Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Жовква • Żółkiew
(Жовківський район, Львівська область)

 

Львівська область

Жовківський район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 1.295 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 109.173

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (165):

urboj • cities • miasta • міста (5):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond
-jaro
Loĝan
-taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
Дубляни Dubliany Dublany 80381   8.459 Lwów  
Жовква
[Нестеров-1951]
Zhovkva Żółkiew 80304 1368 13.316 Żółkiew  
Куликiв Kulykiv Kulików 80363   3.914 Żółkiew  
Магерів Maheriv Magierów 80327   1.960 Rawa Ruska  
Рава-Руська Rava Ruska Rawa Ruska 80300 1455 8.159 Rawa Ruska  

Urba Konsilantaro • Міська рада • Rada Miejska • Town Council

vilaĝoj • villages • wioski • села (160):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
Артасів    Artasów       Żółkiew  
Бабії               
Березина    Brzezina       Żółkiew  
Бесіди               
Бишків               
Бірки               
Бір-Кунинський              
Блищиводи               
Боброїди    Bobroidy       Rawa Ruska  
Борове    Borowe       Żółkiew  
Борові               
Боянець    Bojaniec       Żółkiew  
Буди              
Бучми               
Велике Передмістя               
Великий Дорошів               
Великі Грибовичі               
Великі Долини               
Великі Передримихи              
Верини               
Віднів               
Відродження               
Вільшанка               
Віхті               
Волиця               
Воля-Висоцька               
Воля-Гомулецька               
В'язова               
Галасі               
Гійче Hijche Hujcze 80314 1513 2.188 Rawa Ruska  
Гіркани               
Гірки               
Глинськ               
Голокам'янка              
Гори               
Городжів               
Горяни               
Гребінці              
Гринчуки               
Гряда               
Гута Обединська   Huta Obedyńska       Rawa Ruska  
Дев'ятир               
Деревня               
Дернівка              
Діброва               
Добросин               
Дубрівка               
Думи               
Думичі               
Думичі               
Забір'я   
Забрід               
Завади               
Завадів               
Загір'я               
Залози               
Замок               
Замочок               
Зарище               
Зарудці               
Зашків               
Збиранка               
Звертів               
Зелена Гута               
Зіболки               
Зубейки               
Йоничі               
Казумин               
Кам'яна Гора    Kamienna Góra       Rawa Ruska  
Капелюх               
Качмарі   
Кіпті               
Клебани              
Ковалі               
Козулька               
Копанка               
Костеїв               
Кошелів               
Крехів               
Криве               
Кропи               
Крута Долина               
Кулиничі               
Кулява               
Кунин               
Купичволя               
Лавриків              
Липник    Lipnik       Rawa Ruska  
Липники               
Лісове               
Лосини               
Луг              
Лужки               
Луцики               
Лущики               
Любеля               
Мавдрики               
Майдан               
Малехів    Malechów       Lwów  
Малий               
Малий Дорошів               
Малі Грибовичі              
Малі Долини               
Малі Передримихи              
Малі Підліски               
Мацошин               
Мервичі               
Миляво               
Могиляни              
Мокротин               
Монастирок              
Мощана               
Нагірці               
Надичі               
Ниви               
Нова Кам'янка               
Нова Скварява               
Нове Село              
Окопи               
Оліярники               
Оплітна               
Панчищини               
Папірня               
Перемивки              
Пили               
Пирятин               
Піддеревенка               
Підлісся               
Підріка               
Пільце               
Погарисько               
Поляни               
Помлинів               
Потелич               
Равське               
Рата               
Річки               
Руда               
Руда-Крехівська               
Сарнівка               
Синьковичі               
Ситихів               
Смереків               
Сопошин               
Сороки               
Сорочі Лози               
Соснина               
Стара Скварява              
Старе Село               
Стронятин               
Сулимів               
Тернів               
Туринка               
Фійна               
Хитрейки               
Цитуля               
Чистопілля               
Чорнії               
Шабельня               
Школярі               

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

     м Жовква 
     м Дубляни 
          с Малі Підліски 
          с Ситихів 
     м Рава-Руська 
     Куликівська селищна рада 
          смт Куликів 
          с Великий Дорошів 
          с Костеїв 
          с Малий Дорошів 
          с Мервичі 
     Магерівська селищна рада 
          смт Магерів 
          с Бірки 
          с Велике Передмістя 
     Артасівська сільська рада 
          с Артасів 
          с Могиляни 
     Бишківська сільська рада (села:
          с Бишків 
          с Боброїди 
          с Бучми 
          с Кулиничі 
          с Лущики 
          с Миляво 
          с Пирятин 
     Боянецька сільська рада (села:
          с Боянець 
          с Верини 
          с Лісове 
          с Підріка 
     Воле-Висоцька сільська рада (села:
          с Воля-Висоцька 
     Волицька сільська рада (села:
          с Волиця 
     Гійченська сільська рада (села:
          с Гійче 
     Глинська сільська рада (села:
          с Глинськ 
          с Завади 
     Грибовицька сільська рада (села:
          с Великі Грибовичі 
          с Збиранка 
          с Малі Грибовичі 
     Грядівська сільська рада (села:
          с Гряда 
          с Воля-Гомулецька 
     Дев'ятирська сільська рада (села:
          с Дев'ятир 
          с Вільшанка 
          с Капелюх 
          с Ковалі 
          с Лосини 
          с Сорочі Лози 
          с Чорнії 
     Деревнянська сільська рада (села:
          с Деревня 
     Добросинська сільська рада (села:
          с Добросин 
          с Зарище 
          с Качмарі 
          с Пили 
          с Піддеревенка 
     Забірська сільська рада (села:
          с Забір'я 
          с Синьковичі 
     Замківська сільська рада (села:
          с Замок 
          с Монастирок 
     Замочківська сільська рада (села:
          с Замочок 
          с Борові 
          с Галасі 
          с Діброва 
          с Кропи 
          с Сороки 
          с Школярі 
     Зашківська сільська рада (села:
          с Зашків 
          с Завадів 
          с Зарудці 
     Зіболківська сільська рада (села:
          с Зіболки 
          с Блищиводи 
          с Великі Передримихи 
          с Гори 
          с Дернівка 
          с Малі Передримихи 
          с Нагірці 
          с Чистопілля 
     Кам'яногірська сільська рада (села:
          с Кам'яна Гора 
     Крехівська сільська рада (села:
          с Крехів 
          с Козулька 
          с Крута Долина 
          с Майдан 
          с Папірня 
          с Руда-Крехівська 
          с Фійна 
     Кулявська сільська рада (села:
          с Кулява 
     Кунинська сільська рада (села:
          с Кунин 
          с Бір-Кунинський 
          с Гринчуки 
          с Хитрейки 
          с Цитуля 
     Купичвільська сільська рада (села:
          с Купичволя 
     Лавриківська сільська рада (села:
          с Лавриків 
          с Бабії 
          с Віхті 
          с Городжів 
          с Кіпті 
          с Мавдрики 
          с Окопи 
          с Панчищини 
     Липницька сільська рада (села:
          с Липник 
          с Голокам'янка 
          с Дубрівка 
          с Загір'я 
          с Йоничі 
          с Лужки 
          с Луцики 
          с Малий 
          с Помлинів 
          с Равське 
          с Старе Село 
     Любельська сільська рада (села:
          с Любеля 
          с Бесіди 
          с Забрід 
          с Залози 
          с Казумин 
          с Соснина 
     Малехівська сільська рада (села:
          с Малехів 
     Мацошинська сільська рада (села:
          с Мацошин 
     Мокротинська сільська рада (села:
          с Мокротин 
          с Відродження 
          с Копанка 
          с Поляни 
          с Тернів 
     Надичівська сільська рада (села:
          с Надичі 
          с Віднів 
          с Гребінці 
          с Звертів 
          с Кошелів 
          с Нове Село 
          с Стронятин 
          с Сулимів 
     Новокам'янська сільська рада (села:
          с Нова Кам'янка 
          с Березина 
          с Буди 
          с Думи 
          с Криве 
          с Мощана 
          с Оліярники 
          с Пільце 
     Новоскварявська сільська рада (села:
          с Нова Скварява 
          с Липники 
     Підлісянська сільська рада (села:
          с Підлісся 
          с Зубейки 
          с Думичі 
     Погариська сільська рада (села:
          с Погарисько 
          с Думичі 
     Потелицька сільська рада (села:
          с Потелич 
          с Борове 
          с Великі Долини 
          с Гіркани 
          с Гірки 
          с Горяни 
          с Гута Обединська 
          с Зелена Гута 
          с Клебани 
          с Луг 
          с Малі Долини 
          с Ниви 
     Річківська сільська рада (села:
          с Річки 
          с Рата 
          с Шабельня 
     Смереківська сільська рада (села:
          с Смереків 
          с Перемивки 
     Сопошинська сільська рада (села:
          с Сопошин 
     Староскварявська сільська рада (села:           с Стара Скварява)
     Туринківська сільська рада (села:           с Туринка,          с В'язова,          с Оплітна,          с Руда &          с Сарнівка)

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Yavoriv • Яворiв • Jaworów # Pollando # Sokal • СокальKamianka-Buzka • Кам'янка-Бузька • Kamionka Strumiłowa # Pustomyty • Пустомити # Lviv • Львів • Lemberg • Lwów


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

Tracz / Трач


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Żółkiew • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Żółkiew • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Żółkiew • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Жовква:

Grupa dyskusyjna Tracz na Fejsbuku • Diskusní skupina Trač na Facebooku • Diskutgrupo Tracz sur Fejsbuko
Grupo de discussão Tracz no Facebook • Diskussionsgruppe Tracz auf Facebook • Дискусійна група Трач на Фейсбуку

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами