Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Зборів • Zborów
(Зборівський район, Тернопільська область)

 

Тернопільська область

район

 

reo • Area • Obszar • Площа району: 978 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 47.040

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (91):

urboj • cities • miasta • міста (2):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Залізці [1961-1993: Залозцi] Zaloztsi Załoźce 47234 1483 2.680 Brody  
Зборів Zboriv Zborów       Złoczów Taraszczuk = Таращук

vilaĝoj • villages • wioski • села (89):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Беримівці  Berymivtsi            
Бзовиця  Bzovytsia Bzowica          
Білківці  Bilkivtsi            
Білоголови Biloholovy Białogłowy          
Білокриниця  Bilokrynytsia Białokiertnica          
Бліх  Blikh Blich       Brody  
Богданівка  Bogdanivka            
Вертелка  Vertelka Wertełka       Brody  
Висипівці  Vysypivtsi            
Вільшанка  Vilshanka            
Вірлів  Virliv            
Вовчківці  Vovchkivtsi Wołczkowce          
Волосівка  Volosivka  
Воробіївка  Vorobiivka Worobijówka          
Гаї-за-Рудою  Hai-za-Rudoju Gaje za Rudą       Brody  
Гаї-Розтоцькі  Hai-Roztotski Gaje Roztockie       Brody  
Гарбузів  Harbuziv            
Глядки  Hliadky            
Годів Hodiv            
Городище  Horodyshche Horodyszcze       Tarnopol  
Грабківці  Hrabkivtsi            
Гукалівці  Hukalivtsi Hukałowce          
Данилівці  Danylivtsi Daniłowce          
Дітківці  Ditkivtsi Dytkowce       Brody  
Жабиня  Zhabynia            
Жуківці  Zhukivtsi            
Загір'я  Zahiria            
Заруддя  Zaruddia Zarudzie          
Іванківці  Ivankivtsi            
Івачів Ivachiv Iwaczów          
Йосипівка  Josypivka            
Кабарівці  Kabarivtsi Kabarowce          
Калинівка Kalynivka            
Кальне  Kalne            
Кобзарівка  Kobzarivka Kobzarówka       Tarnopol Taraczuk  (powstała w 1964 roku z połączenia wsi Obarzańce i Zarudzie)
Кокутківці  Kokutkivtsi            
Корчунок  Korchunok Korczunek       Brody  
Коршилів  Koroshyliv            
Красне  Krasne            
Кудинівці  Kudynivtsi            
Кудобинці  Kudobyntsi            
Курівці  Kurivtsi Kurowce       Tarnopol  
Лавриківці  Lavrykivtsi            
Лопушани  Lopushany Łopuszany          
Малашівці  Malashivtsi            
Манаїв  Manaiv            
Метенів  Meteniv            
Мильне  Mylne Milno       Brody  
Млинівці  Mlynivtsi            
Монилівка  Monylivka Moniłówka          
Мшана  Mshana            
Мшанець  Mshanets Mszaniec       Tarnopol  
Нестерівці Nesterivtsi Nestorowce         Misiurewicz
Нетерпинці Neterpyntsi Neterpińce          
Нище  Nyshche            
Носівці  Nosivtsi Nosowce          
Озерна  Ozerna            
Озерянка  Ozerianka            
Оліїв  Oliiv Olejów          
Осташівці  Ostashivtsi            
Панасівка  Panasivka Panasówka       Brody  
Перепельники  Perepelnyky            
Підберізці  Pidberiztsi            
Підгайчики  Pidhajchyky            
Піщане  Pishchane            
Плісняни  Plisniany            
Погрібці  Pohribtsi            
Присівці  Prysivtsi            
Ратищі  Ratyshchi Ratyszcze       Brody  
Ренів  Reniv Reniów       Brody  
Розгадів  Rozhadiv            
Серединці  Seredyntsi Seredyńce          
Серетець  Seretets Seretec       Brody  
Сировари  Syrovary            
Славна  Slavna            
Травотолоки  Travotoloky            
Тростянець Trostianets Trościaniec Wielki       Brody  
Тустоголови  Tustoholovy            
Футори  Futory            
Хомівка  Khomivka            
Храбузна  Khrabuzna            
Цебрів  Tsebriv            
Цецівка Tsetsivka            
Чернихів  Chernykhiv            
Чистопади  Chystopady Czystopady       Brody  
Чорний Ліс  Chornyj Lis            
Ярославичі Yaroslavychi Jarosławice          
Ярчівці  Yarchivtsi            
Яцківці Yatskivtsi            

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

 

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Zolochiv • Золочiв • ZłoczówKremenets • Кременець • KrzemieniecZbarazh • Збараж • ZbarażTernopil • Тернопiль • TarnopolKozova • Козова • Kozowa # Berezhany • Бережани • Brzeżany


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

x


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Zborów • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Zborów • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Zborów • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Зборів:

x

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами