Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. generacja / generacio 2. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

MACIEJ Worsztynowicz
* Gostyń 20.02.1753, †

(w księdze urodzeń nazwisko zapisano Orsten)

 
3. generacja / generacio 4. generacja / generacio 5. generacja / generacio 6. generacja / generacio 7. generacja / generacio 8. generacja / generacio
?  

 
 

 

   
           
WALENTY Worsztynowicz
alias Orsztynowicz
* ..... 1776

(młynarz / muelisto)
[prawdopodobnie syn Macieja]
∞ 09.07.1796 Śrem
Elżbieta Wysocka
* ..... 1773
1) KATARZYNA Orsztynowicz
* 14.02.1797 Śrem
 

 

   
2) MARIANNA Orsztynowicz
* 15.09.1799 Śrem
 

 

   
3) JULIANNA Orsztynowicz
* 12.05.1801 Śrem


Felicjan Bronowski
* 

1) FELIKS Orsztynowicz
*  07.03.1826 Śrem
?    
2) WIKTORIA Bronowska
* 23.12.1827 Śrem
     
3) AGNIESZKA Bronowska
* 09.12.1829 Śrem
     
4) ROCH Orsztynowicz
* 21.08.1803 Śrem
?      
5) WINCENTY Orsztynowicz
* 05.04.1805 Śrem
?      
6) MICHAŁ Orsztynowicz
* 19.09.1806 Śrem
?      
7) ANTONINA Orsztynowicz
* 14.06.1812 Śrem


Ignacy Lutyński
* 03.08.1798 Śrem

(kuśnierz / peltisto)
1) WINCENTY AUGUSTYN Lutyński
* 30.03.1833 Śrem
† 12.04.1833 Śrem
     
2) NEPOMUCENA Lutyńska
* 02.05.1834 Śrem
† 03.09.1836 Śrem
     
3) TOMASZ Lutyński
* 16.12.1837 Śrem
     
4) PRAKSEDA Lutyńska
* 02.08.1840 Śrem
     
5) ZUZANNA Lutyńska
* 14.09.1848 Śrem
     
6) MICHALINA Lutyńska
* 14.09.1848 Śrem

∞ 29.11.1893 Śrem
Kazimierz Latanowicz
* .... 1851

(szewc / ŝuisto)
     
7) ANTONI Lutyński
* 20.05.1851 Śrem
     
8) IGNACY Lutyński
* 27.01.1854 Śrem
     
9) NIKODEM Lutyński
* 03.09.1856 Śrem
† 25.09.1856 Śrem
     
8) URSZULA Orsztynowicz
* 03.04.1815 Śrem
 

 

   
?  

 

 

   
           
?  

 

 

   

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami