Transgentaro
Transhraničné rody

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

Portál venovaný rodom, ktorych členovia žijú v rôznych krajinách po dlhú dobu a hovoria rôznymi jazykmi v závislosti od krajiny, v ktorej žijú.

Rodiny, ktoré sa zúčastňujú na projekte „Transgentaro“

Gabor • Гaбор • Gábor Tracz • Трач • Trač • Trach • Tratch • Tratsch • Tractz • Tratck
Knobloch • Knoblich el Kusterdingen Wojtakowski • Woytakowski • Woitakowski
Palacký • Pallaske • Palatzky • Balaske Worsztynowicz • Bursztynowicz • Burstynowitz • Orsztynowicz • Ostynowicz • Osztynowicz
Rother • Rothert • Roter • Rotter Wurst • Wurszt • Wurscht
Smolny • Smolný  

Transhraničné rodinné diskusné skupiny na Facebooku

Diskusná skupina "Transgentaro" na Facebooku

Stránka "Transgentaro" na Facebooku

Potomci českých bratří

Vzdialení bratranci z Veľkopoľska

Vzdialení bratranci z Ukrajiny

Úloha esperanta vo formovaní európskej identity

Retro piesne (obľúbený speváci našich predkov a ich piesní)

Staré kino (obľúbený herci našich predkov a ich filmy)

Genealógia piesní

Slovníky:
Zoznam európskych regiónov
Viacjazyčný genealogický slovník
Viacjazyčný slovník povolaní, funkcií a vojenských fáz

Jazykové a spoločenské hry

Skype rozhovory medzi vzdialenými bratranci

Esperanto ‒ kontaktný jazyk pre vzdialených bratrancov

Stretnutia v Edwardovej rozprávkovej záhrade

Genealogický kruh "Transgentaro" v Slezskom esperantskom zväze
Vyhlásenie o členstve
Štatút
Naša adresa: Śląski Związek Esperancki, Koło Genealogiczne „Transgentaro“, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław, Sliezsko, Poľsko
e-mail: transgentaro@europonto.eu • skype: transgentaro
Cesta do nášho klubu


mnohojazyčné webové stránky, ktoré informuje používateľov Internetuo o možnosti bezplatné a ľahké výučby esperanta
https://lernu.net/sk
http://kurso.com.br/index.php?sk
Esperanto je živý jazyk veľmi vhodný pre medzinárodnú komunikáciu so vzdialenými bratrancami