Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. generacja / generacio 2. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

ROCH Worsztynowicz
* 16.08.1750 Gostyń, † ..... ok 1780
(w księdze urodzeń nazwisko zapisano Orstyn)
∞ 02.11.1777 Borek
Marianna Poplenowska
* , †

 
2. generacja / genearacio 3. generacja / generacio 4. generacja / generacio 5. generacja / generacio 6. generacja / generacio 7. generacja / generacio 8. generacja / generacio
2) ROCH Worsztynowicz
* 16.08.1750 Gostyń
† ..... ok 1780
(w księdze urodzeń nazwisko zapisano Orstyn)
∞ 02.11.1777 Borek
Marianna Poplenowska
*
1) IGNACY Worsztynowicz
alias Orsztynowicz
* 30.07.1778 Borek
† 21.05.1831 Borek
(tkacz / teksisto)

Karolina Ciglarz
* ..... 1781
† 27.02.1829 Borek
1) ANTONINA Orsztynowicz
*  09.06.1811 Borek


Klemens Maciejewski
* ...... 1805

(tkacz / teksisto)
1) TOMASZ Maciejewski
* 12.09.1835 Borek
† 03.05.1842 Borek
   

 

2) ANTONINA Maciejewska
* 30.05.1838 Borek
† 01.05.1847 Borek
   

 

3) NEPOMUCENA Maciejewska
* 03.05.1842 Borek
† 27.01.1849 Borek
   

 

4) MARIA Maciejewska
* 30.01.1845 Borek
   

 

2) ROZALIA Orsztynowicz
*  02.09.1814 Borek
† 11.07.1817 Borek
 

 

 

 

3) ANNA Orsztynowicz
* 04.07.1817 Borek

∞ 16.11.1840 Borek
Jan Szulc
*

(kołodziej, murarz / ĉarfaristo, masonisto)
1) MICHALINA Szulc
* 27.09.1841 Borek

∞ 03.02.1858 Borek
Jan Kulczyński
* ..... 1830

(szewc / ŝuisto)
FRANCISZEK Kulczyński
* 23.03.1875 Borek
   
2) IGNACY Szulc
* 16.01.1851 Borek
† 22.09.1851 Borek
   

 

3) STANISŁAW Szulc
* 03.11.1852 Borek
   

 

4) MARIANNA Szulc
* 31.05.1858 Borek
   

 

4) TERESA Orsztynowicz
* 07.03.1820 Borek
† 07.03.1820 Borek
 

 

 

 

2) ADAM Worsztynowicz
* 05.09.1780 Borek
† 9.06.1836 Smólniki 
   metryka • matrikulo
I ∞
Katarzyna Pinkowska
* 1785
† 11.07.1830 Smólniki
    metryka • matrikulo
o. Stanisław Pinkowskii
m.Marianna
 

 

 

WIKTORIA Orsztynowicz
* 1811
I ∞ 27.01.1828 Deby Szlacheckie
   metryka • matrikulo
Wojciech Stojka (Stojkowski)
* 1802
1) ELŹBIETA Stojkowska
* 7.10.1829
    metryka • matrikulo
† 1.12.1830 Smólniki
   metryka • matrikulo
II ∞ 1851 Dęby Szlacheckie
    metryka • matrikulo
Jan Pszczeliński
* 1796

o. Szymon Pszczeliński
m. Franciszka
 
II *25.04.1831 Dęby Szlacheckie
     metryka • matrikulo
Dorota Białkoska
* 1806 Racięcice

o. Józef Białkoski -Janowice
m. Marianna Pietrowicz
IGNACY Orsztynowicz
* 23.01.1833 Smólniki
   metryka • matrikulo
† ok 1905
I ∞ 1855 Osiek Wielki
   metryka • matrikulo
Małgorzata Gruberska
* 13.06.1833 Rosocha 
   metryka • matrikulo,
† 7.12.1891 Smólniki 
    metryka • matrikulo
o. Maciej Gruberski.
m. Urszula Trafny
II ∞ 29.02.1892 Dęby Szlacheckie
      metryka • matrikulo
Antonina Ciesielska
* 12.10.1873 Smólniki
   metryka • matrikulo,

o. Józef Ciesielski
m. Aniela Kaczorowska
Potomkowie Ignacego
Idaro de Ignacy

T-R-A-I  

 
             
  ?  

 

 

 

 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami