Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. generacja / generacio 2. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

ANTONI Worsztynowicz alias Orsztynowicz (ĉarfaristo • kołodziej)
* ..... 1756, †
I ∞ → Agnieszka ....
* ..... 1744, † 20.12.1804 Borek
II ∞ Borek 27.05.1806 → Rozalia Tyc
* ...... 1766, †

 
3. generacja / generacio 4. generacja / generacio 5. generacja / generacio 6. generacja / generacio 7. generacja / generacio 8. generacja / generacio
?  

 
 

 

   
           
1) MAŁGORZATA Orsztynowicz
* 09.07.1775 Borek
 

 

 

   
           
2) ANNA Orsztynowicz
* 26.07.1778 Borek

∞ 06.10.1805 Borek
Antoni Jurgawczyński
*
 

 

 

   
           
3) FRANCISZEK Orsztynowicz
* 08.10.1782 Borek
† 12.12.1827 Borek
(kołodziej)
∞ 08.02.1808 Borek
Apolonia Borecka
* ...... 1792
† 24.10.1848 Borek
1) FRANCISZEK Orsztynowicz
* 03.10.1809 Borek
† 06.03.1834 Borek
 

 
 

   

 
2) MARIANNA Orsztynowicz
* ..... 1813

∞ 23.01.1833 Borek
Franciszek Dąbrowski
*  24.01.1805 Borek

(tkacz / teksisto)

1) JULIA Dąbrowska
* 13.02.1834 Borek
† 02.03.1834 Borek
     
2) JAN Dąbrowski
*  01.05.1835 Borek
† 15.02.1838 Borek
     
3) NEPOMUCENA Dąbrowska
*  09.05.1837 Borek

∞ 08.07.1861 Borek
Stanisław Wichliński
* .... 1836
     
4) ROZALIA Dąbrowska
*  20.08.1840 Borek
† 22.09.1842 Borek
     
5) MARIA Dąbrowska
*  21.03.1843 Borek
† 11.04.1843 Borek
     
6) JULIAN Dąbrowski
* 11.04.1844 Borek
† 06.08.1844 Borek
     
7) KATARZYNA Dąbrowska
* 15.04.1845 Borek
     
3) PAWEŁ Orsztynowicz
* 07.04.1814 Borek
† 25.10.1873 Borek
(kołodziej / ĉarfaristo)
∞ 27.07.1841 Borek
Małgorzata Rutecka
* ..... 1817
† 22.10.1870 Borek
Potomkowie Pawła
Idaro de Paweł

T-A-F-P

     
4) FELIKS Orsztynowicz
* 22.05.1816 Borek
† 20.04.1818 Borek
 

 

   
5) JAN Orsztynowicz
* 25.12.1818 Borek
?      
6) FELIKS Orsztynowicz
* 12.08.1821 Borek
† 15.06.1864 Borek
(rękodzielnik / metiisto)
∞ 05.02.1849 Borek
Jadwiga Szelczyńska
* 15.10.1826 Borek
Potomkowie Feliksa
Idaro de Feliks

T-A-F-F

 

   
7) ANTONI Orsztynowicz
* 28.05.1824 Borek
† 18.07.1855 Borek
(szewc / ŝuisto)
 

 

   
8) ANIELA Orsztynowicz
* 17.01.1827 Borek
† 01.04.1831 Borek
 

 

   
   

 

 

   
4) REGINA Orsztynowicz
* 26.03.1786 Borek
† 04.12.1797 Borek
 
           

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami