Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Збараж • Zbaraż
(Збаразький  район, Тернопільська область)

 

Тернопільська область

район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 863 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 60.349

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (75):

urboj • cities • miasta • міста (2):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Вишнiвець Vyshnivets Wiśniowiec Nowy 47315 1395 3.469 Krzemieniec
Збараж Zbarazh Zbaraż 48410 1211 13.053   Taraszczuk = Таращук

vilaĝoj • villages • wioski • села (73):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Базаринці    Bazarzyńce       Zbaraż  
Бодаки    Bodaki          
Болязуби    Bolizuby          
Бутин    Butyń          
Великий Кунинець              
Великі Вікнини               
Витківці    Witkowcy          
Вищі Луб'янки    Łubianki Wyższe          
Глинчуки               
Гнидава    Gnidawa       Kam  
Гніздичне    Gniezdiczno          
Гори-Стрийовецькі    Góra Stryjowiecka          
Грицівці    Hrycowce          
Дзвиняча    Dzwinjacze          
Діброва               
Діброва              
Доброводи    Dobrowody          
Добромірка    Dobromirka          
Загороддя    Zagorody          
Залісці    Zalescy          
Залужжя    Załuże       Zbaraż  
Зарубинці    Zarubińce       Zbaraż  
Заруддя    Zarudzie       Zbaraż  
Зарудечко    Zarudeczko       Zbaraż  
Зашляхом               
Іванчани    Iwanczany       Zbaraż  
Івашківці    Iwaszkowce       Zbaraż  
Капустинський Ліс               
Капустинці    Kapuścińce       Zbaraż  
Киданці    Kujdańce          
Кинахівці               
Кобилля    Kobyła       Zbaraż  
Колодне               
Котюжини              
Коханівка    Kochanowka       Kam  
Красносільці    Krasnosielce       Zbaraż Taraszczuk = Таращук
Кретівці    Kretowce          
Кривчики    Kriwczyki          
Ліски               
Лози    Łozy          
Максимівка    Maksymówka          
Мала Березовиця               
Малий Глибочок    Hłuboczek Mały         Taraszczuk = Таращук
Малий Кунинець               
Малі Вікнини               
Мишківці    Myszkowcy          
Мусорівці    Musurowcy       Krzem ?  
Нижчі Луб'янки    Łubianki Niższe         Taraszczuk = Таращук
Новий Роговець               
Новики    Nowiki       Zbaraż  
Олишківці    Oleszkowcy          
Опрілівці    Opryłowce       Zbaraż  
Охримівці    Ochrymowce       Zbaraż  
Поляни    Polany          
Раковець    Rakowiec          
Решнівка    Reszniewka          
Розношинці    Roznoszyńce          
Романове Село    Romanowe Sioło          
Синява    Sieniawa          
Старий Вишнівець    Wiszniewiec Stary          
Старий Збараж    Zbaraż Stary          
Стриївка    Stryjówka       Zbaraż  
Тарасівка    Tarasówka       Zbaraż  
Травневе               
Федьківці    Fedkowcy          
Хоми               
Чагарі-Збаразькі    Czachary          
Чернихівці    Czernichowce       Zbaraż  
Чеснівський Раковець    Czosnowski Rakowiec          
Чорний Ліс             Taraszczuk = Таращук
Чумалі    Czumale       Zbaraż  
Шили               
Шимківці               

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

 

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Ternopil • Тернопiль • TarnopolZboriv • Зборiв • ZborówKremenets • Кременець • KrzemieniecLanivtsi • Ланiвцi • ŁanowcePidvolochysk • Пiдволочиськ • Podwołoczyska


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

Taraszczuk = Таращук


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Zbaraż • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Zbaraż • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Zbaraż • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Збараж:

x

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами