Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 
Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

     
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family

 
Edward Wojtakowski

Pochodzenie nazwiska Worsztynowicz

 

Mój dziadek Wincenty Worsztynowicz z Raszkowa przypuszczał, że jego przodek przybył z Litwy (Litwą określano także obecną Białoruś), dlatego w salonie nad kanapą wisiał herb Litwy i Korony (orzeł i pogoń). Nazwisko Worsztynowicz zachowało się tylko w 2 gałęziach z Raszkowa gdzie mieszkają do dziś potomkowie Jana i Franciszka Worsztynowiczów. Franciszek miał 9 synów, z których 3 używało nazwiska Bursztynowicz. Tłumaczono to tym, że urodzili się oni w zaborze rosyjskim i w ich sporządzonych w języku rosyjskim metrykach nazwisko widniało Bursztynowicz, a rodzina przeniosła się do zaboru pruskiego po powstaniu styczniowym. Postanowiłem więc przejrzeć księgi metrykalne Raszkowa od roku 1864. Cofnąłem się jednak także wstecz i ku mojemu zdziwieniu pierwszy zapis nazwiska pojawia się w księgach Raszkowa w roku 1813, przy ślubie Stefana. Natomiast w roku 1817 przy Wojciechu Worszytnowiczu jest adnotacja “advena de Borek“ (przybysz z Borku). W księgach z Raszkowa nazwisko zawsze zapisywano jako Worsztynowicz. Wojciech miał 4 synów. Jan i Franciszek pozostali w Raszkowie, natomiast Karol mieszkał w Chruszczynach koło Sulmierzyc, a Tomasz w miejscowości Zgórz w powiecie sieradzkim (zabór rosyjski). Potomkowie Tomasza i Karola byli zapisywani jako Bursztynowiczowie. Córka Karola Rozalia urodzona w Szczurach mieszkała w Raszkowie i zawsze zapisywano jej nazwisko jako Worsztynowicz. Franciszek przez kilka lat mieszkał w zaborze rosyjskim i tam 3 jego synów zostało zapisanych jako Bursztynowicz.

Miejscowości o nazwie Borek jest w Polsce kilkadziesiąt i zacząłem szukać tego Borku, z którego pochodził Wojciech. Znałem z filmów aktorkę Hannę Orsztynowicz i pomyśłałem, że nazwisko Orsztynowicz też może być wariantem nazwiska Worsztynowicz. Nawiązałem kontakt z Władysławem Orsztynowiczem z Kępna, od którego dowiedziałem się, że jego ojciec urodził się w 1864 roku w Borku Wielkopolskim. Niezwłocznie udałem się do Archwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, aby przejrzeć księgi metrykalne Borka. Tu znalazłem najstarszy zapis nazwiska w roku 1777 (ślub Rocha Worsztynowicza z Marianną Poplenowską). Przez kilkadziesiąt lat nazwisko było zapisywane w Borku jako Worsztynowicz (Worstinowicz) lub Orsztynowicz, nigdy jako Bursztynowicz. Okazało się, że przed 1777 rokiem osiedlił się tu młynarz Tomasz z żoną Barbarą i dziećmi. Wtedy zacząłem szukać w księgach metrykalnych okolicznych parafii miejsca ślubu Tomasza i Barbary oraz miejsca urodzenia ich dzieci. Miejsca ślubu dotychczas nie znalazłem. Okazało się, że w latach 1746-1753 urodzili się w Gostyniu Andrzej, Roch i Maciej. W roku 1755 w Starym Gostyniu urodził się Franciszek, w latach 1756-1760 w miejscowości x urodzili się Antoni, Jan i Katarzyna, a w latach 1761-1765 w Błażejewie koło Dolska urodzili się Ignacy-Jakub i Marianna. Tomasz jako młynarz bez własnego wiatraka kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. Jego obco brzmiące nazwisko było różnie zapisywane przez prowadzących księgi metrykalne: Orsztyn, Orstyn. Dopiero w Błażejewie pojawia się w nazwisku końcówka „owicz“. Końcówka ta jest charakterystyczna dla Białorusi, ale okazało się, że pod koniec 18-tego wieku w niektórych parafiach Wielkopolski zaczęto dodawać tę końcówkę do nazwisk w prostej formie. I tak w Sulmierzycach Kurka = Kurkiewicz, Gibas = Gibasiewicz, Rękas - Rękosiewicz itd.

W 11-tomowym Słowniku Jezyka Polskiego pod redakcja Witolda Doproszewskiego jest tylko 6 wyrazów z końcówką „-sztyn“:
cechsztyn (niemieckie Zechstein)
kroksztyn (niemieckie Kragstein)
braunsztyn (niemieckie Braunstein)
orsztyn (niemieckie Orstein)
bursztyn (niemieckie Bornsten lub Bornstein)
musztyn (litewskie musztinis)
i 2 z końcówką „-styn“
festyn (od włoskiego festino)
celestyn ( od włoskiego celeste)
z tego wyciągam wniosek, że rdzeń „Worsztyn“ pochodzi od niemieckiego nazwiska Wurst, w dialekcie szwabskim wymawianego jako Worszt, pisanego także Worst. Worsztyn mogło początkowo oznaczać „syn Worsta“, „syn Wursta“.

Bracia czescy prześladowani przez katolickich Habsburgów już w 1628 roku przybyli z Janem Amosem Komeńskim z Moraw do Leszna (1800 osób), a po wojnie austriacko-pruskiej w 1740 roku ostatecznie przenieśli się na pruski Śląsk i Górne Łużyce. Wśród nich byli także Wurstowie. Byli rzemieślnikami i nie dla wszystkich wystarczyło zatrudnienia w Lesznie. Dlatego rozeszli się po całej Wielkopolsce. Pojedyńcze rodziny nie mogły kontynuować swego wyznania i z czasem przyłączyły się do kościoła ewangelickiego, a niektórzy poślubili katolików i przeszli ma katolicyzm. Około 1745 roku wśród wyznawców kościoła braci czeskich w Poniecu (powiat Gostyń) byli także Wurstwie. Poniec był miastem młynarzy. Było tam 31 wiatraków. Wyszkoleni w Poniecu młynarze rozchodzili się po Wielkopolsce. Być może znajdziemy jeszcze powiązanie naszych Worsztynowiczów z Wurstami z Ponieca.


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami