Foraj kuzoj el Grandpolio
Dalecy kuzyni z Wielkopolski

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

 

Komunumo de / Gmina
Gniezno

Distrikto de / Powiat Gniezno

Grandpolio

Gniezno

Areo / Area / Obszar: 41+178 = 219 km² (city & country)

Loĝantaro / Inhabitants / Ludność: 71.562 + 7.648 = 79.210 (city & country)

Loĝlokoj / Places / Miejscowości: x •  • Gniezno

Loĝloko Germana
nomo
Distrikto
1905
Loĝantaro 1905 Katolika
paroko
1905
Evangeliana
paroko
1905
Oficejo pri
civila stato
1905
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Najbaraj komunumoj / Neighbouring communities / Sąsiednie gminy: Łubowo • Kłecko • Mieleszyn • RogowoTrzemesznoNiechanowoCzerniejewo


Oficejo pri la Civila Stato (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Civil Registration Office (Records less than 100 years old):
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Bolesława Chrobrego 41, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 426 35 79

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en ŝtataj arkivoj / Records more than 100 years old in State Archives:
Archiwum Państwowe, ul. 23 Lutego 41/43, PL 60-967 Poznań, P.O. Box 546, tel. (0-61) 852 46 01

Katolikaj parokoj (matrikuloj ĝis 100-jaraj) / Catholic Parishes (Records less than 100 years old):
Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy - Fara, ul. Farna 6, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 426 15 55 {Gn: Gniezno I, fondita 12 jc. / founded 12 c.}
Parafia Archikatedralna Wniebowzięcia NMP, ul, Łaskiego 9, PL 62-200 Gniezno {Gn: Gniezno I}
Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca, ul. św. Wawrzyńca 8, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 426 15 57 {Gn: Gniezno I, fondita antaŭ 1331 / founded before 1331}
Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Graniczna 19, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 425 60 08 {Gn: Gniezno I, fondita / founded 1996}
Parafia Rzymskokatolicka bł. Michała Kozala BM, ul. Poznańska 15, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 426 27 49 {Gn: Gniezno I, fondita / founded 1988}
Parafia Rzymskokatolicka Chrystusa Wieczystego Kapłana, ul. 28 Grudnia 12, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 426 11 64 {Gn: Gniezno I, fondita / founded 1957}
Parafia Rzymskokatolicka Matki Zbawiciela, ul. ks. Ludwiczaka 20, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 425 98 96 {Gn: Gniezno I, fondita / founded 1997}
Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna, PL 62-200 Gniezno, tel. (061) 426 15 56, e-mail: Klasztor.Gniezno@ofmconv.opoka.org.pl http://www.gniezno.ofmconv.opoka.org.pl/  {Gn: Gniezno I}
Parafia Rzymskokatolicka bł. Bogumiła, ul. Cicha 3, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 426 56 30 & 425 18 68 {Gn: Gniezno II, fondita / founded 1980}
Parafia Rzymskokatolicka bł. Jolanty, ul. Wierzbiczany 10, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 428 19 28, jolent@gniezno.opoka.org.pl , http://www.jolenta.gniezno.opoka.org.pl {Gn: Gniezno II, fondita / founded 1981}
Parafia Rzymskokatolicka św. Maksymiliana Kolbego, uk, Kwiatowa 7, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 426 48 54, e-mail: par_maks@gniezno.opoka.org.pl, http://www.maksymilian.gniezno.opoka.org.pl {Gn: Gniezno II, fondita / founded 1989}
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła, ul, Św. Michała 1, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 426 15 51{Gn: Gniezno II, fondita 13 jc./ founded 13 c.}
Parafia Rzymskokatolicka bł. Radzyma Gaudentego, ul. 22 Lipca 85, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 426 66 33 {Gn: Gniezno II, fondita / founded 1981}
Parafia Rzymskokatolicka św. Judy Tadeusza Ap., PL 62-214 Jankowo Dolne, tel. (0-61) 427 13 41 (gmina Gniezno) {Gn: Gniezno II, fondita / founded 1988}
Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Ap., Modliszewko, PL 62-211 Zdziechowa, tel. (0-61) 427 18 62, kom. 0601761881 (gmina Gniezno) {Gn: Gniezno II, fondita / founded 1414}
Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP, Strzyżewo Kościelne, PL 62-200 Gniezno, tel. (0-61) 427 13 41 (gmina Gniezno) {Gn: Gniezno II, fondita antaŭ 1400/ founded before 1400}
Parafia Rzymskokatolicka NMP Nieustającej Pomocy, PL 62-211 Zdziechowa 75, tel. (0-61) 427 16 27, http://www.zdziechowa.gniezno.opoka.org.pl/ (gmina Gniezno) {Gn: Gniezno I, fondita / founded 1957}

Matrikuloj pli ol 100-jaraj en diocezaj arkivoj / Records more than 100 years old in Diocesan Archives:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ul. Kolegiaty 2, PL 62-200 Gniezno


BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej

Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899

Zawartość bazy danych / Datenbanko: Poznan Project • Distrikto de / Powiat  Gniezno

Małgorzata Nowaczyk: Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego.Warszawa 2005. PIW. str. 431. ISBN 83-06-02950-X


Familioj el la komunumo / Families from the community / Rodziny pochodzące z gminy:

x


Serĉado KUNE / Searching TOGETHER / Szukamy RAZEM
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la komunumo de Gniezno / Genealogists searching their ancestors and cousins from the community of Gniezno / Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu gminy Gniezno:

x


• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Dalecy kuzyni“ na Fejsbuku
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Foraj kuzoj“ sur Fejsbuko
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Diskussionsgruppe „Ferne Cousins“ auf Facebook
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Cousins éloignés“ sur Facebook
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „I Cugini lontani“ su Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup „Distant Cousins“ on Facebook

Interesaj ligiloj • Interesujące linki • Цікаві лінки • Interesting links:

Multimedialny kurs esperantaGmina

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne http://www.wtg-gniazdo.org/

Klub Poliglotów „Mozaika“

Genealogia piosenki europejskiej

Mariusz kantas por Vi • Mariusz śpiewa dla Ciebie • Marius sing für Dich • Marius chante pour Vous • Маріус співає для Вас •  Mário spieva pre Vás • Marius sing for You


lernu! - to wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne
nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://pl.lernu.net/
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do komunikacji międzynarodowej.