Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Сколе • Skole
(Сколівський район, Львівська область)

 

Львівська область

Сколівський район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 1.471 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 50.310

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (56):

urboj • cities • miasta • міста (3):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
|jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
Верхнє Синьовидне   Synowódzko Wyżne 82614 1561 3.555 Stryj  
Сколе   Skole 82602 1297 6.436 Stryj  
Славське   Sławsko 82661 1574 3.207 Stryj  

Urba Konsilantaro • Міська рада • Rada Miejska • Town Council

vilaĝoj • villages • wioski • села (53):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
Верхня Рожанка               
Верхнячка               
Волосянка              
Головецько              
Грабовець               
Гребенів               
Довжки               
Долинівка               
Дубина               
Жупани               
Завадка               
Задільське               
Зимівки               
Кальне               
Кам'янка               
Климець               
Козьова               
Коростів               
Корчин               
Криве               
Крушельниця               
Лавочне               
Либохора               
Межиброди               
Мита               
Нагірне               
Нижнє Синьовидне    Synowódzko Niżne       Stryj  
Нижня Рожанка               
Опорець               
Орів               
Орява               
Орявчик               
Підгородці               
Плав'я               
Побук               
Погар               
Пшонець               
Риків               
Росохач               
Сможе               
Сопіт               
Сухий Потік               
Тернавка               
Тисовець               
Тишівниця               
Труханів              
Тухля               
Тухолька               
Урич               
Хащованя               
Хітар               
Ялинкувате               
Ямельниця               

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

     м Сколе 
     Верхньосиньовидненська селищна рада 
          смт Верхнє Синьовидне 
          с Дубина 
          с Межиброди 
     Славська селищна рада 
          смт Славське 
          с Грабовець 
     Верхнячківська сільська рада (села:
          с Верхнячка 
     Волосянківська сільська рада (села:
          с Волосянка 
          с Хащованя 
          с Ялинкувате 
     Головецька сільська рада (села:
          с Головецько 
          с Пшонець 
     Гребенівська сільська рада (села:
          с Гребенів 
     Довжківська сільська рада (села:
          с Довжки 
          с Криве 
     Жупанівська сільська рада (села:
          с Жупани 
     Завадківська сільська рада (села:
          с Завадка 
     Задільська сільська рада (села:
          с Задільське 
     Кам'янська сільська рада (села:
          с Кам'янка 
     Климецька сільська рада (села:
          с Климець 
     Козівська сільська рада (села:
          с Козьова 
          с Орявчик 
          с Тисовець 
     Коростівська сільська рада (села:
          с Коростів 
     Корчинська сільська рада (села:
          с Корчин 
     Крушельницька сільська рада (села:
          с Крушельниця 
     Лавочненська сільська рада (села:
          с Лавочне 
          с Тернавка 
     Либохорівська сільська рада (села:
          с Либохора 
     Нижньорожанська сільська рада (села:
          с Нижня Рожанка 
          с Верхня Рожанка 
     Нижньосиньовидненська сільська рада (села:
          с Нижнє Синьовидне 
          с Тишівниця 
     Опорецька сільська рада (села:
          с Опорець 
     Орівська сільська рада (села:
          с Орів 
          с Зимівки 
     Орявська сільська рада (села:
          с Орява 
          с Погар 
     Підгородецька сільська рада (села:
          с Підгородці 
          с Сопіт 
          с Урич 
     Плав'янська сільська рада (села:
          с Плав'я 
     Риківська сільська рада (села:
          с Риків 
     Росохацька сільська рада (села:
          с Росохач 
          с Мита 
          с Сухий Потік 
     Сможенська сільська рада (села:
          с Сможе 
          с Долинівка 
          с Нагірне 
     Труханівська сільська рада (села:
          с Труханів 
          с Побук 
     Тухлянська сільська рада (села:
          с Тухля 
     Тухольківська сільська рада (села:
          с Тухолька 
     Хітарська сільська рада (села:
          с Хітар 
          с Кальне 
     Ямельницька сільська рада (села: Ямельниця)

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Turka • ТуркаDrohobych • Дрогобич • DrohobyczStryi • Стрий • Stryj # Bolekhiv • Болехів • Bolechów # Dolyna • Долина • Dolina • ?


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

x


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Skole • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Skole • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Skole • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Сколе:

x

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами