Esperanto na Śląsku
Esperanto en Silezio

 
Esperamto na Śląsku (strona główna)
Historia śląskiego ruchu esperanckiego
Historia katolickiego ruchu esperanckiego na Śląsku
Kronika ruchu esperanckiego na Śląsku
Nasze gry językowe
Rola esperanta w kształtowaniu tożsamości europejskiej
Spacery wrocławskich esperantystów i ich sympatyków
Wrocław i jego miasta partnerskie
Esperanto en Silezio (ĉefpaĝo)
Historio de la silezia Esperanto-movado
Historio de la katolika Esperanto-movado en Silezio
Kroniko de la Esperanto-movado en Silezio
Niaj lingvaj ludoj
Rolo de Esperanto en formado de la eŭropa identeco
Promenadoj de vroclavaj esperantistoj kaj iliaj simpatiantoj
Vroclavo kaj ĝiaj partnerurboj
 
Klub Esperanto-Wrocław (Fejsbuk) Klub Poligloty Genealogia piosenki   Siedziba ŚZE Statut ŚZE

Edward Tadeusz Wojtakowski

Historio de la katolika Esperanto-movado en Silezio

La unuan Esperanto-klubon en Silezio oni fondis en 1905 en Vroclavo (tiama Breslau).

 En la tagoj 18-25 de julio 2009 okazis en Vroclavo la 19-a Ekumena Esperanto-Kongreso kaj samtempe la 62-a Kongreso de IKUE kaj 59-a Kongreso de KELI, kiun partoprenis 229 personoj el multaj landoj. Alta protektanto de la Kongreso estis s-ro Rafał Dutkiewicz - urbestro de Vroclavo kaj honoraj protektantoj episkopoj de kelkaj konfesioj. Jen membroj de la Loka kongresa Komitato: Teresa Pomorska (prezidantino), Bogdan Dembiec, Zdzisława Kaźmierczak, Stanisław Klim, Małgorzata Motyka, Jadwiga Nowak, sac. Stanisław Pawlaczek, Adam Pleśnar (prezidanto de SEA) kaj Stanisław Śmigielski.
Nuntempe daŭre okazas en Vroclavo esperantlingvauj mesoj celebrataj de sac. Stanislao Pawlaczek kaj aktivas dekkelkpersona grupo de IKUE-anoj. Esperantaj mesoj okazis dum la Internacia Esperanto-Feriado en Szczawno-Zdrój, Duszniki-Zdrój kaj Lądek-Zdrój.

daŭrigota


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami