Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Чорткiв • Czortków
(Чортківський район, Тернопільська область)

 

Тернопільська область

район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 903 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 80.861

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (57):

urboj • cities • miasta • міста (2):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Заводське Zavodske   48523   3.087    
Чортків Chortkiv Czortków 48500   28.855 Czortków  

vilaĝoj • villages • wioski • села (55):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Антонів  Antoniv Antonów       Czortków  
Базар  Bazar Bazar 48533     Czortków  
Бичківці  Bychkivtsi Byczkowce 48512     Czortków  
Біла  Bila Biała 48514     Czortków  
Білий Потік  Bilij Potik Biały Potok       Czortków  
Білобожниця  Bilobozhnytsia Białobożnica 48530     Czortków  
Босири  Bosyry Bosyry       Husiatyn  
Васильків  Vasylkiv Wasylków       Husiatyn  
Великі Чорнокінці Velyki
Chornokintsi
Czarnokońce Wielkie 48524     Husiatyn  
Горішня Вигнанка  Horishnia Vyhnanka Wygnanka Górna 48515     Czortków  
Давидківці  Davydkivtsi Dawidkowce 48553     Czortków  
Джурин  Dzhuryn Dżuryn 48531     Czortków  
Джуринська Слобідка Dzhurynska Slobidka Słobódka Dżuryńska 48571     Czortków  
Долина  Dolyna Dolina 48572     Czortków  
Заболотівка  Zabolotivka Zabłotówka 48573     Czortków  
Залісся  Zalissia Zalesie 48561     Czortków  
Звиняч  Zvyniach Zwiniacz 48510     Czortków  
Зелена  Zelena Zielona       Husiatyn  
Калинівщина  Kalynivshchyna Kalinowszczyzna       Czortków  
Капустинці  Kapustyntsi Kapuścińce 48564     Borszczów  
Колиндяни  Kolyndiany Kolędziany (Kolendziany) 48552     Czortków  
Косів  Kosiv Kosów 48511     Czortków  
Коцюбинчики  Kotsiubynchyky Kociubińczyki 48526     Husiatyn  
Кривеньке Kryvenke Krzyweńkie 48522     Husiatyn  
Криволука Kryvoluka Krzywołuka 48574     Czortków  
Малі Чорнокінці  Mali Chornokintsi Czarnokońce Małe 48525     Husiatyn  
Милівці  Mylivtsi Milowce 48563     Zaleszczyki  
Мухавка  Mukhavka Muchawka 48575     Czortków  
Нагірянка  Nahirianka Nagórzanka 48543     Czortków  
Палашівка  Palashivka ? 48532        
Пастуше  Pastushe Pastusze       Czortków  
Переходи  Perekhody Perechody       Czortków  
Полівці  Polivtsi Połowce 48576     Czortków  
Пробіжна  Probizhna Probużna 48520     Husiatyn  
Ридодуби  Rydoduby Rydoduby 48577     Czortków  
Ромашівка  Romashivka Romaszówka 48578     Czortków  
Росохач  Rosokhach Rosochacz 48560     Czortków  
Свидова Svydova Świdowa 48544     Czortków  
Семаківці  Semakivtsi Siemakowce       Czortków  
Скомороше  Skomoroshe Skomorosze       Trembowla  
Скородинці  Skorodyntsi Skorodyńce 48513     Czortków  
Сокиринці  Sokyryntsi ?          
Сосулівка Sosulivka Sosolówka 48579     Czortków  
Стара Ягільниця  Stara Yahilnytsia Jagielnica Stara 48540     Czortków  
Тарнавка  Tarnavka Tarnawka       Borszczów  
Товстеньке  Tovstenke Tłusteńkie 48521     Husiatyn  
Угринь  Uhryn Uhryń 48550     Czortków  
Улашківці  Ulashkivtsi Ułaszkowce 48562     Czortków  
Черкавщина  Cherkavshchyna Czerkawszczyzna       Czortków  
Чорнокінецька Воля Chornokinetska Volia Wola Czarnokoniecka 48554     Husiatyn  
Швайківці  Shvajkivtsi Szwajkowce 48516     Czortków  
Шманьківці  Shmankivtsi Szmańkowce 48580     Czortków  
Шманьківчики  Shmankivchyky Szmańkowczyki 48551     Czortków  
Шульганівка  Shulhanivka Szulhanówka 48541     Czortków  
Ягільниця  Yahilnytsia Jagielnica 48542     Czortków  

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

 

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Buchach / Бучач / Buczacz • Terebovlia / Теребовля / Trembowla • Husiatyn / Гусятин / Husiatyn • Chemerivtsi / Чемерівці / Czemerowce • Borshchiv / Борщiв / BorszczówZalischyky / Залiщики / Zaleszczyki


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

x


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Czortków • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Czortków • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Czortków • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Чорткiв:

Grupa dyskusyjna Tracz na Fejsbuku • Diskusní skupina Trač na Facebooku • Diskutgrupo Tracz sur Fejsbuko
Grupo de discussão Tracz no Facebook • Diskussionsgruppe Tracz auf Facebook • Дискусійна група Трач на Фейсбуку

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами