Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

La gento Rajewicz
Linio de Andrzej Rajewicz el Dolsk
Branĉo de Zygmunt Rajewicz el Pętkowo
* 1847
(kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski)
     


1751-1800


~ 1760

ANDRZEJ Rajewicz
*
I ∞
Katarzyna
* , † 1789 → PK Dolsk, wpis 16 / 1789
infanoj:
Jakub Rajewiczx * , † 1832 Dolsk → PK Dolsk, wpis 49 / 1832,  ∞ 24.01.1785 Borek Wielkopolski → Katarzyna Worsztynowicz
II ∞ 10.07.1792 Dolsk
Dorota (vidvino)
* , † 1822 Dolsk → PK Dolsk. wpis 58 / 1822 ( † 1828 Dolsk → PK Dolsk, wpis 50 /1828)

1785

JAKUB Rajewicz (muelisto = młynarz, gepatroj: Andrzej Rajewicz kaj Katarzyna )
* , † 1832 Dolsk → PK Dolsk, wpis 49 / 1832
∞ 24.01.1785 Borek Wielkopolski (atestantoj: Antoni Worsztynowicz, Walenty Szurkoski & Józef Szelczyński)
Katarzyna Worsztynowicz (gepatroj:: Tomasz Worsztynowicz & Barbara ....) La dua generacio
* ~ 1760, † 1823 Dolsk → PK Dolsk, wpis 10 / 1823
infanoj:
1. Szymon Rajewicz * 24.10.1785 Dolsk, ∞ 26.11.1806 Dolsk → Antonina Latanowicz
(baptogepatroj: Malzinski, proconsuli kaj  Jadwiga Stryczyńska, edzino de muelisto)
2. Jakub Rajewicz * 08.07.1787 Dolsk
(baptogepatroj: Antoni Bryciński & Małgorzata Molińska)
3. Łukasz Rajewicz * 13.10.1790 Dolsk
(baptogepatroj: Józef Kamiński, muelisto & Jadwiga Sterczyńska)
4. Józef Rajewicx * 1793 Śrem → PK Śrem, wpis 41 / 1793

6. Antoni Rajewicz * 1802

W latach 1793-1797 Katarzyna i Jakub Rajewiczowie mieszkali w Śremie. Jakub był świadkiem na ślubie Walentego Worsztynowicza, a Katarzyna matką chrzestną jego dziecka. W księgach metrykalnych odnotowano: „młynarz ze Śremu“, „żona młynarza ze Śremu“. Walenty Worsztynowicz (ur. 1776, „molendarium juvenem de civitate Śrem“, z zawodu pilarz)  był bratankiem Katarzyny.


1801 ‒ 1850


1830

ANTONI Rajewicz (gepatroj:  Jakub Rajewicz kaj Katarzyna Worsztynowicz)
* 1802 Grodzisko (gmina Osieczna) † 5.09.1880 Środa →  PK Środa Wlkp, wpis 214 / 1800 matrikulo
I ∞ ok. l830
Jadwiga Makoska
*
infanoj:
Nepomucena Rajewicz * 14.07.1831 Wyganów (gmina Kobylin, pow. Krotoszyn) , ∞ 20.07.1849 Płonkowo (gmina Rojewo) → Józef Czajkowski
Zygmunt Rajewicz * ok.1847, † , ∞ 1871 Środa → Katarzyna Waligóra
II ∞ 1872 Środa → PK Środa Wlkp,, wpis 20 / 1872
Rozalia Pawlowska, I voto Zielińska (vidvino)
* ok. 1827 Węglewo,. † 30.06.1883 Środa →USC Środa, wpis 159 / 1883 matrikulo

1830

NEPOMUCENA Rajewicz (gepatroj: Antoni Rajewicz kaj Jadwiga Mąkoska)  ☼ Linio de Andrzej el Dolsk ••• → 1830
* 14.07.1831 Wyganów (gmina Kobylin, pow. Krotoszyn) → PK Wyganów, wpis 20 / 1831 matrikulo
∞ 1849 Płonkowo (Ściborze, gmina Rojewo, pow. Inowrocław) →
Józef Czajkowski
* 1821 (28 lat)


1851 ‒ 1900


1871

ZYGMUNT Rajewicz (gepatroj: Antoni Rajewicz kaj Jadwiga )
*  ok.1847, †
∞ 1871 Środa → PK Środa Wlkp., wpis 41 / 1871
Katarzyna Waligóra
* 1852
infanoj:
Franciszka Rajewicz * 1874, ∞ 1894 Środa Wlkp,.→ Walenty Garstkiewicz
Józef Rajewicz * 1876,  ∞ 1900 Środa → Stanisława Zielichowska
Antoni Rajewicz * 1877 Pętkowo → USC Środa, wpis  / 1877
Tomasz Rajewicz * 1878 Pętkowo → USC Środa, wpis  / 1878
Helena Rajewicz * 1881 Pętkowo,  ∞ 1900 Środa → Józef Stempniak 
Jan Rajewicz * 1882 Petkowo, † 1898 Pętkowo
Władysław Rajewicz * 26.06.1884, † 12.05.1970 Pętkowo, ∞ 1911 Szlachcin → Petronela Sroczyńska (mieszkał w Pętkowie)
Kazimierz Rajewicz * 1886 Pętkowo, † 1.03.1965 Środa → USC Środa, wpis 30 / 1965
Zygmunt Rajewicz * 1888 Pętkowo, † 1889 Pętkowo
Walentyna Rajewicz * 1890 Pętkowo
Salomea Rajewicz * 1891 Pętkowo
Pelgia Rajewicz * 1893 Pętkowo, † 1893 Pętkowo
Czesław Rajewicz * 1897 Pętkowo, † 1899 Pętkowo

 

MARIANNA Rajewicz (gepatroj: Ludwik Rajewicz kaj Ludwika Wolna)
* 1862 Kąkolewo (gmina Osieczna), † 1880 → USC Środa, wpis  / 1880
∞ 1878 → USC Środa. wpis / 1878
Franciszek Łuczak (gepatroj: Jan Łuczak kaj Barbara Waligóra I voto Wiśniewska)
* 1853

1894

Franciszka Rajewicz  (gepatroj: Zygmunt Rajewicz kaj Katarzyna Waligóra)
* 1874,
∞ 1894 Środa Wlkp,.→ PK Środa Wlkp., wpis 18 / 1894 ••• USC Środa Wlkp., wpis 21 / 1894
(atestantoj: Władysław Deręgowski kaj Franciszek Waligóra)
Walenty Garstkiewicz (gepatroj: Wincenty Garstkiewicz kaj Barbara Przybylska)
* 1855
infanoj:
Marianna Garstkiewicz * 1899 Środa, † 1899 Środa


1901 ‒ 1950


19xx

 1951 ‒ 1967


 


19xx

 


 
ĉiuj linioj de la gento Rajewicz  •  wszystie linie rodu Rajewiczów
alle Linien der Sippe Rajewicz  •  tutte le linee della famiglia Rajewicz
toutes les lignes de la famille Rajewicz • all lines of the Rajewicz family

do 1850

1851 ‒ 1900

od 1901

 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami