Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio
Далекі кузени з України • Dalecy kuzyni z Ukrainy • Primos distantes da Ucrânia

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова


 

Familiaj nomoj en Ukrainio kaj en kelkaj aliaj landoj (kompara vortaro)
  
Прізвища в Україні та деяких інших країнах (порівняльний словник)
Nazwiska w Ukrainie i w kilku innych krajach (słownik porównawczy)
Cognomi in Ucraina e in alcuni altri paesi (dizionario comparativo)
Apellidos  en Ucrania y en otros países (diccionario  comparativo)
Příjmení na Ukrajině av několika dalších zemích (srovnávací slovník)
Sobrenomes na Ucrânia e em alguns outros países (dicionário comparativo)
Noms de famille en Ukraine et dans d'autres pays (dictionnaire comparatif)
Surnames in Ukraine  and in some other countries  (comparative dictionary)
Priezviská na Ukrajine av niektorých ďalších krajinách (porovnávací slovník)
Прозвішчы ва Украіне і ў некаторых іншых краінах (параўнальны слоўнік)
Familiennamen in der Ukraine und in einigen anderen Ländern (Vergleichswörterbuch)

 

kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski

↑ klaku • kliknij • клацніть • clique • click  

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

 

Ukraina familia nomo
Українське прізвище
Nazwisko ukraińskie

Simila nomo en aliaj landoj
Подібне прізвище в інших країнах
Podobne nazwisko w innych krajach

   
   
Мазай Mazaj  PL-15  • DE-14
Мазаник Mazanik  PL-63  • DE-7
Мазепа  3163 Mazepa  PL-678  • BR-37  • DE-35
   
Мазур 43.780 Mazur  PL-67.696  • BR-2581  • DE-2638
Мазура 457 Mazura PL-58
Мазурак 927 Mazurak PL-143
Мазуревич 100 Mazurewicz PL-184
Мазурек 156 Mazurek  PL-32.375  • BR-783  • DE-730
Мазуренко 10.343 Mazurenko  PL-27, Mazureńko PL-1 • DE-7
Мазурец 1423 Mazurec PL-21
Мазурик 4877 Mazurik PK-6
Мазуркевич 3235 Mazurkiewicz  PL-16.840  • DE-358
Мазурко  62 Mazurko PL-23
Мазуро 32 Mazuro PL-159
Мазурович 14 Mazurowicz PL-92
Мазуровский 31, Мазуровска 42 Mazurowski PL-1184, Mazurowska PL-1209
Мазурок 3234 Mazurok PL-1
Мазурук 503 Mazuruk PL-348
Мазурчак 543 Mazurczak  PL-2313  • DE-28
Мазурчик 37 Mazurczyk PL-723
Мазурчук 641 Mazurczuk 103
Мазурык 53 Mazuryk PL 180
   
Макаренко Makarenko  PL-52  • BR-14  • DE-197
Малинка Malinka  PL-321  • DE-498
Малиновский Malinowski  PL-23.011, Malinowska PL-24.511 • DE-1789
   
Ман 291 Man PL-173 • DE-12.629
Мандрак 2 Mandrak BR-68 • PL-60 • DE-14 • NL-4
Мандрек 15 Mandrek PL-54
Мандрик 3216 Mandryk  PL-233  • BR-68 • DE-49
Mandrik  BR-123 • DE-21
Мандро 251 Mandro PL 11 • DE-7
Мандрык 264 Mandryk PL 233 • DE-49
Мандрыка 2976 Mandryka PL 30 • DE-77
Мандрыш 2 Mandrysz PL-665
   
Мариненко  
Мартинович Martynowicz  PL-792
Мартыненко Martynienko  PL-10
Мартынюк Martyniuk  PL-2042 • DE-7
Марченко Marczenko  PL-100
Марчук Marczuk  PL-3698 • DE-70
   
Матей 1633 Matej PL-298
Матейко 872 Matejko  PL-2157 • DE-92
Matejka PL-141
   
Медведенко  
   
Мелешко Meleszko  PL-59
Мелещенко  
Мельник, Мельникова Melnik  PL-302
Мельникович Melnikowicz
Мельничек Melniczek  PL-1
Мельниченко Melniczenko  PL-12
Мельничин  
Мельничук Melniczuk  PL-26
   
Мендик Mendyk  PL-1446 • DE-70
Мендюк Mendiuk  PL-7
Мех Mech  PL-1766
Мисиор 7 Misior PL-754
   
Мисюга 308 Misiuga PL-15
Мисюда 6 Misiuda PL-415
Мисюк 2298 Misiuk PL-670
Мисюкевич 300 Misiukiewicz PL-346
Мисюль 37 Misiul PL-15
Мисюля 72 Misiula PL 17
Мисюн 23 Misiun PL-291
Мисюна 289 Misiuna PL-294
Мисюнас 9 Misiunas PL-2
Мисюр 3 Misiur PL-96
Мисюра 6048, Мисюря 3 Misiura PL-1956 • BR-35 • DE-14 • IT-27
Misióra PL-6
Мисюревич 82 Misiurewicz PL-42
Мисюрка 213 Misiurka PL-124
Мисюркевич 17 Misiurkiewicz PL-11
Мисюро 1 Misiuro PL-103
Мисюрский 2, Мисюрска 4 Misiurski PL-183, Misiurska PL-180
Мисюта 111 Misiuta PL-61
   
Моравский Morawski  PL-7.428, Morawska PL-8151 • DE-428
Моро 52 Moro PL-38
Мороз 65.645 Moroz  PL-2940  • BR-336  • DE-316
Мороза Moroza PL-25
Морозас Morozas PL-5
Морозевич 261 Morozewicz PL-66
Moroziewicz PL-20
Морозик Morozik PK-85
Морозинский , Морозинска Moroziński PL-71, Morozińska PL-70
Морозко 209 Morozko PL-8
Морозо 4 Morozo PL-3
Морозов 16.967 Morozow PL-138
Морозович 398 Morozowicz PL-22
Морозовский 629, Морозовска 815 Morozowski PL-58, Morozowska PL-61
Морозюк 4424 Moroziuk PL-45
   
Москаленко Moskalenko  PL-22
Москалик Moskalik  PL-829
Москаль Moskal  PL-5876  • BR-14  • DE-92
Москальчук Моskalczuk  PL-15
Москалюк Moskaluk  PL-232
Мостовий, Мостова Mostowy  PL-370
Мотикевич Motykiewicz  PL-95
Мочульский Moczulski  PL-2544  • BR-41
Музика 244
Музыка 16.723
Muzyka  PL-2317  • BR-14  • DE-35
Мулик 493 Mulik  PL-416  • BR-21  • DE-77
Муха  9703 Mucha  PL-22.105  • BR-480  • DE-2393
Мушкета 64 Muszkieta  PL-215  • DE-35
Мягченко  
Мязга Miazga  PL-2905  • DE-35
   
 

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

Ciferecaj telefonlibroj de Ukrainio • Cyfrowe spisy telefonów Ukrainy • Цифрові телефонні довідники Україні • Digital telephone directories of Ukraine

Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente:
Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, Opracował Kazimierz Rymut, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2003
• База жителей Украины
http://www.name-statistics.org/ 
http://www.kdejsme.cz/seznam/


uk: Запрошуємо до спільної міграції по стопах предків в рамках генеалогічної групи "Трансгентаро". Інформаційні зустрічі по четвергах з 18-20, вул. Kościuszki 35A (вхідні ворота 37), 1-й поверх, кімната 8 (домофон 57 або 58). Якщо є інтерес, можна організувати зустрічі по суботах або неділях.
Наша адреса: Генеалогічний Кружок „Трансгентаро“ при Сілезької Есперанто Асоціації, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław, Сілезія, Польща e-mail: transgentaro@europonto.eu • → Шлях до нашого клубу

pl: Zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków w ramach genealogicznej grupy „Transgentaro“. Spotkania informacyjne w czwartki w godzinach 18-20, ul. Kościuszki 35A (wejście bramą 37),  I piętro, pokój 8 (domofon 57 lub 58). Jeżeli będzie zainteresowanie to istnieje możliwość organizacji spotkań w soboty lub niedziele.
Nasz adres: Koło Genealogiczne „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław • e-mail: transgentaro@europonto.eu • →  Droga do naszego klubu


lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами