Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio
Далекі кузени з України • Dalecy kuzyni z Ukrainy • Primos distantes da Ucrânia

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова


 

Familiaj nomoj en Ukrainio kaj en kelkaj aliaj landoj (kompara vortaro)
  
Прізвища в Україні та деяких інших країнах (порівняльний словник)
Nazwiska w Ukrainie i w kilku innych krajach (słownik porównawczy)
Cognomi in Ucraina e in alcuni altri paesi (dizionario comparativo)
Apellidos  en Ucrania y en otros países (diccionario  comparativo)
Příjmení na Ukrajině av několika dalších zemích (srovnávací slovník)
Sobrenomes na Ucrânia e em alguns outros países (dicionário comparativo)
Noms de famille en Ukraine et dans d'autres pays (dictionnaire comparatif)
Surnames in Ukraine  and in some other countries  (comparative dictionary)
Priezviská na Ukrajine av niektorých ďalších krajinách (porovnávací slovník)
Прозвішчы ва Украіне і ў некаторых іншых краінах (параўнальны слоўнік)
Familiennamen in der Ukraine und in einigen anderen Ländern (Vergleichswörterbuch)

 

kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski

↑ klaku • kliknij • клацніть • clique • click  

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

 

Ukraina familia nomo
Українське прізвище
Nazwisko ukraińskie

Simila nomo en aliaj landoj
Подібне прізвище в інших країнах
Podobne nazwisko w innych krajach

Бабак Babak  PL-64
Бабенко Babenko  PL-17
Babeńko  PL-14
Бабiй
Бабий
Babij  PL-896
Бабiйчук Babijczuk  PL-179
Бабiнський Babiński  PL-3331
Бабiнчук Babińczuk  PL-29
Бабинiн Babinin  PL-1
Бабинюк 0
Бабiч Babicz  PL-2260
Бабко Babko  PL-8
Бабченко Babczenko  PL-38
Бабчинский  UA-694 Babczyński  PL-471
Babczinski  PL-3
Babczińska  PL-1
Бабчук Babczuk  PL-21
Бабюк Babiuk  PL-91
Бабяк
Баб'як
Babiak  PL-1214
Баволяк 0
Баглай Bahłaj  PL-7
Багриновський, Багриновська Bahrynowski  PL-95
Бажанський Bażański  PL-24
Базiв 0
Базилiв Bazylów  PL-48
Базилюк Bazyluk  PL-763
Базюк Baziuk  PL-310
Байда Bajda  PL-1975
Байдюк Bajdiuk  PL-31
Байса Bajsa  PL-10
Бак Bak  PL-872
Бака Baka  PL-1046
Бакай Bakaj  PL-377
Бакан Bakan  PL-128
Бакун Bakun  PL-1086
Балабан Bałaban  PL-520
Балабух Bałabuch  PL-418
Баланда Bałanda  PL-301
Баландович Bałandowicz  PL-0
Балашовець Bałaszowiec  PL-4
Балинський, Балинська Baliński, Balińska  PL-3.374
Балита Balita  PL-77
Балiцький, Балiцька Balicki, Balicka  PL-4.894
Балищук Baliszczuk PL-0
Балук Bałuk  PL-417
Банас Banas  PL-286
Банах Banach  PL-12.318
Бандура Bandura  PL-1.382
Бандурак, Бандурка Bandurak  PL-14
Банковський, Банковська Bankowski, Bankowska  PL-113
Баняс Banias  PL-12
Барабаш Barabasz  PL-1727
Баран Baran  PL-38.548
Баранович Baranowicz  PL-1013
Барановський Baranowski  PL-25.544
Баранюк Baraniuk  PL-230
Бараняк Baraniak  PL-2064
Барна Barna  PL-521
Барнась Barnaś  PL-2562
Барнич Barnicz  PL-0
Barnycz  PL-7
Бачевський, Бачевська Baczewski, Baczewska  PL-2353
Бачинський, Бачинська Baczyński, Baczyńska  PL-4341
Baczynski, Baczynska  PL-21
Башта Baszta  PL-24
Березовський Berezowski  PL-1802
Бiгун Bigun  PL-2
Бiда Bida  PL-476
Бiдюк Bidiuk  PL-41
Бiла Bila  PL-36
Biła  PL-16
Бiлан Bilan  PL-111
Biłan  PL-169
Бiланiв Bilanów  PL-6
Бiлевський Bilewski  PL-286
Бiлейчук Bilejczuk  PL-1
Бiлецький, Бiлецька Bilecki, Bilecka  PL-663
Бiлiнський Biliński  PL-5407
Бiлий Biłyj  PL-86
Бiлик Biłyk  PL-365
Бiловус, Бiловусова Biłowus  PL-5
Бiлоган Biłogan  PL-45
Бiлоус Biłous  PL-126
Богусевич Bogusiewicz  PL-687
Богуславський Bogusławski  PL-3532
Боднар  UA-22.129 Bodnar  PL-2084  • BR-824
Бойко Bojko  PL-2237
Бойкович Bojkowicz  PL-6
Братковський Bratkowski  PL-1288
Бялик
Б'ялик
Bialik  PL-1596
 

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

Ciferecaj telefonlibroj de Ukrainio • Cyfrowe spisy telefonów Ukrainy • Цифрові телефонні довідники Україні • Digital telephone directories of Ukraine

Fontoj:
• individuoj loĝantaj en Pollando • індивіди у Польщі  • osoby v Polsku • Personen in Polen • individuals in Poland  • ilość przedstawicieli noszących dane nazwisko zamieszkałych w Polsce w roku 2002 (Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, Opracował Kazimierz Rymut, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2003) 
http://www.name-statistics.org/ 
http://www.kdejsme.cz/seznam/


uk: Запрошуємо до спільної міграції по стопах предків в рамках генеалогічної групи "Трансгентаро". Інформаційні зустрічі по четвергах з 18-20, вул. Kościuszki 35A (вхідні ворота 37), 1-й поверх, кімната 8 (домофон 57 або 58). Якщо є інтерес, можна організувати зустрічі по суботах або неділях.
Наша адреса: Генеалогічний Кружок „Трансгентаро“ при Сілезької Есперанто Асоціації, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław, Сілезія, Польща e-mail: transgentaro@europonto.eu • → Шлях до нашого клубу

pl: Zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków w ramach genealogicznej grupy „Transgentaro“. Spotkania informacyjne w czwartki w godzinach 18-20, ul. Kościuszki 35A (wejście bramą 37),  I piętro, pokój 8 (domofon 57 lub 58). Jeżeli będzie zainteresowanie to istnieje możliwość organizacji spotkań w soboty lub niedziele.
Nasz adres: Koło Genealogiczne „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław • e-mail: transgentaro@europonto.eu • →  Droga do naszego klubu


lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами