Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

Bursztynowicz - Bursztyński el Mazovio / z Mazowsza

pl: Potomków Kacpraa Bursztynowicza z Bolimowskiej Wsi prezentujemy na tablicach  2 gałęzi, których protoplastami byli wnukowie Kacpra.
eo: Idaron de Kacper Bursztynowicz el Bolimowska Wieś ni prezentas sur tabeloj de 2 branĉoj, kies protopatroj estis nepoj de Kacper.
 
1. i 2. generacja / generacio 3.  generacja / generacio

KACPER Bursztynowicz
* ok. 1750, †
∞ przed / antaŭ 1775
Kunegunda Ornat
* , † xx.xx.1800 Bolimowska Wieś

STEFAN Bursztynowicz
* , †

Balbina Domańska
* . †

JAN Bursztynowicz
* ..... , †

xx
*, †

 

 
4. Generacja / Generacio 5. Generacja / Generacio 6. Generacja / Generacio 7. Generacja / Generacio 8. Generacja / Generacio 9 Generacja / Generacio
?          
           
STEFAN Bursztynowicz
* ~ 1813


Balbina Domańska
*
WAWRZYNIEC Bursztynowicz
* 17.05.1864 Budy Trzcińskie
† 1949 Skierniewice

.....
*
1) JAN Bursztynowicz
*
† 1951

.....
*

1) KAZIMIERZ Bursztynowicz
*
   
2) WIESŁAWA Bursztynowicz
*
   
       
2) ADAM Bursztynowicz
* 1901
† 1977 Skierniewice
I ∞
Stanisława Krajewska
*
1) HALINA Bursztynowicz
*

..... Kotlarz
*
KRZYSZTOF Kotlarz
*
 
2) TADEUSZ Bursztynowicz
* 04.05.1929 Błażejewice

∞ 22.07.1953 Skierniewice
Helena Waszkiewicz
*
1) LESZEK Bursztynowicz
*

Teresa Lubas
*
1) KATARZYNA Bursztynowicz
*
2) KAROLINA Bursztynowicz
*
2) WANDA Bursztynowicz
*

Mario Bragato
*
1) LUISA Bragato
*
2) PATRIZIA Bragato
*
3) MIROSŁAW Bursztynowicz
*

Dorota Badełek
*
 
3) MARIAN Bursztynowicz
*
   
4) HELIODOR Bursztynowicz
*

Hanna Kornatka
*
1) WITOLD Bursztynowicz
*
 
2) JACEK Bursztynowicz
*
 
3) PAWEŁ Bursztynowicz
*
 
5) JADWIGA Bursztynowicz
*

Jan Milczarek
*
1) córka
*
 
2) JAN Milczarek
*
 
3) GRZEGORZ Milczarek
*
 
4) SYLWESTER Milczarek
*
 
II ∞
Helena Fastyń
*
6) ANDRZEJ Bursztynowicz
*
   
7) KRYSTYNA Bursztynowicz
*

Edward Brożek
*
   
8) WANDA Bursztynowicz
*

Andrzej Łysikowski
*
1) PAWEŁ Łysikowski
*
 
2) PIOTR Łysikowski
*
 
9) WOJCIECH Bursztynowicz
* 15.01.1948 Ząbkowice Śl.
∞ 27.12.1969 Gostynin
Maria Myszkowska
* 31.01.1948 Pyrzyce
1) ARTUR Bursztynowicz
*
 
2) KAROL Bursztynowicz
*
 
10) MAREK Bursztynowicz
*

Urszula Snopek
*
1) PAULINA Bursztynowicz
*
 
2) ANNA Bursztynowicz
*
 
11) ZBIGNIEW Bursztynowicz
*

Zofia Rak
*
1) TOMASZ Bursztynowicz
*
 
2) MARIAN Bursztynowicz
*
 
       
3) FRANCISZEK Bursztynowicz
* 1906
† 1985
I ∞
.....
*
1) JANINA Bursztynowicz
*

Edward Andruszkiewicz
*
1) JERZY Andruszkiewicz
*

Maria ....
*
1) MAŁGORZATA Andruszkiewicz
*
2)
*
2) JANUSZ Andruszkiewicz
*

Zuzanna .....
*
 
3) ANDRZEJ Andruszkiewicz
*
 
4) JANINA Andruszkiewicz
*
 
5) ANNA Andruszkiewicz
*

Waldemar .....
*
PIOTR .....
*
2) EDWARD Bursztynowicz
* 21.04.1932 Skierniewice

Hanna Czaplarska
* 14.08.1936 Radziwiłłów
1) EWA Bursztynowicz
*

Tadeusz Kamiński
*
MARCIN Kamiński
*
2) KRZYSZTOF Bursztynowicz
*
 
3) JOANNA Bursztynowicz
*
 
II ∞
Anna .....
*
3) JAN Bursztynowicz
*

Krystyna .....
*
1) BOGDAN Bursztynowicz
*
 
2) EL_ BIETA Bursztynowicz
*
 
4) TERESA Bursztynowicz
*
   
       
4) WŁADYSŁAW Bursztynowicz
* 1913
† 1967
I ∞
.....
*
1) RYSZARD Bursztynowicz
*
   
2) JERZY Bursztynowicz
*
   
3) JADWIGA Bursztynowicz
*
   
II ∞
.....
*
4) córka
*
   
5) KRZYSZTOF Bursztynowicz
*
   
6) córka
*
   
         
JÓZEF Bursztynowicz
*


Magdalena .....
*
JAN Bursztynowicz
* 04.06.1903 Skierniewice
† 07.05.1980 Skierniewice

Marianna Słowińska
*
KRYSTYNA Bursztynowicz
*

..... Szymański
*
JAKUB Szymański
*
 
         
? JÓZEF Bursztynowicz
* 15.05.1914 Lubania
     
         
..... Bursztynowicz
*


.....
*
WŁADYSŁAW Bursztynowicz
*


Natalia Kozielska
*
ZYGMUNT Bursztynowicz
* 07.10.1926 Skierniewice

.....
*
JERZY Bursztynowicz
*
 
?        
           
?          

tablice gałęzi, których protoplaści należą do trzeciej generacji:

1. generacja 3. generacja 3. generacja 4-9 generacja
KACPER Bursztynowicz
* ok. 1750, †
∞ przed / antaŭ 1775
Kunegunda Ornat
* , † xx.xx.1800 Bolimowska Wieś
STANISŁAW Bursztynowicz
* ..... 1773, † 08.11.1837 Łubno

Agata Mączyńska
*, †
 
TOMASZ Bursztynowicz
* 17.12.1803 Bolimowska Wieś, † 25.11.1871 Łubno
∞ 22.11.1823 Wiskitki
Rozalia Kiepura
* 29.08.1802 Chlewnia k. Grodziska, † 23.12.1876 Babskie Budy
 
Potomkowie
Tomasza
Idaro de Tomasz

K-S-T 

?  
JAN Bursztynowicz
* 1778
   
STEFAN Bursztynowicz
* 1813


Balbina Domańska
*
Potomkowie Stefana
Idaro de Stefan

K-J-S

 

   
 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami