Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. generacja / generacio 2. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

KATARZYNA Worsztynowicz
*, †
∞ 24.01.1785 Borek Wlkp.
Jakub Rajewicz (muelisto • młynarz)
* , †

 
3. generacja / generacio 4. generacja / generacio 5. generacja / generacio 6. generacja / generacio 7. generacja / generacio 8. generacja / generacio
1) SZYMON Rajewicz
* 24.10.1785 Dolsk

∞ 26.11.1806 Dolsk
Antonina Latanowicz
*
MARIA Rajewicz
* 1814
∞ 1843 Zaniemyśl / Środa ev.
Carl Ferdinand Koenig
*1809
filo de Daniel Koenig kaj Anna Rosina Kunschke
 

 

   
WIKTORIA Rajewicz
* 22.12.1815 Dolsk

∞ 1842 Września
Antoni Jewasiński
* 1815
       
MICHAŁ Rajewicz
* 25.09.1817 Dolsk

(młynarz / muelisto)
∞ 1840 Nietrzanowo
Wiktoria Olikowska
* 1821
Potomkowie Michała
Idaro de Michał

T-K-S-M

 

   
2) JAKUB Rajewicz
* 08.07.1787 Dolsk
 

 

 

   
3) ŁUKASZ Rajewicz
* 13.10.1790 Dolsk
 

 

 

   
?? ANTONI Rajewicz
* ok. 1796

I ∞ ok. l830
Jadwiga
*
NEPOMUCENA Rajewicz
* ok. 1830
∞ 20.07.1849 Płonkowo
Józef Czajkowski
*
Potomkowie Nepomuceny
ZYGMUNT Rajewicz
*  ok.1847

∞ 1871 Środa
Katarzyna Waligóra
* 1852
 
Potomkowie Zygmunta
Idaro de Zygmunt

T-K-A-Z

II ∞ 1872 Środa
Rozalia Zielińska
* ok. 1827
5) MARIANNA Rajewicz
* 1800
∞ 1822 Dolsk
Franciszek Radax
* 1782
(vidvo)
         
           
   

 

 

   
           
   

 

 

   

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami