Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

 

Komunumo de / Gmina
Jastrowie

Distrikto de / Powiat Złotów
Distrikto de / Powiat Wałcz (1905)

Grandpolio

Jastrowie

 

Areo / Area / Obszar: 353 km²

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 11.994

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Jastrowie • Płytnica

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Wałcz • Czaplinek • Borne Sulinowo • OkonekZłotówTarnówkaSzydłowo


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Żymierskiego 79, PL 64-915 Jastrowie, tel. (0-67) 266 22 11 w. 17

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, PL 75-950 Koszalin, P.O. Box 149, tel. (0-94) 342 26 22

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, ul. 1 Maja 5, PL 64-915 Jastrowie, tel. 067/2662730 {Ko: Jastrowie, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła, ul. Gen. Kieniewicza 44, PL 64-915 Jastrowie, tel. 067/2662858 {Ko: Jastrowie, fondita / founded }
Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najśw. Maryi Panny, ul. Mickiewicza 32, PL 64-962 Sypniewo, tel. 067/2661164 (gmina Jastrowie) {Ko: Jastrowie, fondita / founded }

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum


BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej

Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899

Zawartość bazy danych / Datenbanko: Poznan Project • Distrikto de / Powiat Wałcz

Małgorzata Nowaczyk: Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego.Warszawa 2005. PIW. str. 431. ISBN 83-06-02950-X


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

 


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Jastrowie / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Jastrowie / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Jastrowie:

x


• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Dalecy kuzyni“ na Fejsbuku
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Foraj kuzoj“ sur Fejsbuko
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Diskussionsgruppe „Ferne Cousins“ auf Facebook
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Cousins éloignés“ sur Facebook
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „I Cugini lontani“ su Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup „Distant Cousins“ on Facebook

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:

Multimedialny kurs esperantaGmina

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Klub Poliglotów „Mozaika“

Genealogia piosenki europejskiej

Mariusz kantas por Vi • Mariusz śpiewa dla Ciebie • Marius sing für Dich • Marius chante pour Vous • Маріус співає для Вас •  Mário spieva pre Vás • Marius sing for You


lernu! - to wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne
nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://pl.lernu.net/
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do komunikacji międzynarodowej.