Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Гусятин • Husiatyn
(Гусятинський район, Тернопільська область)

 

Тернопільська область

район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 1.016 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 66.803

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (65):

urboj • cities • miasta • міста (4):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Гримайлiв Hrymajliv Grzymałów 48210 1595 2.004 Skałat  
Гусятин Husiatyn Husiatyn 48200 1431 6.506 Husiatyn  
Копичинці Kopychyntsi Kopyczyńce 48260   7.003 Husiatyn  
Хоросткiв Khorostkiv Chorostków 48240 1564 7.304 Husiatyn  

vilaĝoj • villages • wioski • села (61):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Білинівка  Bilynivka            
Боднарівка  Bodnarivka Bednarówka       Husiatyn  
Буцики  Butsyky            
Васильківці  Vasylkivtsi Wasylkowce 48257     Husiatyn  
Верхівці  Verkhivtsi Wierzchowce       Husiatyn  
Вигода  Vyhoda Wygoda       Husiatyn  
Вікно  Vikno   48217        
Вільхівчик Vilkhivchyk   48254        
Волиця  Volytsia            
Гадинківці  Hadynkivtsi Hadyńkowce 48273     Husiatyn  
Глібів  Hlibiv   48216        
Городниця  Horodnytsia Horodnica 48237     Husiatyn  
Ємелівка  Yemelivka            
Жабинці  Zhabyntsi Żabińce       Husiatyn  
Зелене  Zelene Zielona 48230     Husiatyn  
Калагарівка  Kalaharivka   48233        
Карашинці  Karashyntsi Karaszyńce 48281     Husiatyn  
Клювинці  Kliubyntsi Kluwińce 48246     Husiatyn  
Козина  Kozyna Kozina       Skałat  
Кокошинці  Kokoshyntsi Kokoszyńce       Skałat  
Котівка  Kotivka Korówka 48270     Husiatyn  
Коцюбинці  Kotsiubyntsi Kociubińce 48271     Husiatyn  
Красне  Krasne Krasne 48231     Skałat  
Крогулець Krohulets Krogulec 48256     Husiatyn  
Крутилів  Krutyliv            
Кут  Kut Kutec       Husiatyn  
Лежанівка  Lezhanivka Leżanówka       Skałat  
Личківці  Lychkivtsi Liczkowce 48253     Husiatyn  
Майдан  Majdan Majdan       Husiatyn  
Мала Лука  Mala Luka   48215        
Малі Бірки  Mali Birky Borki Małe 48234     Skałat  
Монастириха  Monastryrykha Monasterycha       Skałat  
Нижбірок  Nyzhbirok Niżbork Nowy 48255     Husiatyn  
Новосілка  Novosilka            
Оленівка  Olenivka            
Оришківці  Oryshkivtsi Oryszkowce 48272     Husiatyn  
Паївка  Paivka            
Перемилів  Peremyliv Peremiłów 48245     Husiatyn  
Пізнанка  Piznanka            
Постолівка Postolivka Postołówka 48236     Husiatyn  
Раштівці  Rashtivtsi   48235        
Рудки  Rudky Rudka       Husiatyn  
Саджівка  Sadzhivka            
Самолусківці  Samoluskivtsi Samołuskowce 48251     Husiatyn  
Сидорів Sydoriv Sidorów 48208     Husiatyn  
Сорока  Soroka   48238        
Ставки  Stavky            
Старий Нижбірок  Staryj Nyzhbirok Niżbork Stary 48252     Husiatyn  
Суходіл  Sukhodil Suchodół 48207     Husiatyn  
Сухостав Sukhostav Suchostaw       Husiatyn  
Теклівка  Teklivka            
Товсте  Tovste   48232        
Трибухівці  Trybukhivtsi Trybuchowce       Husiatyn  
Тудорів  Tudoriv Tudorów       Husiatyn  
Увисла  Uvysla Uwisła 48206     Husiatyn  
Хлопівка Khlopivka Chłopówka 48247     Husiatyn  
Целіїв  Tseliiv Celejów       Husiatyn  
Чабарівка  Chabarivka Czabarówka 48258     Husiatyn  
Чагарі  Chahari            
Шидлівці  Shydlivtsi Szydłowce       Husiatyn  
Яблунів  Yabluniv Jabłonów 48265     Husiatyn  

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

Васильковецька сільська рада (села: )
Вікнянська сільська рада (села: )
Вільхівчицька сільська рада (села: )
Гадинківська сільська рада (села: )
Глібівська сільська рада (села: )
Городницька сільська рада (села: )
Жабинецька сільська рада (села: )
Зеленівська сільська рада (села: )
Калагарівська сільська рада (села: )
Клювинська сільська рада (села: )
Котівська сільська рада (села: )
Коцюбинська сільська рада (села: )
Красненська сільська рада (села: )
Крогулецька сільська рада (села: )
Лежанівська сільська рада (села: )
Личковецька сільська рада (села: )
Майданська сільська рада (села: )
Малобірківська сільська рада (села: )
Малолуцька сільська рада (села: )
Нижбірківська сільська рада (села: )
Оришківська сільська рада (села: )
Перемилівська сільська рада (села: )
Пізнанська сільська рада (села: )
Постолівська сільська рада (села: )
Раштовецька сільська рада (села: )
Саджівецька сільська рада (села: )
Самолусківська сільська рада (села: )
Сидорівська сільська рада (села: )
Сороківська сільська рада (села: )
Старонижбірківська сільська рада (села: )
Суходільська сільська рада (села: )
Сухоставська сільська рада (села: )
Товстенська сільська рада (села: )
Тудорівська сільська рада (села: )
Увислівська сільська рада (села: )
Хлопівська сільська рада (села: )
Целіївська сільська рада (села: )
Чабарівська сільська рада (села: )
Яблунівська сільська рада (села: )

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Terebovlia / Теребовля / Trembowla • Pidvolochysk / Пiдволочиськ / Podwołoczyska • Horodok / Городок / Gródek • Chemerivtsi / Чемерівці / CzemerowceChortkiv / Чорткiв / Czortków


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району :

x


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Husiatyn • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Husiatyn • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Husiatyn • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Гусятин:

Grupa dyskusyjna Tracz na Fejsbuku • Diskusní skupina Trač na Facebooku • Diskutgrupo Tracz sur Fejsbuko
Grupo de discussão Tracz no Facebook • Diskussionsgruppe Tracz auf Facebook • Дискусійна група Трач на Фейсбуку

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами