Transgentaro
Rody transgraniczne

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

godło Moraw Klub dla seniora i nie tylko
Muzyka, esperanto i znacznie więcej

 

MIĘDZYPOKOLENIOWY KONKURS INTERPRETACJI
                    „MUZYKA W POEZJI” WROCŁAW 2019
(8 czerwca 2019)

 

Plik WordPlik PDF (powyższej informacji wyślemy na żądanie na e-mail)


Muzyka w poezji esperanckiej • Muziko en la esperanta poezio

Muziko
(Aleksandro Porfirjeviĉ Logvin)

Silento estas mia ĝuo
kaj mi preferas esti sola.
Ekzistas tamen bela bruo
de mi amata ‒ kreovola

muziko streĉa, nervonodo,
ekflamiĝante emocia,
ekvivalento de l'eksplodo
de la patos' revolucia !

Kaj tiam ‒ fnon al silento
kaj adiaŭon al la solo:
muziko sonas: elokvento
plej elokventa sen parolo.

Chopin, Raĥmaninov, Beethoven
kaj Skrjabin ‒ grandaj ribeluloj ‒
ekscitas ravon ĉiam nove,
estas alarmoj kaj stimuloj !

La dia ĉarmo de l' muziko
magie tra l' animoj sonas,
real' teksita el mistiko
en sfer' superreala tronas.

Silento estas mia ĝuo
kaj mi preferas esti sola,
sed en la hospitala truo
mi ĝojas al muziko mola.

kaj amas drone min forperdi
en ondoj de l' melankolio,
Ĉajkovskij, Mozart, Grieg kaj Verdi
min levas lule per ario,

per la funebro rekviema,
per plendo plore elegia
de la doloro larmotrema,
poezikree nostalgia.

 
Amanta gitar'
Muziko: L. Schmidseder (1935)
Esperantaj vortoj: Edward Wojtakowski
Zakochana gitara
Muziko: L. Schmidseder (1935)
Polaj vortoj:
   
Amanta gitar' -
Reve sonu en lum' de stelar'
Flugu la melodi'
Tra la kora pasi'
Sur flugiloj de l' amo.
Z gitarą przez świat ‒
pójdę może odnajdę Twój ślad,
jak przypomni mi czas,
gdy z twych oczu jak z gwiazd
noc mi szczęście wróżyła.
   
Amanta gitar' -
Pri feliĉa vi kantu tagar',
Kvankam pasas aŭtun'
Sed la printempa sun'
Por ni plue radias.
Z gitarą przez świat ‒
pójdę może odnajdę Twój ślad,
może znów będę mógł
znaleźć jedną z tych dróg,
które wiodą do Ciebie.
   
Gitar' sopirajn larmojn vi mildigas en plor',
Esprimas ĉiun penson mian de l' kor'.
Belsonas rave kaj feliĉe ĝi ankaŭ nun.
Gdy dzień odejdzie gdzieś za siedem gór, siedem rzek,
gdy księżyc będzie dobrych snów Twoich strzegł.
Opowie gwiazdom jak mi bez Ciebie miła źle.
   
Amanta gitar' -
Vi satigas per ama nektar'
Do por muzharmoni'
Ludu la kantojn pri
Sonĝoj jam plenumitaj.
Z gitarą przez świat ‒
pójdę może odnajdę Twój ślad.
Może znów będę mógł,
znaleźć jedną z tych dróg,
które wiodą do Ciebie.
   
Kantu,
samkiel kantas ĉiu bird' en liber'
Kantu,
samkiel ventoj en dezerta aer',
Kantu,
dum flagras nokte stelarĝento,
dum kantas tuta firmamento
dum brilas hele ora lun'.
Miłość
jest wiosną życia, która zbyt krótko trwa.
Miłość
to światło, które mieszka w oczach i łzach.
Miłość
kto poznał ją ten cierpieć musi,
kto jej nie zaznał cierpi więcej
i nocą skarży się do gwiazd.
   
Amanta gitar' -
Reve sonu en lum' de stelar'
Flugu la melodi'
Tra la kora pasi'
Sur flugiloj de l' amo.
Z gitarą przez świat ‒
pójdę muszę odnaleźć Twój ślad.
Niech prowadzi mnie śpiew,
znajdę Cię miła wiem,
bo jak nikt kocham Cię.
   
Amanta gitar' -
Pri feliĉa vi kantu tagar',
Kvankam pasas aŭtun',
Sed la printempa sun'
Por ni plue radias.
Z gitarą przez świat ‒
pójdę może odnajdę Twój ślad,
może znów będę mógł
znaleźć jedną z tych dróg,
które wiodą do Ciebie.
   
Gitar' sopirajn larmojn vi mildigas en plor',
Esprimas ĉiun penson mian de l' kor'.
Belsonas rave kaj feliĉe ĝi ankaŭ nun.
Gdy dzień odejdzie gdzieś za siedem gór, siedem rzek,
gdy księżyc będzie dobrych snów Twoich strzegł.
Opowie gwiazdom jak mi bez Ciebie miła źle.
   
Amanta gitar' -
Vi satigas per ama nektar'
Do por muzharmoni'
Ludu la kantojn pri
Sonĝoj jam plenumitaj.
Z gitarą przez świat ‒
pójdę może odnajdę Twój ślad.
Może znów będę mógł,
znaleźć jedną z tych dróg,
które wiodą do Ciebie.
   
Kantu,
samkiel kantas ĉiu bird' en liber'
Kantu,
samkiel ventoj en dezerta aer',
Kantu,
dum flagras nokte stelarĝento,
dum kantas tuta firmamento
dum brilas hele ora lun'.
Miłość
jest wiosną życia, która zbyt krótko trwa.
Miłość
to światło, które mieszka w oczach i łzach.
Miłość
kto poznał ją ten cierpieć musi,
kto jej nie zaznał cierpi więcej
i nocą skarży się do gwiazd.
   

 
MIĘDZYPOKOLENIOWY KONKURS INTERPRETACJI
DLA WNUCZĄT I DZIADKÓW – I NIE TYLKO
REGULAMIN KONKURSU


Plik WordPlik PDF (na żądanie prześlemy na e-mail pelny regulamin z formularzem zgłoszenia)

Organizatorem Konkursu jest Śląski Związek Esperancki, 50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 35/B.
Partnerem jest Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65.

Konkurs (jednodniowy) odbywa się raz w danym roku. Jego dokładny termin jest ustalany każdego roku przez Organizatora Konkursu. W roku 2019 konkurs odbywa się w dniu 08.06.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz ich krewnych i nauczycieli.

Cele Konkursu:
wspieranie i rozwój więzi międzypokoleniowych; rozwój i promocja talentów językowych i artystycznych; rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych poprzez rozpowszechnianie języka esperanto oraz pokazanie jego wartości i użyteczności.

Tematyka Konkursu:
recytacja, czytanie, śpiewanie, inscenizacja tekstów o tematyce wybranej dla danej edycji Konkursu przez pary lub grupy uczestników konkursu. Prezentacje odbywają się w dwóch odrębnych kategoriach językowych:
w języku polskim i w języku esperanto. Wybór prezentowanych konkursowo utworów jest ograniczony tematyką danej edycji Konkursu. Teksty nie mogą też być obsceniczne ani pozbawione szacunku do ludzi.
W roku 2019 tematem konkursu jest: „Muzyka w poezji”.

Uczestnicy Konkursu:
parę lub grupę występujących w Konkursie mogą stanowić: wnuczęta i dziadkowie; wnuczęta, dziadkowie i rodzice; dzieci/młodzież i ciocie/wujkowie; dzieci/młodzież i nauczyciele

Warunki udziału w Konkursie:
Szkoła lub instytucja edukacyjna, biorąca udział w Konkursie lub też rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników Konkursu zgłaszają we wskazanym dla kolejnej edycji Konkursu terminie swoich uczestników poprzez kompletne i właściwe wypełnienie formularza zgłoszenia (załącznik do niniejszego Regulaminu).

Przebieg Konkursu:
Zaakceptowani przez Organizatora uczestnicy Konkursu przedstawiają swoje prezentacje (w czasie nie przekraczającym 7 minut/ jedną prezentację konkursową) w języku polskim lub/i w języku esperanto. Jury ocenia prezentacje par/grup uczestników.
W ocenie pod uwagę brane są: zgodność wybranego utworu (utworów) z tematyką konkursową, poprawność językowa, dykcja, oryginalność oraz pomysłowość interpretacji i prezentacji tekstów a także dotrzymanie ram czasowych występu
(7 minut na prezentację).
Ocenianie prezentacji odbywa się w kategoriach wiekowych:
1) pary/grupy, gdzie są osoby dorosłe i dzieci tylko w wieku przedszkolnym,
2) pary/grupy, gdzie są osoby dorosłe i dzieci/młodzież w wieku szkolnym (od 12 lat do 18 lat) oraz/i dzieci w wieku przedszkolnym,
3) pary/grupy – uczestnicy tylko dorośli.
Oraz w dwóch językowych:
1) w języku polskim,
2) w języku esperanto.
Komisja ma prawo sklasyfikowania najlepszych uczestników według kategorii (odrębnie dla języka polskiego i języka esperanto):
I miejsce, II miejsce, III miejsce i najwyższe miejsce Grand Prix oraz wyróżnienia. Komisja decyduje o kryteriach przyznawania wyróżnień (np.: za doskonałość językową, za najbardziej interesującą prezentację tekstu etc.). Nie wszystkie wyżej wymienione kategorie muszą być przyznane w danej edycji Konkursu.
Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. Przewiduje się także wręczenie gadżetów pamiątkowych.

Dodatkowe informacje:
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych, związanych z udziałem w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji nagrań i fotografii z występów. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są dane osobowe: imiona i nazwiska uczestników, numery telefonów, adresy mailowe, nazwy szkół (uczestników w wieku szkolnym).
Zgłoszenie szkoły lub innej instytucji edukacyjnej do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem Konkursu.

Ogłoszenie wyników Konkursu
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu prezentacji. Zostaną też zamieszczone na stronie internetowej organizatorów: https://sea-vroc.eu. Wręczenie dyplomów dla uczestników i gadżetów pamiątkowych odbędzie się na zakończenie Konkursu.


 
Klub dla seniora i nie tylko • Międzypokoleniowy konkurs interpretacji „Muzyka w poezji“ (8 czerwca 2019) • Arboretum w Wojsławicach (19 maja 2019)Koncert z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej (18 maja 2019)Spacer po Oleśnicy z Beatą Maciejewską (11 maja 2019)Wyjście do Opery Wrocławskiej, Śpiewnik domowy, S. Moniuszko (5 maja 2019)Stanisław Moniuszko. Życie i twórczość. Halka (4 kwietnia 2019)Siłownia ciała i umysłu (28 marca 2019)
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami