Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Тернопiль • Tarnopol
(Тернопільський район, Тернопільська область)

 

Тернопільська область

район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 749 km² + 59 km² (Tarnopol) = 808 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 286.839

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (59):

 

urboj • cities • miasta • міста (3):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Велика Березовиця Velyka Berezovytsia   47727 1611 6.503    
Великі Бірки Velyki Birky Borki Wielkie 47714 1410 3.238 Tarnopol  
Тернопіль Ternopil Tarnopol   1540 226.029 Tarnopol Taraszczuk = Таращук

Великоберезовицька селищна рада (Велика Березовиця & Кип'ячка) • Urba Konsilantaro de Velyka Berezovytsia • Rada Miejska  • Velyka Berezovytsia Town Council (Velyka Berezovytsia)

Великобірківська селищна рада (Великі Бірки) • Urba Konsilantaro de Velyki Birky • Rada Miejska Borków Wielkich • Velyki Birky Town Council (Velyki Birky)

vilaĝoj • villages • wioski • села (56):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Ангелівка  Anhelivka Anielówka       Tarnopol  
Баворів Bavoriv Baworów       Tarnopol  
Байківці  Bajkivtsi Bajkowce       Tarnopol  
Біла  Bila Biała       Tarnopol  
Білоскірка  Biloskirka Białoskórka       Tarnopol  
Буцнів  Butsniv Bucniów       Tarnopol  
Велика Лука  Velyka Luka Łuka Wielka       Tarnopol  
Великий Глибочок  Velykyj Hlybochok Hłuboczek Wielki       Tarnopol  
Великі Гаї  Velyki Hai Gaje Wielkie ??       Tarnopol  
Гаї-Гречинські  Hai-Hrechynski            
Гаї-Шевченківські  Hai-Shevchenkivski            
Грабовець  Hrabovets Grabowiec       Tarnopol  
Дичків  Dychkiv Dyczków       Tarnopol  
Довжанка Dovzhanka Dołżanka       Tarnopol  
Домаморич  Domamorych Domamorycz       Tarnopol  
Драганівка  Drahanivka Dragonówka       Tarnopol  
Дубівці  Dubivtsi Dubowce       Tarnopol  
Жовтневе  Khovtneve            
Забойки  Zabojky Zabójki       Tarnopol  
Застав'є  Zastavie Zastawie       Tarnopol  
Застінка  Zastinka Zaścianka       Tarnopol  
Івачів Горішній  Ivachiv Horishnij Iwaczów Górny       Tarnopol  
Івачів Долішній  Ivachiv Dolishnij Iwaczów Dolny       Tarnopol  
Ігровиця  Ihrovytsia Ihrowica       Tarnopol  
Йосипівка  Yosypivka Józefówka       Tarnopol  
Кип'ячка  Kypiachka Kipiaczka       Tarnopol  
Козівка  Kozivka Kozówka       Tarnopol  
Костянтинівка Kostiantynivka Konstantynówka       Tarnopol  
Красівка  Krasivka Krasówka       Tarnopol  
Курники  Kurnyky Kurniki Szlachcinieckie       Tarnopol  
Лозова  Lozova Łozowa Tarnopol  
Лучка  Luchka Łuczka       Tarnopol  
Малий Ходачків  Malyj Khodachkiv Chodaczków Mały       Tarnopol  
Мар'янівка  Marianivka            
Миролюбівка  Myroliubivka            
Мишковичі  Myshkovychi Myszkowice       Tarnopol  
Настасів  Nastasiv Nastasów       Tarnopol  
Острів  Ostriv Ostrów       Tarnopol  
Петриків  Petrykiv Petryków       Tarnopol  
Підгородне Pidhorodne            
Плотича  Plotycha Płotycz       Tarnopol  
Почапинці  Pochapyntsi Poczapińce       Tarnopol  
Прощова  Proshchova Proszowa       Tarnopol  
Романівка Romanivka Romanówka       Tarnopol  
Серединки  Seredynky Seredynki       Tarnopol  
Скоморохи  Skomorokhy Skomorochy       Tarnopol  
Смиківці  Cmykivtsi Smykowce       Tarnopol  
Смолянка  Smolianka Smolanka       Tarnopol  
Стегниківці  Stehnykivtsi Stechnikowce       Tarnopol  
Ступки  Ctupky Stupki       Tarnopol  
Теофілівка  Teofilivka Teofilówka       Tarnopol  
Товстолуг  Tovstoluh Toustoług       Tarnopol  
Хатки  Khatky Chatki       Tarnopol  
Чернелів-Руський Cherneliv-Ruskij Czernielów Ruski       Tarnopol  
Чистилів  Chystyliv Czystyłów       Tarnopol  
Шляхтинці  Shliakhtyntsi Szlachcińce       Tarnopol  

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

Баворівська сільська рада (села: Баворів & Застав'є)

Байковецька сільська рада (села: Байківці)

Білецька сільська рада (села: Біла)

Буцнівська сільська рада (села: Буцнів & Серединки)

Великогаївська сільська рада (села: Великі Гаї)

Великоглибочецька сільська рада (села: Великий Глибочок)

Великолуцька сільська рада (села: Велика Лука & Хатки)

Гаї-Шевченківська сільська рада (села: Гаї-Шевченківські)

Грабовецька сільська рада (села: Грабовець & Білоскірка)

Дичківська сільська рада (села: Дичків & Красівка)

Довжанська сільська рада (села: Довжанка)

Домаморицька сільська рада (села: Домаморич)

Драганівська сільська рада (села: Драганівка)

Дубовецька сільська рада (села: Дубівці)

Івачеводолішнівська сільська рада (села: Івачів Долішній & Івачів Горішній)

Ігровицька сільська рада (села: Ігровиця)

Йосипівська сільська рада (села: Йосипівка)

Козівська сільська рада (села: Козівка)

Лозівська сільська рада (села: Лозова & Курники)

Малоходачківська сільська рада (села: Малий Ходачків & Костянтинівка)

Мар'янівська сільська рада (села: Мар'янівка)

Миролюбівська сільська рада (села: Миролюбівка & Лучка)

Мишковицька сільська рада (села: Мишковичі)

Настасівська сільська рада (села: Настасів)

Острівська сільська рада (села: Острів)

Петриківська сільська рада (села: Петриків)

Підгороднянська сільська рада (села: Підгородне)

Плотицька сільська рада (села: Плотича)

Почапинська сільська рада (села: Почапинці & Забойки)

Романівська сільська рада (села: Романівка & Ангелівка)

Скоморохівська сільська рада (села: Скоморохи, Прощова, Смолянка & Теофілівка)

Смиковецька сільська рада (села: Смиківці)

Стегниківська сільська рада (села: Стегниківці)

Ступківська сільська рада (села: Ступки)

Товстолузька сільська рада (села: Товстолуг & Застінка)

Чернелево-Руська сільська рада (села: Чернелів-Руський & Жовтневе)

Чистилівська сільська рада (села: Чистилів)

Шляхтинецька сільська рада (села: Шляхтинці & Гаї-Гречинські)

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Kozova • Козова • KozowaZboriv • Зборiв • ZborówZbarazh • Збараж • ZbarażPidvolochysk • Пiдволочиськ • PodwołoczyskaTerebovlia • Теребовля • Trembowla


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

x


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Tarnopol • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Tarnopol • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Tarnopol • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Тернопiль:

Grupa dyskusyjna Tracz na Fejsbuku • Diskusní skupina Trač na Facebooku • Diskutgrupo Tracz sur Fejsbuko
Grupo de discussão Tracz no Facebook • Diskussionsgruppe Tracz auf Facebook • Дискусійна група Трач на Фейсбуку

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами