Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Старий Самбiр • Stary Sambor
(Старосамбірський район, Львівська область)

 

Львівська область

Старосамбірський
район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 1.245 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 82.135

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (115):

urboj • cities • miasta • міста (5):

Urbo Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
Добромиль Dobromyl Dobromil 82043 1556 4.890 Dobromil  
Нижанковичі Nyzhankovychi Niżankowice 82043 1408 1.879 Przemyśl  
Стара Сіль Stara Sil Stara Sól 82066 1421 1.221 Stary Sambor  
Старий Самбір Staryj Sambir Stary Sambor 82003 1553 5.603 Stary Sambor  
Хирів Khyriv Chyrów 82061 1528 4.595 Stary Sambor  

Urba Konsilantaro • Міська рада • Rada Miejska • Town Council

Старосамбірська міська рада (Старий Самбір) • Urba Konsilantaro de Staryj Sambir • Rada Miejska Starego Sambora • Staryj Sambir Town Council (Staryj Sambir)

Добромильська міська рада (Добромиль) • Urba Konsilantaro de Dobromyl • Rada Miejska Dobromila • Dobromyl Town Council (Dobromyl)

Хирівська міська рада (Хирів) • Urba Konsilantaro de Khyriv • Rada Miejska Chyrowa • Khyriv Town Council (Khyriv)

Нижанковицька селищна рада (Нижанковичі) • Urba Konsilantaro de Nyzhankovychi • Rada Miejska Niżankowic • Nyzhankovychi Town Council (Nyzhankovychi)

Старосолянська селищна рада (Стара Сіль, Стара Ропа & Тварі) • Urba Konsilantaro de Stara Sil • Rada Miejska Starej Soli • Stara Sil Town Council (Stara Sil, Stara Ropa & Tvari)

vilaĝoj • villages • wioski • села (110):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
Бабино  Babyno   82095        
Бачина  Bachyna            
Березів  Bereziv            
Библо  Byblo            
Биличі  Bylychi   82033        
Біличі  Bilychi   82070        
Болозів  Boloziv   82024        
Боневичі  Bonevychi Boniowice       Dobromil  
Боршевичі  Borshevychi            
Букова  Bukova   82031        
Буньковичі  Bunkovychi   82065        
Бусовисько  Busovysko   82085        
Велика Волосянка  Velyka Volosianka            
Велика Лінина  Velyka Linyna   82075        
Велика Сушиця  Velyka Sushytsia   82064        
Велике Velyke            
Великосілля  Velykosillia   82074        
Верхній Лужок  Verkhnij Luzhok   82084        
Виців Vytsiv            
Вілюничі  Viliunychi            
Волошиново  Voloshynovo   82072        
Воля  Volia   82083        
Галівка  Halivka            
Гвоздець  Hvozdets            
Глибока Hlyboka            
Головецько  Holovetsko   82094        
Городисько  Horodysko            
Городовичі  Horodovychi   82051        
Грабівниця  Hrabivnytsia            
Грозьово  Hrozovo   82093        
Грушатичі  Hrushatychi   82020        
Губичі  Hubychi   82041        
Гуманець  Humanets   82057        
Дешичі  Deshychi            
Дністрик  Dnistryk            
Дроздовичі  Drozdovychi   82010        
Завадка  Zavadka            
Заріччя  Zarichchia            
Засадки  Zasadky            
Зоротовичі  Zorotovychi   82014        
Іванів  Ivanyv            
Катина  Katyna            
Княжпіль  Kniazhpil   82044        
Кобло  Koblo   82082        
Комаровичі Komarovychi            
Конів  Koniv   82025        
Кропивник  Kropyvnyk            
Лаврів  Lavriv   82076        
Лопушанка-Хомина  Lopushanka-Khomyna            
Лопушниця  Lopushnytsia   82063        
Лютовиська  Liutovyska   82030        
Максимівка  Maksymivka            
Мігово  Mihovo   82045        
Міженець Mizhenets   82013        
Морозовичі  Morozovychi            
Муроване  Murovane   82055        
Мшанець  Mshanets   82090        
Надиби  Nadyby   82054        
Недільна  Nedilna            
Нижня Вовча  Nyzhnia Vovcha   82026        
Нове Місто  Nove Misto   82022        
Павлівка  Pavlivka            
Пацьковичі  Patskovychi            
Передільниця  Peredilnytsia   82015        
Підмостичі  Pidmostychi            
Плоске  Ploske            
Поляна  Poliana            
Поляна  Poliana            
Посада-Новоміська Posada-Novomiska            
Потік  Potik            
П'ятниця  Piatnytsia   82047        
Райнова  Rajnova            
Ракова  Rakova   82032        
Ріп'яна  Ripiana   82096        
Рожеве  Rozheve            
Росохи  Rosokhy            
Саночани  Sanochany            
Скелівка  Skelivka   82052        
Сливниця  Slyvnytsia            
Слохині  Slokhyni   82050        
Смеречка  Smerechka            
Созань  Sozan            
Солянуватка  Solianuvatka   82040        
Соснівка  Sosnivka            
Спас  Spas            
Стара Ропа  Stara Ropa   82068        
Старява  Stariava   82062        
Стороневичі  Storonevychi            
Страшевичі  Strashevychi   82081        
Стрілки  Strilky   82092        
Стрільбичі  Strilbychi   82071        
Сусідовичі  Susidovychi   82053        
Сушиця  Sushytsia            
Тарнавка  Tarnavka            
Тварі  Tvari            
Терло  Terlo   82069        
Тернава  Ternava   82046        
Тершів  Tershiv   82073        
Тисовиця  Tysovytsia   82091        
Тиха  Tykha            
Товарна  Tovarna            
Топільниця  Topilnytsia   82086        
Торгановичі  Torhanovychi            
Торчиновичі  Torchynovychi   82080        
Трушевичі  Trushevychi   82015        
Тур'є  Turie   82087        
Чаплі  Chapli   82056        
Чижки  Chyzhky   82021        
Шумина  Shumyna            
Ясениця-Замкова  Yasenytsia-Zamkova   82097        

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

Білицька сільська рада (села: Біличі)

Болозівська сільська рада (села: Болозів & Нижня Вовча) 

Боршевицька сільська рада (села: Боршевичі & Библо) 

Великолінинська сільська рада (села: Велика Лінина & Лаврів) 

Великосільська сільська рада (села: Великосілля, Потік, Соснівка & Тиха)

Великосушицька сільська рада (села: Велика Сушиця, Буньковичі & Заріччя) 

Верхньолужоцька сільська рада (села: Верхній Лужок & Бусовисько) 

Волошинівська сільська рада (села: Волошиново & Росохи) 

Волянська сільська рада (села: Воля) 

Головецька сільська рада (села: Головецько, Бабино & Гвоздець)

Грозівська сільська рада (села: Грозьово & Виців)

Грушатицька сільська рада (села: Грушатичі, Дешичі, Саночани & Чижки) 

Дроздовицька сільська рада (села: Дроздовичі, Вілюничі & Пацьковичі) 

Княжпільська сільська рада (села: Княжпіль, Велике, Кропивник & Мігово) 

Конівська сільська рада (села: Конів & Товарна)

Лютовиська сільська рада (села: Лютовиська, Биличі, Букова & Ракова) 

Міженецька сільська рада (села: Міженець, Зоротовичі & Стороневичі) 

Мурованська сільська рада (села: Муроване, Березів, Тарнавка & Шумина) 

Мшанецька сільська рада (села: Мшанець, Галівка & Плоске) 

Новоміська сільська рада (села: Нове Місто, Боневичі, Городисько, Грабівниця, Комаровичі & Посада-Новоміська) 

Ріп'янська сільська рада (села: Ріп'яна, Дністрик & Смеречка) 

Скелівська сільська рада (села: Скелівка, Глибока & Засадки) 

Слохинівська сільська рада (села: Слохині, Городовичі, Поляна & Сливниця) 

Солянуватська сільська рада (села: Солянуватка & Губичі)

Старявська сільська рада (села: Старява, Катина & Лопушниця) 

Страшевицька сільська рада (села: Страшевичі, Кобло & Созань) 

Стрілківська сільська рада (села: Стрілки & Лопушанка-Хомина) •

Стрільбицька сільська рада (села: Стрільбичі) 

Сусідовицька сільська рада (села: Сусідовичі & Надиби) 

Терлівська сільська рада (села: Терло & Максимівка)

Тернавська сільська рада (села: Тернава, Поляна, П'ятниця & Рожеве) 

Тершівська сільська рада (села: Тершів, Завадка, Спас & Сушиця) 

Тисовицька сільська рада (села: Тисовиця)

Топільницька сільська рада (села: Топільниця & Недільна) 

Торчиновицька сільська рада (села: Торчиновичі, Бачина, Морозовичі & Торгановичі)

Трушевицька сільська рада (села: Трушевичі, Передільниця & Підмостичі) 

Тур'ївська сільська рада (села: Тур'є)

Чаплівська сільська рада (села: Чаплі, Гуманець, Іванів, Павлівка & Райнова) 

Ясенице-Замківська сільська рада (села: Ясениця-Замкова & Велика Волосянка) 

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Pollando # Mostyska • Мостиська • MościskaSambir • Самбiр • Sambor # Drohobych • Дрогобич • Drohobycz # Turka • Турка


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

Tracz / Трач


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Stary Sambor • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Stary Sambor • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Stary Sambor • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Старий Самбiр:

x

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами