Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Foraj kuzoj el Ukrainio

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Distrikto de • Powiat • Район • County of
Радехiв • Radziechów
(Радехівський район, Львівська область)

 

Львівська область

Радехівський район

 

Areo • Area • Obszar • Площа району: 1144 km²

Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 52.439

Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (71):

urboj • cities • miasta • міста (2):

Urbo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola nomo Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Лопатин   Łopatyn 80262 1366 3.403 Brody  
Радехів Radekhiv Radziechów 80203   9.181 Kamionka
Strumiłowa
 

vilaĝoj • villages • wioski • села (69):

Vilaĝo [iama nomo] Latina
transskribado
Pola
nomo
Poŝta
kodo
Fond-
jaro
Loĝan-
taro
Distrikto
1900
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes
 
Адамівка               
Андріївка               
Бабичі               
Барилів    Baryłów       Brody  
Батиїв    Batyjów       Brody  
Бебехи               
Березівка              
Бишів               
Волиця               
Волиця-Барилова              
Вузлове               
Гоголів               
Грицеволя    Hrycowola       Brody  
Гута-Скляна               
Дмитрів              
Дубини               
Забава               
Завидче    Zawidcze       Brody  
Загатка               
Збоївська              
Йосипівка               
Корчин               
Корчівка               
Криве               
Куликів               
Кустин    Kustyń       Brody  
Кути               
Миколаїв              
Монастирок-Оглядівський               
Мукані              
Немилів               
Нестаничі               
Нивиці               
Новий Витків               
Новоставці               
Обортів               
Оглядів               
Опліцько               
Ордів              
Павлів               
Пиратин               
Підмонастирок    Podmanastyrek       Brody  
Поздимир               
Полове               
Пустельники               
Радванці               
Раковище               
Розжалів              
Романівка    Romanówka       Brody  
Руденко    Rudenko Lackie
Rudenko Ruskie
      Brody  
Сабанівка               
Середпільці               
Синьків               
Сморжів   Smarzów       Brody  
Станин               
Старий Майдан               
Стирківці               
Стоянів               
Стремільче    Strzemilcze       Brody  
Сушно               
Тетевчиці   
Тоболів   
Торки               
Трійця    Trójca       Brody  
Увин    Uwin       Brody  
Хмільно    Chmielno       Brody  
Шайноги               
Щуровичі               
Яструбичі               

Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska  •  Village Council

     м Радехів 
          с Кути 
     Лопатинська селищна рада 
          смт Лопатин 
     Барилівська сільська рада (села:
          с Барилів 
     Березівська сільська рада (села:
          с Березівка 
          с Бебехи 
          с Грицеволя 
          с Новоставці 
          с Підмонастирок 
     Бишівська сільська рада (села:
          с Бишів 
          с Забава 
          с Ордів 
          с Торки 
     Вузлівська сільська рада (села:
          с Вузлове 
          с Бабичі 
          с Нестаничі 
          с Раковище 
          с Шайноги 
     Дмитрівська сільська рада (села:
          с Дмитрів 
     Завидченська сільська рада (села:
          с Завидче 
     Корчинська сільська рада (села:
          с Корчин 
          с Волиця 
          с Гоголів 
          с Радванці 
     Куликівська сільська рада (села:
          с Куликів 
          с Волиця-Барилова 
          с Корчівка 
     Кустинська сільська рада (села:
          с Кустин 
          с Батиїв 
          с Руденко 
     Миколаївська сільська рада (села:
          с Миколаїв 
          с Адамівка 
          с Стирківці 
     Немилівська сільська рада (села:
          с Немилів 
     Нивицька сільська рада (села:
          с Нивиці 
          с Пустельники 
          с Старий Майдан 
          с Трійця 
     Нововитківська сільська рада (села:
          с Новий Витків 
     Оглядівська сільська рада (села:
          с Оглядів 
          с Гута-Скляна 
          с Дубини 
          с Монастирок-Оглядівський 
          с Опліцько 
     Павлівська сільська рада (села:
          с Павлів 
     Пиратинська сільська рада (села:
          с Пиратин 
     Поздимирська сільська рада (села:
          с Поздимир 
     Розжалівська сільська рада (села:
          с Розжалів 
          с Андріївка 
     Середпільцівська сільська рада (села:
          с Середпільці 
          с Мукані 
     Синьківська сільська рада (села:
          с Синьків 
     Сморжівська сільська рада (села:
          с Сморжів 
          с Романівка 
          с Щуровичі 
     Станинська сільська рада (села:
          с Станин 
     Стоянівська сільська рада (села:
          с Стоянів 
          с Збоївська 
     Стремільченська сільська рада (села:
          с Стремільче 
          с Загатка 
     Сушнівська сільська рада (села:
          с Сушно 
          с Обортів 
          с Тоболів 
     Тетевчицька сільська рада (села:
          с Тетевчиці 
          с Сабанівка 
     Увинська сільська рада (села:
          с Увин 
     Хмільнівська сільська рада (села:
          с Хмільно 
     Яструбичівська сільська рада (села:
          с Яструбичі 
     Кривецька сільська рада (села: Криве) 
     Половецька сільська рада (села: Йосипівка & Полове)

Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Sokal • Сокаль # ? # Brody • БродиBusk • Буськ # Kamianka-Buzka • Кам'янка-Бузька • Kamionka Strumiłowa


Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:

Tracz / Трач


Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM • Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Radziechów • Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Radziechów • Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Radziechów • Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Радехiв:

Grupa dyskusyjna Tracz na Fejsbuku • Diskusní skupina Trač na Facebooku • Diskutgrupo Tracz sur Fejsbuko
Grupo de discussão Tracz no Facebook • Diskussionsgruppe Tracz auf Facebook • Дискусійна група Трач на Фейсбуку

• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Rody transgraniczne“ na Fejsbuku
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook
• Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças"
• Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku
• Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“  en Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook
• Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko
↑  klaku • kliknij • клацніть ↑
 

lernu! - це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
міжнародну мову Есперанто й вивчити її легко та безкоштовно.
https://lernu.net/uk
Есперанто - це жива мова, дуже пiдхожа для міжнародного спілкування з віддаленими кузенами