Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio
Далекі кузени з України • Dalecy kuzyni z Ukrainy • Primos distantes da Ucrânia

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова


 

Familiaj nomoj en Ukrainio kaj en kelkaj aliaj landoj (kompara vortaro)
  
Прізвища в Україні та деяких інших країнах (порівняльний словник)
Nazwiska w Ukrainie i w kilku innych krajach (słownik porównawczy)
Cognomi in Ucraina e in alcuni altri paesi (dizionario comparativo)
Apellidos  en Ucrania y en otros países (diccionario  comparativo)
Příjmení na Ukrajině av několika dalších zemích (srovnávací slovník)
Sobrenomes na Ucrânia e em alguns outros países (dicionário comparativo)
Noms de famille en Ukraine et dans d'autres pays (dictionnaire comparatif)
Surnames in Ukraine  and in some other countries  (comparative dictionary)
Priezviská na Ukrajine av niektorých ďalších krajinách (porovnávací slovník)
Прозвішчы ва Украіне і ў некаторых іншых краінах (параўнальны слоўнік)
Familiennamen in der Ukraine und in einigen anderen Ländern (Vergleichswörterbuch)

 

kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski

↑ klaku • kliknij • клацніть • clique • click  

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

 

Ukraina familia nomo
Українське прізвище
Nazwisko ukraińskie

Simila nomo en aliaj landoj
Подібне прізвище в інших країнах
Podobne nazwisko w innych krajach

Калета  UA-40 Kaleta  PL-11.731  • CZ-1115
Казаренко  
Казновський Kaznowski  PL-1266
Кальниченко  
Калiнчук Kalinczuk  PL-7
Калiщук Kaliszczuk  PL-163
Камiнський, Камiнська Kamiński  PL-87.935
Канюка Kaniuka  PL-345
Капличний Kapliczny  PL-1
Карасевич Karasewicz  PL-184
Каратнюк  
Карачковський Karaczkowski  PL-13
Карашнюк  
Карук Karuk  PL-52
Касевич Kasewicz  PL-1
Каук  
Качан Kaczan  PL-1050
Каченюк Kaczeniuk
Качинський Kaczyński  PL-11.188
Kaczynski  PL-29
  Kaczmarek  PL-62.299  • DE-4154  IT-67  BR-62  NL-61  SE-31  CZ-22
Качур Kaczur  PL-62
Квашук Kwaszuk  PL-2
Кельман Kelman  PL-74
Кермен Kermen  PL-6
Кічатий Kiczaty  PL-12
Килiмник Kilimnik  PL-125
Килинич  
Кириченко Kiriczenko  PL-3
Кирпа Kirpa  PL-55
Кисель Kisiel  PL-9.893  • DE-238
Кисик Kisyk  PL-33
Кищук Kiszczuk  PL-78
Клапчук Kłapczuk  PL-20
Клименко Klimenko  PL-51
Климнюк  
Климчак Klimczak  PL-11.827
Климчук Klimczuk  PL-1256
Клочко Kłoczko  PL-845
Кметь Kmet  PL-43
Книш Knisz  PL-18
Кноблох Knobloch  PL-314 • DE-5297 • CZ-1036  • BR-240
Князевич Kniaziewicz  PL-121
Кобейман  
Кобзик Kobzik  PL-35
Козачинський Kozaczyński  PL-294
Коваленко UA-134.291 Kowalenko  PL-128  • BR-6  • DE-134
Коваль UA-91.339
Ковал  UA-14
Kowal  PL-18.827  • BR-164  • DE-1129

Ковальский UA-6664
Ковальская  UA-8426
Ковальски  UA 7
Ковальска  UA-36
Kowalski  PL-140.923  • BR-3356  • DE-10.397
Ковальчак  UA-86 Kowalczak  PL-111
Ковальчук  UA-100.598 Kowalczuk  PL-7747  • BR-330  • DE-126
Ковач Kowacz  PL-796  • BR-14
Ковбасюк Kowbasiuk  PL-5
Ковтун Kowtun  PL-73
Когут Kogut  PL-6302  • BR-570  • DE-161
Kohut  PL-857  • BR-383  • DE-203
Козiйчук  
Козак Kozak  PL-22.462  • BR-988
Козаренко Kozarenko  BR-14
Козачок Kozaczok  PL-11
Козерацький Kozeracki  PL-8
Козир Kozyr  PL-18
Козирський Kozyrski  PL-438  • BR-14
Козленко Kozlenko  PL-1  • BR-6
Koźlenko  PL-13
Козло Kozło  PL-25
Козловський Kozłowski  PL-72.368  • BR-1193
Kozlovski  BR-111
Козорiз Kozoris  PL-9
Kozoriz  PL-2
Kozoriż  PL-1
Козюк Koziuk  PL-81
Козяр Kozjar  PL-1
Кокан  
Кокоша Kokosza  PL-1072
Кокошка Kokoszka  PL-4767
Кокошко Kokoszko  PL-398
Колiбабчук  
Колiсник Koliśnik
Колiсниченко  
Колеснiк Koleśnik  PL-869
Kolesnik  PL-22
Колінько Kolinko  PL-49
Коломiець Kolomijec
Колос Kolos  PL-343
Колосовський Kolosowska
Кольцов Kolcow
Кольченко  
Комар Komar  PL-4106  • BR-254
Комаровський Komarowski  PL-444
Комiсарчук Komisarczuk  PL-178
Коненко Konienko  PL-5
Коновал Konował  PL-223
Кононюк Kononiuk  PL-357
Конук  
Копiйчук  
Копно Kopno
Корiнчук  
Корисько  
Коренюк
Коритний Korytny  PL-39
Коритчук  
Корман Korman  PL-565
Кормаченко  
Корнiенко Kornienko  PL-18
Корнiйчук Kornijczuk  PL-69
Корнелюк  
Корольчук Korolczuk  PL-1408
Короткий Korotki  PL-20
Korotkij  PL-1
Косаковський Kosakowski  PL-2834
Косенко Kosenko  PL-7
Костевич Kostewicz  PL-278
Костенко Kostenko  PL-15
Костенюк  
Кострич  
Костюк Kostiuk  PL-144
  Kotowicz  PL-4025  • BR-14
Кохановський Kochanowski  PL-4728
Кохно Kochno  PL-11
Коченко Koczenko
Кошляк Koszlak  PL-72
Кощей Koszczej  PL-12
Кравець Krawiec  PL-11.270
Кравченко Krawczenko  PL-133
Кравчук Krawczuk  PL-2234  • BR-82  • DE-56
Крамар Kramar  PL-30  • BR-213
Крапенко  
Красиленко  
Красножон Krasnożon  PL-8
Красько Kraśko  PL-185
Крещик  
Кривенко  
Кривий Krzywy  PL-238
Кривонос Krzywonos  PL-971
Криворука Krzyworuka  PL-1
Крисак Krysak  PL-23
Кроль Krol  PL-349
Крохмаль Krochmal  PL-1091
Крук Kruk  PL-19.293
Круковський, Круковська Krukowski  PL-6232
Кубай Kubaj  PL-381
Кубиш Kubisz  PL-941
Кубко Kubko  PL-3
Кудрявченко  
Кузьменко Kuźmienko  PL-46
Куйбiда Kujbida  PL-16
Куковiца  
Кукуленко Kukulenko
Кукурудза Kukurudza  PL-22
Кулеба Kuleba  PL-40
Кулiнiч Kulinicz  PL-124
Кулiш Kulisz  PL-949
Кулик  UA-43.150 Kulik  PL-12.657  • BR-693
Кунянський  
Купін Kupin  PL-1
Купчик Kupczyk  PL-4082
Купяк Kupiak  PL-35
Куролап  
Кустош Kustosz  PL-920  • DE-42
Кустрич  
Кухар Kuchar  PL-304
Куцак Kucak  PL-100
Куценко Kucenko  PL-11
Куцяк  
Кучанський Kuczański  PL-6
Кучер Kuczer  PL-368
Кушнiр
Кушнир
Kusznir  PL-96
Кушпела Kuszpiel  PL-8
Кущак Kuszczak  PL-348
Кущинський Kuszczyński  PL-62
Кшановський Kszanowski  PL-4
   
 

A
A

Б
B

В
W

Г
H

Д
D

Е
Je

Є
E

Ж
Ż

З
Z

I
I

И
I

Й
J

К
K

Л
L

М
M

Н
N

О
O

П
P

Р
R

С
S

T
T

У
U

Ф
F

Х
Ch

Ц
C

Ч
Cz

Ш
Sz

Щ
Szcz

Ю
Ju

Я
Ja

Ciferecaj telefonlibroj de Ukrainio • Cyfrowe spisy telefonów Ukrainy • Цифрові телефонні довідники Україні • Digital telephone directories of Ukraine

Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente:
Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, Opracował Kazimierz Rymut, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2003
• База жителей Украины
http://www.name-statistics.org/ 
http://www.kdejsme.cz/seznam/


uk: Запрошуємо до спільної міграції по стопах предків в рамках генеалогічної групи "Трансгентаро". Інформаційні зустрічі по четвергах з 18-20, вул. Kościuszki 35A (вхідні ворота 37), 1-й поверх, кімната 8 (домофон 57 або 58). Якщо є інтерес, можна організувати зустрічі по суботах або неділях.
Наша адреса: Генеалогічний Кружок „Трансгентаро“ при Сілезької Есперанто Асоціації, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław, Сілезія, Польща e-mail: transgentaro@europonto.eu • → Шлях до нашого клубу

pl: Zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków w ramach genealogicznej grupy „Transgentaro“. Spotkania informacyjne w czwartki w godzinach 18-20, ul. Kościuszki 35A (wejście bramą 37),  I piętro, pokój 8 (domofon 57 lub 58). Jeżeli będzie zainteresowanie to istnieje możliwość organizacji spotkań w soboty lub niedziele.
Nasz adres: Koło Genealogiczne „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław • e-mail: transgentaro@europonto.eu • →  Droga do naszego klubu


lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами