Transgentaro
Transhraniční rody

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

Portál věnovaný rodům, jejichž zástupci již dlouho žijí v různých zemích a v současné době mluví různými jazyky v závislosti na zemi, ve které žijí.

Rody účastnící se projektu „Transgentaro“

Gabor • Гaбор • Gábor Tracz • Трач • Trač • Trach • Tratch • Tratsch • Tractz • Tratck
Knobloch • Knoblich el Kusterdingen Wojtakowski • Woytakowski • Woitakowski
Palacký • Pallaske • Palatzky • Balaske Worsztynowicz • Bursztynowicz • Burstynowitz • Orsztynowicz • Ostynowicz • Osztynowicz
Rother • Rothert • Roter • Rotter Wurst • Wurszt • Wurscht
Smolny • Smolný  

Transhraniční rodinné disksní skupiny na Facebooku

Diskusní skupina „Transgentaro“ na Facebooku

Stránka „Transgentaro“ na Facebooku

Potomci českých (moravských) bratří

Vzdálení bratranci z Velkopolska

Vzdálení bratranci z Ukrajiny

Úloha esperanta v budování evropské totožnosti

Retro písně (oblíbené zpěváky našich předků a jejich písní)

Staré kino (oblíbené herce našich předků a jejich filmy)

Genealogie písně

Slovníky:
Kraje Evropy a genealogické odkazy
Různojazyčný genealogický slovník
Slovník povolání, funkcí a hodností

Jazykové a společenské hry

Skype rozhovory mezi vzdálenými bratranci

Esperanto – kontaktní jazyk pro vzdáleních bratranců

Setkání v Edwardově pohádkové zahradě

Genealogický Kroužek „Transgentaro“ při Slezském esperantském svazu
Členská přihláška
Stanovy
Naše adresa: Śląski Związek Esperancki, Koło Genealogiczne „Transgentaro“, ul. Kościuszki 35A, PL 50-011 Wrocław, Slezsko, Polsko
e-mail: transgentaro@europonto.eu • skype: transgentaro
Cesta do našeho klubu


mnohojazyčné stránky, kterých cílem je informovat lidi kteří rádi brouzdají po internetu o možnosti bezplatné a snadné výuky esperanta.
https://lernu.net/cs
http://kurso.com.br/index.php?cs
Esperanto je živoucí jazyk velmi vhodný pro mezinárodní komunikaci z vzdálenými bratranci