Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Бережани • Brzeżany
(Бережанський район, Тернопільська область)

 

Тернопільська область

район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 661 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 44.477

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (57):

urboj • cities • miasta • міста (1):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Бережани   Berezhany Brzeżany 47500 1375 17.130 Brzeżany

vilaĝoj • villages • wioski • села (56):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Базниківка  Baznykivka Baźnikówka 47533 1731 116 Brzeżany  
Баранівка  Baranivka Baranówka 47516   250 Brzeżany  
Біще  Bishche Buszcze 47512 1086 547 Brzeżany  
Божиків  Bozhykiv Bożyków 47535 1455 670 Podhajce  
Вербів  Verbiv Wierzbów 47514 1448 856 Brzeżany  
Вільховець  Vilkhovets   47531 1534 765    
Волиця  Volytsia Wolica 47520 1657 533 Brzeżany  
Волощина  Voloshchyna Wołoszczyzna 47535 1785 410 Podhajce  
Гайок  Hajok Gaj 47517   167 Brzeżany  
Гиновичі  Hynovychi Hinowice 47515   488 Brzeżany  
Гутисько  Hutysko Hucisko 47523   122 Brzeżany  
Двірці  Dvirtsi Dworce 47511 1454 194 Brzeżany  
Демня  Demnia Demnia 47523   133 Brzeżany  
Діброва  Dibrova Dąbrowa 48031 1458 74 Brzeżany  
Дуляби  Duliaby   47513   77    
Жовнівка  Zhovnivka Żołnówka 47524 1543 469 Brzeżany  
Жуків  Zhukiv Żuków 47515 1420 928 Brzeżany  
Залужжя Zaluzhzhia   47512   122    
Квіткове  Kvitkove   47535 1455 243    
Комарівка  Komarivka Komarówka 47521 1723 220 Brzeżany  
Котів  Kotiv Kotów 47531 1658 531 Brzeżany  
Краснопуща  Krasnopushcha Krasnopuszcza 47510   191 Brzeżany  
Куропатники  Kuropatnyky Kuropatniki 47516 1445 978 Brzeżany  
Куряни  Kuriany Kurzany 47522 1488 830 Brzeżany  
Кути  Kuty   47525 1928 172    
Лапшин  Lapshyn Łapszyn 47517 1578 1.152 Brzeżany  
Лісники  Lisnyky Leśniki 47505   985 Brzeżany  
Літятин  Litiatyn Litiatyn 47530 1473 775 Brzeżany  
Мечищів  Mechyshchiv Mieczyszczów 47525 1535 591 Brzeżany  
Молохів  Molokhiv Mołochów 47531   32 Brzeżany  
Надорожнів  Nadorozhniv Nadorożniów 47525 1540 368 Brzeżany  
Надрічне  Nadrichne   47544 1420 793    
Нараїв  Naraiv Narajów 47513   1.799 Brzeżany  
Нова Гребля  Nova Hreblia Nowa Grobla 47531 1785 19 Brzeżany  
Павлів  Pavliv Pawłów 47522 1488 191 Brzeżany  
Писарівка  Pysarivka Pisarówka 47511 1852 98 Brzeżany  
Підвисоке  Pidvysoke Podwysokie 47523 1875 317 Brzeżany  
Підлісне [Шумляни] Pidlisne Szumlany 47515   294 Brzeżany  
Пліхів  Plikhiv Plichów 47510   125 Brzeżany  
Поручин  Poruchyn Poruczyn 47545 1665 499 Brzeżany  
Посухів  Posukhiv Posuchów 47524 1540 654 Brzeżany  
Поточани  Potochany Potoczany 47511 1375 395 Brzeżany  
Потутори  Potutory Potutory 47524 1453 604 Brzeżany  
Рай  Raj Raj 47506 1540 757 Brzeżany  
Рекшин  Rekshyn Rekszyn 47511 1424 468 Brzeżany  
Рибники Rybnyky Rybniki 47531 1785 323 Brzeżany  
Рогачин  Rohachyn Rohaczyn 47520 1578 886 Brzeżany  
Саранчуки  Saranchuky Sarańczuki 47533 1399 950 Brzeżany  
Слов'ятин  Sloviatyn   48031 1441 870    
Стриганці  Stryhantsi Stryhańce 47511 1454 502 Brzeżany  
Тростянець  Trostianets Trościaniec 47534 1441 478 Brzeżany  
Урмань  Urman Urmań 47510 1385 687 Brzeżany  
Червоне  Chervone   47525 1555 43    
Шайбівка  Shajbivka   47513   217    
Шибалин  Shybalyn Szybalin 47521 1457 1.359 Brzeżany  
Ясне  Yasne   47516 1954 30    

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

Біщівська сільська рада (села: Bishche, Zaluzhzhia & Poruchyn)

Божиківська сільська рада (села: Bozhykiv, Voloshchyna & Kvitkove)

Вербівська сільська рада  (села: Verbiv)

Вільховецька сільська рада (села: Vilkhovets)

Жовнівська сільська рада (села: Zhovnivka)

Жуківська сільська рада (села: Hynovychi, Zhukiv & Pidlisne)

Котівська сільська рада (села: Kotiv & Molokhiv)

Куропатницька сільська рада (села: Baranivka, Kuropatnyky & Yasne)

Курянівська сільська рада (села: Kuriany & Pavliv)

Лапшинська сільська рада(села: Hajok & Lapshyn)

Літятинська сільська рада (села: Litiatyn)

Мечищівська сільська рада (села: Kuty, Mechyshchiv, Nadorozhniv & Chervone)

Надрічнянська сільська рада (села: Nadrichne)

Нараївська сільська рада (села: Duliaby, Naraiv & Shajbivka)

Підвисоцька сільська рада (села: Hutysko, Demnia & Pidvysoke)

Посухівська сільська рада (села: Posukhiv)

Потуторська сільська рада (села: Potutory)

Рекшинська сільська рада (села: Dvirtsi. Pysarivka, Potochany, Rekshyn & Stryhantsi)

Рибниківська сільська рада (села: Nova Hreblia & Rybnyky)

Рогачинська сільська рада (села: Volytsia & Rohachyn)

Саранчуківська сільська рада (села: Baznykivka & Saranchuky)

Слов'ятинська сільська рада (села: Dibrova & Sloviatyn)

Тростянецька сільська рада (села: Trostianets)

Урманська сільська рада (села: Krasnopushcha, Plikhiv & Urman)

Шибалинська сільська рада (села: Komarivka & Shybalyn)

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Zboriv / Зборiв / Zborów • Kozova / Козова / Kozowa • Pidhaitsi / Підгайці / Podhajce • Halych / Галич / Halicz • Rohatyn / Рогатин / RogatynPeremyshliany / Перемишляни / Przemyślany


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

x


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Brzeżany • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Brzeżany • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Brzeżany • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Бережани:

Grupa dyskusyjna Tracz na Fejsbuku • Diskusní skupina Trač na Facebooku • Diskutgrupo Tracz sur Fejsbuko
Grupo de discussão Tracz no Facebook • Diskussionsgruppe Tracz auf Facebook • Дискусійна група Трач на Фейсбуку

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами