Transgentaro
Transhraniční rody

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Genealogický Kroužek „Transgentaro“
při Slezském esperantském svazu

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

    Genealogický Kroužek „Transgentaro“ při Slezském esperantském svazu  je nezisková kulturní organizace založena členy rodu Wurstů. 

Pole působnosti:  Transhraniční rody
výzkum historie rodu Wurstů a jinných evropských rodů
pomahání členům v individuální hledání svých předků přislušných do jinnýh rodů
prilaborado de helpmaterialoj utilaj ĉe genealogiaj esploroj

     

     Jestliže který z Tvůjých předků, Drahý čtenáří, užíval jedneho z variant rodového příjmení Wurst,  vstoup do Sdružení „Worsten“, aby spolu toulati se v stopách společných předků  a vyplniti díry v diagramě rodokmenů.

Poštovní adresa:
skr. poczt. (schránka) 312
PL-50-950 Wrocław 2

Telefon:

e-mail:

Roční členský příspěvek 96 zlotoj (24 EUR, 30 USD nebo stejný v jiné valutě)
pagebla al
 bankokonto  Lukas Bank Wroclaw
90 1940 1076 3026 8339 0000 0000
(IBAN) PL 90 1940 1076 3026 8339 0000 0000
kod SWIFT (tzw. BIC) Banku Credit Agricole: AGRIPLPR
Servoj (nur por membroj):  
•  genealogia konsultado
konsultado pri interreto kaj komputilaj programoj
•  publikigo de informo pri genealogia serĉado en la genealogia retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“
publikigo de genealogiaj tabeloj pri gentoj de la membroj (en la retejo „Foraj Kuzoj el Eŭropo“)
skajpa lingva konsultado kaj konversacioj (lingvoj: esperanto, germana kaj itala). Por personoj el Vroclavo ankaŭ konsultado kaj konversacioj en la „Fabelĝardeno de Eduardo“.

 

 

Členové:
Redakce Vitryny „Worsten“ : Edward T. Wojtakowski a Grzegorz P. Worsztynowicz (webmaster)

Servis (zatím jen pro členy):
•  genealogia konsultado
• 
 
publikigo de informo pri genealogia serĉado kaj ligiloj al propraj retpaĝoj en la genealogia vitrino „Foraj Kuzoj el Eŭropo“

 
publikigo de praula tabelo kaj mallonga skizo pri gento (gentoj), el kiuj devenis antaŭuloj de la membro en la retpaĝaro „Foraj Kuzoj“
por aktivaj membroj ni povas instali senpagan leterkeston ĉe luata de ni servilo (kestonomo @ worsten.org)

Servis (zatím jen pro členy):
1) prezentace předků na stranckách Rody našich předků a Vzdálení bratranci,
2
) hledání jmenovců,
3) uživání bibliotéky,
4) uživání databáze,
5) genealogické porady (hledání a zpracování genealogických informací, využití počítačových programů, přístup na internetu, sestavení rodinné internetové stranky, založení a vedení mezinárodního rodinného sdružení a jiné).

Databáze (zatím jen pro členy):
1) Seznam výzkumů (Viselské Pomoří, Slezsko a Velkopolsko),
2) Staré a nynějšíi místní jmena ( Viselské Pomoří, Slezsko a Velkopolsko),
3) Cizozemské kolonisty v zapádním a severním  Polsku,
4) Rody Viselského Pomoří, Slezska a Velkopolska,
5) Fary, matriční úřady a matriky (Viselské Pomoří, Slezsko a Velkopolsko),
6) Rodiny Wurstů (1500-1900) 
7) Jiné.


mnohojazyčné stránky, kterých cílem je informovat lidi kteří rádi brouzdají po internetu o možnosti bezplatné a snadné výuky esperanta.
http://kurso.com.br/index.php?cs
https://lernu.net/cs/esperanto
Esperanto je živoucí jazyk velmi vhodný pro mezinárodní komunikaci z vzdálenými bratranci