Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio
Далекі кузени з України • Dalecy kuzyni z Ukrainy • Primos distantes da Ucrânia

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова


 

Familiaj nomoj en Ukrainio kaj en kelkaj aliaj landoj (kompara vortaro)
  
Прізвища в Україні та деяких інших країнах (порівняльний словник)
Nazwiska w Ukrainie i w kilku innych krajach (słownik porównawczy)
Cognomi in Ucraina e in alcuni altri paesi (dizionario comparativo)
Apellidos  en Ucrania y en otros países (diccionario  comparativo)
Příjmení na Ukrajině av několika dalších zemích (srovnávací slovník)
Sobrenomes na Ucrânia e em alguns outros países (dicionário comparativo)
Noms de famille en Ukraine et dans d'autres pays (dictionnaire comparatif)
Surnames in Ukraine  and in some other countries  (comparative dictionary)
Priezviská na Ukrajine av niektorých ďalších krajinách (porovnávací slovník)
Прозвішчы ва Украіне і ў некаторых іншых краінах (параўнальны слоўнік)
Familiennamen in der Ukraine und in einigen anderen Ländern (Vergleichswörterbuch)

 

kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski

↑ klaku • kliknij • клацніть • clique • click  

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

 

Ukraina familia nomo
Українське прізвище
Nazwisko ukraińskie

Simila nomo en aliaj landoj
Подібне прізвище в інших країнах
Podobne nazwisko w innych krajach

   
Iванiв Iwaniw  PL-2
Iванiцький, Iванiцька Iwanicki  PL-4819
Iванiчек Iwaniczek  PL-13
Iванашко Iwanaszko  PL-80
Iваневич Iwaniewicz  PL-18
Iваник Iwanik  PL-152
Iwanyk  PL-28
Iваникович  
Iваницький, Iваницька Iwanicki  PL-4819
Iваниш  
Iванишин Iwaniszyn  PL-212
Iванищак Iwaniszczak  PL-1
Iванкiв Iwankiw  PL-1
Iванов, Iванова Iwanow  PL-994
Iвановський, Iвановська Iwanowski  PL-5164
Iваночко Iwanoczko  PL-55
Iвантишин  
Iванус Iwanus  PL-122
Iванцiв Iwanciw  PL-30
Iванченко Iwanczenko  PL-43
Iванчишин Iwanczyszyn  PL-17
Iваньцiв  
Iванюк Iwaniuk  PL-4811
Iваняк Iwaniak  PL-1456
Iвасiв Iwasiw  PL-6
Iвасенко Iwasieńko  PL-4
Iwasenko  PL-1
Iвасишин Iwasyszyn  PL-31
Iваськiв  
Iвасюк Iwasiuk  PL-172
Iвахiв Iwachiw  PL-1
Iвахнюк Iwachniuk  PL-10
Iвашин Iwaszyn  PL-9
Iвашкiв Iwaszkiw  PL-1
Iвашко Iwaszko  PL-1351
Iващенко Iwaszczenko  PL-14
Iващишин Iwaszczyszyn  PL-133
Iващук Iwaszczuk  PL-265
Iгнатiв  
Iгнатьєв, Iгнатьєва Ignatjew  PL-36
Iгнатюк Ignatjuk  PL-16
Iдак  
Iздрик  
Iлiтич  
Iленчук  
Iлечко Ileczko  PL-64
Iлиняк  
Iллiчов  
Iльба Ilba  PL-43
Iлькiв Ilkiw  PL-21
Iлькович Ilkowicz  PL-27
Ільницький, Iльницька Ilnicki  PL-2422
Iльчишин Ilczyszyn  PL-404
Iльчук Ilczuk  PL-1742
Iльяшек Iljaszek  PL-3
Iпатiй  
Iсаєв, Iсаєва  
Iсаєнко  
Iсаков Isakow  PL-10
Iсарук  
Iщенко Iszczenko  PL-18
   
 

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

Ciferecaj telefonlibroj de Ukrainio • Cyfrowe spisy telefonów Ukrainy • Цифрові телефонні довідники Україні • Digital telephone directories of Ukraine

Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente:
Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, Opracował Kazimierz Rymut, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2003
• База жителей Украины
http://www.name-statistics.org/ 
http://www.kdejsme.cz/seznam/


uk: Запрошуємо до спільної міграції по стопах предків в рамках генеалогічної групи "Трансгентаро". Інформаційні зустрічі по четвергах з 18-20, вул. Kościuszki 35A (вхідні ворота 37), 1-й поверх, кімната 8 (домофон 57 або 58). Якщо є інтерес, можна організувати зустрічі по суботах або неділях.
Наша адреса: Генеалогічний Кружок „Трансгентаро“ при Сілезької Есперанто Асоціації, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław, Сілезія, Польща e-mail: transgentaro@europonto.eu • → Шлях до нашого клубу

pl: Zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków w ramach genealogicznej grupy „Transgentaro“. Spotkania informacyjne w czwartki w godzinach 18-20, ul. Kościuszki 35A (wejście bramą 37),  I piętro, pokój 8 (domofon 57 lub 58). Jeżeli będzie zainteresowanie to istnieje możliwość organizacji spotkań w soboty lub niedziele.
Nasz adres: Koło Genealogiczne „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław • e-mail: transgentaro@europonto.eu • →  Droga do naszego klubu


lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами