Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. generacja / generacio 2. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

FRANCISZEK Worsztynowicz (muelisto • młynarz)
* 01.10.1755 Stary Gostyń, † 18.03.1798 Lubiatowo
(w księdze urodzeń brak nazwiska)
∞ 26.01.1780 Dolsk
Regina Stęzak
* Osieczna, † 06.02.1809 Mórka

 
3. generacja / generacio 4. generacja / generacio 5. generacja / generacio 6. generacja / generacio 7. generacja / generacio 8. generacja / generacio
1) EWA Orsztynowicz
* 20.12.1780 Błażejewo
† 22.12.1832 Mórka
∞ 25.02.1816 Mórka
Józef Sztar alias Pośpieszyński
* ...... 1791
† 27.06.1856 Mórka
1) WINCENTY Sztar
* 01.04.1816 Mórka
 

 

   
2) FRANCISZEK Pośpieszyński
* 16.09.1817 Mórka
 

 

   
3) WINCENTY Pośpieszyński
* 20.01.1819 Mórka
† 09.03.1857 Mórka
∞ 05.07.1846 Mórka
Elżbieta Dolata
* ..... 1819
MICHALINA Pośpieszyńska
* 22.09.1850 Mórka
     
4) WAWRZYNIEC Pośpieszyński
* 30.07.1823 Mórka
 

 

   
     

 

   
2) KATARZYNA Orsztynowicz
* 01.09.1782 Dolsk
TOMASZ Bursztynowicz
* 17.12.1812 Mełpin
† 28.01.1813 Mełpin
       
           
3) FRANCISZEK Orsztynowicz
* ...... 1784

I ∞
.....
*

II ∞ 22.09.1811 Mórka

Marianna Kamienka
* 1792

?  

 

   
?  

 

   
           
4) JÓZEF Orsztynowicz
* 16.03.1785 Dolsk

I ∞
Marianna .....
* 1793
† 30.05.1816 Mórka
1) KAZIMIERZ Orsztynowicz
* ..... 1814
† 17.04.1887 Śrem
∞ 31.10.1841 Śrem
Apolonia Gmerda vel Andrzejewska
*

Potomkowie Kazimierza
Idaro de Kazimiro

T-F-J-K

 

1) WIKTORIA Orsztynowicz
* 17.12.1842 Śrem
† 06.01.1843 Śrem
     
2) KATARZYNA Orsztynowicz
* 10.11.1844 Śrem
1) WIKTORIA Orsztynowicz
* 24.12.1864 Śrem
† 11.07.1865 Śrem
   
∞ 13.09.1871 Śrem
Wacław Skrobuszyński
* ..... 1847
1) ANASTAZY Skrobuszyński
* 27.02.1877 Śrem
   
2) STEFAN Skrobuszyński
* 17.07.1878 Śrem
† 16.11.1889 Śrem
   
3) ANTONI Orsztynowicz
* 09.01.1848 Śrem
?    
4) FELIKS Orsztynowicz
(dekarz / tegmentisto)
* 23.05.1849 Śrem
† 16.10.1880 Śrem
∞ 06.07.1873 Śrem
Petronela Krzesińska
* ..... 1852/54
† 25.03.1883 Śrem
1) ANTONI Orsztynowicz
* 18.12.1875 Śrem
†  16.09.1880 Śrem
   
2) JÓZEF Orsztynowicz
* 16.08.1877 Śrem
† 21.08.1877 Śrem
   
3) STANISŁAW Orsztynowicz
* 22.10.1878 Śrem
† 26.05.1881 Śrem
   
5) JÓZEF Orsztynowicz
* 01.03.1853 Śrem

∞ 25.05.1884 Śrem
Marianna Ratajczak
* ..... 1844
?    
6) MARIANNA Orsztynowicz
* 18.06.1856 Śrem
FELIKS Orsztynowicz
* 08.05.1882 Śrem
   
7) ELŹBIETA Orsztynowicz
* 24.07.1860 Śrem
† 25.07.1860 Śrem
     
II ∞ 14.07.1816 Mórka
Marianna Lorenc
* .... 1796
† 19.10.1818 Mórka
1) HELENA Orsztynowicz
* 01.08.1817 Mórka
 

 

   
III ∞ 24.01.1819 Mórka
Brygida Sobczak
* ..... 1799
† 07.10.1856 Mórka
1) FRANCISZKA Orsztynowicz
*  04.10.1819 Mórka

∞ 13.10.1844 Mórka
Jakub Ratajczak
* .... 1816
1) STANISŁAW Ratajczak
* 09.11.1845 Mórka
     
2) WIKTORIA Ratajczak
* 08.12.1847 Mórka
     
3) IGNACY Ratajczak
* 18.07.1850 Mórka
     
2) STANISŁAW Orsztynowicz
* .... 1824

∞ 24.11.1850 Mórka
Małgorzata Ciechańska
* .... 1826
?      
3) WALENTY Orsztynowicz
* 07.02.1827 Jeleńczewo
† 05.02.1896 Śrem
I ∞  29.06.1850 Brodnica
Agnieszka Krystkowiak
* ...... 1812
† 25.11.1858 Manieczki
wdowa
córka Szymina i Marianny
II ∞ 06.02.1859 Brodnica
Anna Urbaniak
* 1834  Boreczek

córka Franciszka Urbaniaka
i Katarzyny Ratajczak
Potomkowie Walentego
Idaro de Walenty

T-F-J-W

     
4) MARIANNA Orsztynowicz
* ..... 1830

I ∞ 12.08.1855 Śrem
Wojciech Krystkowiak
* 1817 Esterpole
† 01.07.1872 Śrem
1) FRANCISZKA Krystkowiak
* 28.03.1858 Błociszewo
     
2) AGNIESZKA Krystkowiak
* 05.01.1859 Błociszewo
     
3) KRYSTYNA Krystkowiak
* 16.04.1862 Błociszewo
     
4) JÓZEFA Krystkowiak
* 16.03.1864 Marszewo
† 14.09.1865 Śrem
     
5) MARIANNA Krystkowiak
* 08.01.1866 Śrem
† 04.01.1867 Śrem
     
6) MARCIN Krystkowiak
* 25.10.1867 Śrem
     
7) MARIANNA Krystkowiak
* 15.08.1870 Śrem
     
8) STANISŁAW Krystkowiak
* 16.08.1872 Śrem
     
II ∞ 24.07.1881 Śrem
Franciszek Małecki
* ...... 1843
 

 

   
           
5) KAZIMIERZ Orsztynowicz
* 04.03.1788 Błażejewo

∞ 19.09.1815 Mórka
Zofia Zuch
*
1) JADWIGA Orsztynowicz
* 21.10.1816 Jaskółki
 

 

   
2) MARIANNA Orsztynowicz
* 15.04.1819 Jaskółki
 

 

   
3) WIKTORIA Orsztynowicz
* 19.12.1821 Masłowo
 

 

   
4) Wawrzyniec Orsztynowicz
* 05.08.1825 Koźmin
† 05.08.1825 Koźmin
       
5) MIKOŁAJ Orsztynowicz
* 04.09.1826 Dolsk
?      
6) FRANCISZKA Orsztynowicz
* 30.09.1831 Dolsk
 

 

   
           
6) JADWIGA Orsztynowicz
* 17.10.1790 Błażejewo
† 23.01.1829 Dalewo
1) AGATA Orsztynowicz
* 28.01.1814 Mórka
 

 

   
2) WOJCIECH Bursztynowicz
* 09.04.1827 Nochowo
       
           
7) MATEUSZ Orsztynowicz
* 08.09.1796 Mełpin
† 17.03.1830 Dalewo
         

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami