Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

      
Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1950
Nuptoj 1745-1950
Svatby 1745-1950
Hochzeiten 1745-1950
Weddings 1745-1950
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

Nuptoj en la gento • Śluby w rodzie • Heiraten in der Familie • Mariages de la famille
Las bodas en la familia • Svatby v rodině • Весілля в сім'ї • Weddings in the family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
nuptaro laŭedze • śluby wg małżonków
 
śluby chronologicznie 1745-1950

2. nuptaro laŭedzine • śluby wg małżonek

edzino • Ehefrau
małżonka • espôsa
gepatroj • Eltern
rodzice • pais
nupto • Trauung
ślub • casamento
edzo • Ehemann
małżonek • espôso
bogepatroj • sogros
teściowie • Schwiegereltern
branĉo • Zweig
gałąź • ramo
         
B          
           
           
F          

mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.