Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Козова • Kozowa
(Козівський район, Тернопільська область)

 

Тернопільська область

район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 694 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 41.841

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (55):

urboj • cities • miasta • міста (2):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Козлiв Kozliv Kozłów 47631 1467 1.939 Brzeżany  
Козова Kozova Kozowa 47600 1440 9.252 Brzeżany  

vilaĝoj • villages • wioski • села (53):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Августівка  Avhustivka Augustówka 47610     Brzeżany  
Бартошівка Bartoshivka Bartoszówka       mankas  
Бишки  Byshky Byszki 47613     Brzeżany  
Будилів  Budyliv Budyłów 47623     Brzeżany  
Будова  Budova Budowa       mankas  
Велика Плавуча  Velika Plavucha Płaucza Wielka 47620     Brzeżany  
Великий Ходачків  Velykyj Khodachkiv Chodaczków Wielki 47660     Tarnopol  
Веснівка  Vesnivka Wesniwka       mankas  
Вибудів  Vybudiv Wybudów 47614     Brzeżany  
Вимислівка Vymyslivka Wymysłówka       Brzeżany  
Вівся  Vivsia Uwsie 47673     Podhajce  
Вікторівка  Viktorivka Wiktorówka 47681     Brzeżany  
Геленки  Helenky Helenków 47682     Brzeżany  
Глинна  Hlynna Glinna 47611     Brzeżany  
Горби  Horby Horby       mankas  
Городище  Horodyshche Horodyszcze 47633     Brzeżany  
Дворище  Dvoryshche Dworzyska       Podhajce  
Денисів  Denysiv Denysów 47651     Tarnopol  
Дибще  Dybshche Dubszcze 47643     Brzeżany  
Дмухівці  Dmukhivtsi Dmuchawiec 47683     Brzeżany  
Драгоманівка  Drahomanivka Drahomaniwka       mankas  
Заберізки  Zaberizky Zaberizki       mankas  
Залісся  Zalissia Zalesie       mankas  
Золота Слобода Zolota Sloboda Słoboda Złota 47653     Brzeżany  
Золочівка  Zolochivka Złoczówka       Brzeżany  
Ішків  Ishkiv Iszczków 47653     Podhajce  
Йосипівка Yosypivka Józefówka       Brzeżany  
Кальне  Kalne Kalne 47672     Brzeżany  
Козівка  Kozivka Kozówka 47642     Brzeżany  
Конюхи  Koniukhy Koniuchy 47612     Brzeżany  
Криве  Kryve Krzywe 47670     Brzeżany  
Купчинці  Kupchyntsi Kupczyńce 47662     Tarnopol  
Маковисько  Makovysko Makowisko       mankas  
Мала Плавуча  Mala Plavucha Płaucza Mała 47621     Brzeżany  
Медова  Medova Medowa       Brzeżany  
Млинці  Mlyntsi Młyniec       Tarnopol  
Олесине  Olesyne Olesin 47641     Brzeżany  
Плоске  Ploske Płoska       Brzeżany  
Плотича  Plotycha Płotycza 47650     Brzeżany  
Покропивна  Pokropyvna Pokropiwna 47630     Tarnopol  
Потік  Potik Potok 47684     Brzeżany  
Росохуватець Rosokhuvatets Rosochowaciec       Podhajce  
Сеньків  Senkiv Seńków       Brzeżany  
Слобідка  Slobidka Słobódka 47632     Brzeżany  
Таурів  Tauriv Taurów 47622     Brzeżany  
Теофіпілка Teofipilka Teofipólka (ankaŭ Krasnopólka) 47652     Brzeżany  
Уритва  Urytva Urytwa       Brzeżany  
Хоробрів  Khorobriv Chorobrów       Brzeżany  
Хоростець  Khorostets Chorościec       Brzeżany  
Ценів  Tseniv Ceniów 47640     Brzeżany  
Цицори  Tsytsory Cecory       Brzeżany  
Щепанів  Shchepaniv Szczepanów 47671     Podhajce  
Яструбове  Yastrubove Jastrubowo 47661     mankas  

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

Августівська сільська рада (села: Августівка, Хоростець & Хоробрів)

Бишківська сільська рада (села: Бишки)

Будилівська сільська рада (села: Будилів & Медова)

Великоплавучанська сільська рада (села: Велика Плавуча & Цицори)

Великоходачківська сільська рада (села: Великий Ходачків)

Вибудівська сільська рада (села: Вибудів & Вимислівка)

Вівсянська сільська рада (села: Вівся)

Вікторівська сільська рада (села: Вікторівка)

Геленківська сільська рада (села: Геленки)

Глинська сільська рада (села: Глинна & Золочівка)

Городищенська сільська рада (села: Городище, Горби & Млинці)

Денисівська сільська рада (села: Денисів & Веснівка)

Дибщенська сільська рада (села: Дибще)

Золотослобідська сільська рада (села: Золота Слобода)

Ішківська сільська рада (села: Ішків, Росохуватець & Дворище)

Кальненська сільська рада (села: Кальне, Будова & Маковисько)

Козівківська сільська рада (села: Козівка)

Конюхівська сільська рада (села: Конюхи, Заберізки & Залісся)

Кривенська сільська рада (села: Криве & Йосипівка)

Купчинецька сільська рада (села: Купчинці & Драгоманівка)

Малоплавучанська сільська рада (села: Мала Плавуча

Олесинська сільська рада (села: Олесине & Уритва)

Плотичанська сільська рада (села: Плотича)

Покропивнянська сільська рада (села: Покропивна)

Потіцька сільська рада (села: Потік & Сеньків)

Слобідківська сільська рада (села: Слобідка)

Таурівська сільська рада (села: Таурів)

Теофіпільська сільська рада (села: Теофіпілка & Плоске)

Ценівська сільська рада (села: Ценів)

Щепанівська сільська рада (села: Щепанів & Бартошівка)

Яструбівська сільська рада (села: Яструбове)

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Berezhany / Бережани / Brzeżany • Zboriv / Зборiв / Zborów • Ternopil / Тернопiль / Tarnopol • Terebovlia /Теребовля / TrembowlaPidhaitsi / Підгайці / Podhajce


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

x


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Kozowa • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Kozowa • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Kozowa • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Козова:

Grupa dyskusyjna Tracz na Fejsbuku • Diskusní skupina Trač na Facebooku • Diskutgrupo Tracz sur Fejsbuko
Grupo de discussão Tracz no Facebook • Diskussionsgruppe Tracz auf Facebook • Дискусійна група Трач на Фейсбуку

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами