний Кружок „Трансгентаро“ при Сілезької Есперанто Асоціації, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław, Сілезія, Польща e-mail: transgentaro@europonto.eu • → Шлях до нашого клубу

pl: Zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków w ramach genealogicznej grupy „Transgentaro“. Spotkania informacyjne w czwartki w godzinach 18-20, ul. Kościuszki 35A (wejście bramą 37),  I piętro, pokój 8 (domofon 57 lub 58). Jeżeli będzie zainteresowanie to istnieje możliwość organizacji spotkań w soboty lub niedziele.
Nasz adres: Koło Genealogiczne „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław • e-mail: transgentaro@europonto.eu • →  Droga do naszego klubu


lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами