Transgentaro
Rody transgraniczne

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Koło Genealogiczne „Transgentaro“
przy Śląskim Związku Esperanckim

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Koło Genealogiczne „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim  jest stowarzyszeniem kulturalnym non proft z siedzibą we Wrocławiu.

Zakres działalnosci:
• badania genealogiczne na temat rodów  posiadających od dawna  odgałęzienia w różnych krajach, które używają obecnie różnych języków
• redagowanie opracowań użytecznych w poszukiowaniach genealogicznych
• redagowanie wielojęzycznego portalu genealogicznego „Transgentaro“
• nauka języków i konwersacje językowe (także na skajpie)
• popieranie językowej równości w kontaktach międzynarodowych i promocja esperanta jako neutralnego języka kontaktowego
• konsultacje w zakresie korzystania z programów komputerowych i internetu
• organizowanie wieczorów poświęconych regionom, w których żyją nasi dalecy kuzyni
• różne inne formy działalności kulturalnej i towarzyskiej

Adres:
Śląski Związek Esperancki
Koło Genealogiczne „Transgentaro“
ul. Kościuszki 35A,
PL 50-011 Wrocław

Telefon: ?

Skajp: transgentaro

e-mail:  transgentaro@europonto.eu

Osoby należące do któregoś z rodów transgranicznych zapraszamy do naszego stowarzyszenia. Będziemy razem wędrować w przeszlość śladami naszych przodków i będziemu uzupełniać luki w naszych drzewach genealogicznych. Członkami kola moga zostać osoby z calego świata, które pragną aktywnie działać w ramach koła lub tylko popierają jego działaność. Młodzież do lat 16-tu za zgodą rodziców.

 Roczna składka członkowska dla członków zwyczajnych wynosi 96 złotych. Roczna składka dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów wynosi 48 zł.
Członkowie wspierający deklarują składkę według swych możliwości (minimum 24 zł rocznie = 5 EUR). Składki płatne na konto w Credit Agricole Wroclaw
90 1940 1076 3026 8339 0000 0000
dla wpłat z zagranicy: (IBAN) PL 90 1940 1076 3026 8339 0000 0000
kod SWIFT (tzw. BIC) Banku Credit Agricole: AGRIPLPR

Członkowie Koła:

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami