Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio
Далекі кузени з України • Dalecy kuzyni z Ukrainy • Primos distantes da Ucrânia

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова


 

Familiaj nomoj en Ukrainio kaj en kelkaj aliaj landoj (kompara vortaro)
  
Прізвища в Україні та деяких інших країнах (порівняльний словник)
Nazwiska w Ukrainie i w kilku innych krajach (słownik porównawczy)
Cognomi in Ucraina e in alcuni altri paesi (dizionario comparativo)
Apellidos  en Ucrania y en otros países (diccionario  comparativo)
Příjmení na Ukrajině av několika dalších zemích (srovnávací slovník)
Sobrenomes na Ucrânia e em alguns outros países (dicionário comparativo)
Noms de famille en Ukraine et dans d'autres pays (dictionnaire comparatif)
Surnames in Ukraine  and in some other countries  (comparative dictionary)
Priezviská na Ukrajine av niektorých ďalších krajinách (porovnávací slovník)
Прозвішчы ва Украіне і ў некаторых іншых краінах (параўнальны слоўнік)
Familiennamen in der Ukraine und in einigen anderen Ländern (Vergleichswörterbuch)

 

kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski

↑ klaku • kliknij • клацніть • clique • click  

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

 

Ukraina familia nomo
Українське прізвище
Nazwisko ukraińskie

Simila nomo en aliaj landoj
Подібне прізвище в інших країнах
Podobne nazwisko w innych krajach

   
Давибiда Dawibida  PL-5
Давидчак Dawidczak  PL-1
Давидюк Dawidiuk  PL-200
Дадяк  
Дакс Daks  PL-20
Дакус Dakus  PL-30
Данiв Daniw  PL-35
Даник Danik  PL-368
Данилiв Daniłów  PL-71
Данилець Danilec  PL-41
Danylec  PL-7
Данилишин Daniliszyn  PL-86
Daniłyszyn  PL-1
Данилкiв Daniłków  PL-32
Данилко Daniłko  PL-229
Danyłko  PL-23
Данило Daniło  PL-197
Danyło  PL-48
Данильчук Danilczuk  PL-1129
Danylczuk  PL-15
Данилюк  
Даниляк Danylak  PL-19
Даниш Danisz  PL-938
Danysz  PL-145
Данишин  
Данкiв Danków  PL-28
Данкевич Dankiewicz  PL-682
Данчевський Danczewski  PL-19
Данчин Danczyn  PL-4
Данчо  
Данчук Danczuk  PL-15
Данькiв Dańków  PL-152
Данько Dańko  PL-1036
Даньчик Dańczyk  PL-134
Данюк Daniuk  PL-90
Дарiй  
Дарiйчук  
Дарморiз  
Дарморiс  
Даугель Daugiel  PL-1
Дахно Dachno  PL-12
Даца  
Дацак  
Дацишин Dacyszyn  PL-121
Дацкiв Dacków  PL-98
Дацко Dacko  PL-660
Дашкевич Daszkiewicz  PL-2859
Дашко Daszko  PL-112
Дашковський Daszkowski  PL-1084
Дащук Daszuk  PL-73
Дешко Deszko  PL-26
Дворак Dworak  PL-4520
Двораковський Dworakowski  PL-2406
Дворецький, Дворецька Dworecki  PL-731
Двояк Dwojak  PL-1964
Деба Deba  PL-92
Дебич  
Дедух  
Дейнега Dejnega  PL-40
Дейсак Dejsak
Делегач Delegacz  PL-263
Делiкат Delikat  PL-653
Делос Delos  PL-1
Дем'янчук Demianczuk
Дем'янюк Demianiuk
Дембiцький, Дембiцька Dembicki, Dembicka
Дембич Dembicz
Дембович Dembowicz
Демедюк Demediuk
Demiediuk
Деменюк Demeniuk
Демешко Demeszko
Демидюк Demidiuk
Демкiв Demków
Демкович Demkowicz
Демура Demura  PL-23
Демус Demus  PL-96
Демченко Demczenko  PL-34
Демчик Demczyk  PL-66
Демчишин Demczyszyn  PL-71
Демчук Demczuk  PL-1984
Дендюк
Денега Denega  PL-73
Денис Denys  PL-786
Денисенко Denysenko  PL-18
Денисюк Denisiuk  PL-1285
Denysiuk  PL-157
Деревицький, Деревицька Derewicki  PL-5
Держко Derżko  PL-27
Деркач Derkacz  PL-1645
Дiвнич Diwnicz  PL-2
Diwnycz  PL-2
Дiденко Didenko  PL-57
Дiдик Didyk  PL-503
Дiдич Didycz  PL-31
Дiдоха Didocha  PL-1
Дiдошак Didoszak  PL-39
Дiдун Diduń  PL-2
Дiдур Didur  PL-40
Дiдух Diduch  PL-390
Дiжевський, Дiжевська Diżewski  PL-4
Дiян Dijan  PL-1
Добровольський Dobrowolski  PL-19.382
   
   
 

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

Ciferecaj telefonlibroj de Ukrainio • Cyfrowe spisy telefonów Ukrainy • Цифрові телефонні довідники Україні • Digital telephone directories of Ukraine

Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente:
Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, Opracował Kazimierz Rymut, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2003
• База жителей Украины
http://www.name-statistics.org/ 
http://www.kdejsme.cz/seznam/


uk: Запрошуємо до спільної міграції по стопах предків в рамках генеалогічної групи "Трансгентаро". Інформаційні зустрічі по четвергах з 18-20, вул. Kościuszki 35A (вхідні ворота 37), 1-й поверх, кімната 8 (домофон 57 або 58). Якщо є інтерес, можна організувати зустрічі по суботах або неділях.
Наша адреса: Генеалогічний Кружок „Трансгентаро“ при Сілезької Есперанто Асоціації, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław, Сілезія, Польща e-mail: transgentaro@europonto.eu • → Шлях до нашого клубу

pl: Zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków w ramach genealogicznej grupy „Transgentaro“. Spotkania informacyjne w czwartki w godzinach 18-20, ul. Kościuszki 35A (wejście bramą 37),  I piętro, pokój 8 (domofon 57 lub 58). Jeżeli będzie zainteresowanie to istnieje możliwość organizacji spotkań w soboty lub niedziele.
Nasz adres: Koło Genealogiczne „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław • e-mail: transgentaro@europonto.eu • →  Droga do naszego klubu


lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами