Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Worsztynowicz - Orsztynowicz - Bursztynowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Homepage
Pochodzenie nazwiska
Deveno de la nomo
Původ příjmení
Namensherkunft
Origin of the surname
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Statistics
Generacje 1-4
Generacioj 1-4
Generace 1-4
Generationen 1-4
Generations 1-4
Linie i gałęzie
Linioj kaj branĉoj
Linie a větve
Linien und Zweige
Lines and branches
Śluby 1745-1960
Nuptoj 1745-1960
Svatby 1745-1960
Hochzeiten 1745-1960
Weddings 1745-1960
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Ród Wurstów
Gento Wurst
Rod Wurstů
Sippe Wurst
Wurst family
 

pl: Potomków Tomasza Worsztynowicza z Borku Wielkopolskiego prezentujemy na tablicach 7 linii, których prtoplastami były dzieci Tomasza oraz na tablicach 17 gałęzi, których protoplastami byli prawnukowie Tomasza.
eo: Idaron de Tomasz Worsztynowicz el Borek Wielkopolski ni prezentas sur tabeloj de 7 linioj, kies protopatroj estis infanoj de Tomasz kaj sur tabeloj de 17 branĉoj, kies protopatroj estis pranepoj de Tomasz.
1. generacja / generacio 2. generacja / generacio

TOMSZ Wurst alias Worsztynowicz (Protoplasta / Protopatro, młynarz)
* ok. 1709/1720, † 11.01.1786 Borek Wielkopolski
∞ przed / antaŭ 1746
Barbara ....
* , † 20.01.1786 Borek Wielkopolski

ANDRZEJ Worsztynowicz
* 08.11.1746 Gostyń, †
(w księdze urodzeń nazwisko zapisano Orsztyn)

 
3. generacja / generacio 4. generacja / generacio 5. generacja / generacio 6. generacja / generacio 7. generacja / generacio 8. generacja / generacio
?  

 
 

 

   
           
STANISŁAW Bursztynowicz
* ..... 1773
† 08.11.1837 Łubno
(powstaniec 1794 / ribelulo 1794)
[prawdopodobnie syn Andrzeja]

Agata Mączyńska
*
?  

 

   
TOMASZ Bursztynowicz
* 17.12.1803 Bolimowska Wieś
† 25.11.1871 Łubno
∞ 22.11.1823 Wiskitki
Rozalia Kiepura
* 29.08.1802 Chlewnia k. Grodziska
† 23.12.1876 Babskie Budy
Potomkowie
Tomasza
Idaro de Tomasz

T-A-S-T

     

 
?

STEFAN Bursztynowicz
*


Balbina Domańska
*
Potomkowie Stefana
Idaro de Stefan

T-A-S-x-S

   
           
WALENTY Bursztynowicz
* ..... 1783

(murarz / masonisto)
[prawdopodobnie syn Andrzeja]
I ∞
Zofia Wysocińska
* .... 1781
† 29.06.1821 Pleszew
1) JAN Bursztynowicz
* ...... 1801
† 09.08.1852 Pleszew
(murarz / masonisto)
∞ 18.02.1821 Pleszew
Agnieszka Jaźwiecka
*
† 11.12.1861 Pleszew

Potomkowie Jana
Idaro de Johano

T-A-W-J


1) ANTONI Bursztynowicz
* 12.06.1822 Pleszew
† 26.03.1823 Pleszew
     
2) WALENTY Bursztynowicz
* 07.02.1824 Pleszew
† 10.03.1873 Pleszew
(murarz / masonisto)
∞ 03.01.1856 Pleszew
Antonina Bielawska
* 21.06.1839 Pleszew
† 10.03.1873 Pleszew
1) MARIANNA Bursztynowicz
* 03.12.1856 Pleszew

∞ 06.06.1882 Pleszew
Leon Rubach
* .... 1843

 (agronom)
   
2) ROMAN Bursztynowicz
* 24.07.1858 Pleszew
   
3) CECYLIA Bursztynowicz
* 23.10.1860 Pleszew
† 05.09.1883 Pleszew
   
4) PELAGIA Bursztynowicz
* 26.02.1863 Pleszew
† 05.11.1863 Pleszew
   
5) FRANCISZEK Bursztynowicz
* 06.01.1869 Pleszew
   
3) MARIANNA Bursztynowicz
* 25.03.1826 Pleszew
† 02.03.1845 Pleszew
     
4) ELŻBIETA Bursztynowicz
* 25.10.1828 Pleszew
† 07.09.1831 Pleszew
5) KATARZYNA Bursztynowicz
* 28.04.1831 Pleszew

∞ 15.05.1850 Pleszew
Józef Księżniak
* .... 1830

 (kowal / forĝisto)
1) MARIANNA Księżniak
*  07.08.1855 Pleszew
   
2) MAGDALENA Księżniak
* 24.06.1859 Pleszew
   
3) WALENTY Księżniak
* 20.01.1862 Pleszew
   
4) STANISŁAW Księżniak
* 22.09.1863 Pleszew
   
5) WALENTY Księżniak
* 31.01.1867 Pleszew
   
6) IGNACY Bursztynowicz
* 21.07.1843 Pleszew
† 02.04.1843 Pleszew
   
7) MARCJANNA Bursztynowicz
* 30.01.1837 Pleszew

∞ 26.01.1859 Pleszew
Józef Kozłowicz
* 17.03.1834 Pleszew

 (szewc / ŝuisto)
1) WERONIKA Kozłowicz
* 21.01.1860 Pleszew
   
2) IGNACY Kozłowicz
* 07.07.1862 Pleszew
   
3) FRANCISZKA Kozłowicz
* 24.12.1864 Pleszew
   
8) ANTONI Bursztynowicz
* Pleszew 16.01.1841 Pleszew
† Pleszew 20.08.1875 Pleszew
(murarz / masonisto)
     
9) FRANCISZKA Bursztynowicz
* 03.10.1843 Pleszew

∞ 09.11.1862 Pleszew
Ignacy Cichoński
* 08.07.1837 Pleszew

(rzeźnik / viandisto)
1) STANISŁAW Cichoński
* 03.09.1863 Pleszew
   
2) JAN Cichoński
* 21.03.1865 Pleszew
   
3) ANTONI Cichoński
* 16.12.1867 Pleszew
   
4) WŁADYSŁAW Cichoński
* 01.06.1870 Pleszew
† 01.09.1870 Pleszew
   
5) JADWIGA Cichońska
* 07.10.1871 Pleszew
† 02.08.1872 Pleszew
   
6) FRANCISZEK Cichoński
* 27.11.1873 Pleszew
† 01.01.1879 Pleszew
   
? 2) TOMASZ Bursztynowicz
* ...... 1803
† 01.03.1804 Pleszew
 


   
? 3) MICHAŁ Bursztynowicz
* ...... 1808

I ∞
Agnieszka Kołodziejczyk
*
ANTONI Bursztynowicz
* 10.01.1842 Pieruszyce
     
FRANCISZEK Bursztynowicz
* 1844
∞ 1899
Marianna Niewiadoma
* 1858
PELAGIA Bursztynowicz
* 1899
   
II ∞ 14.11.1853 Korytnica
Marianna Derszczakówna
* ....... 1822
 

 

   
? 4) ANDRZEJ Bursztynowicz
* ...... 1809
† 08.11.1852 Pleszew
(kuśnierz / peltisto)
∞ 27.01.1833 Pleszew
Marianna Rymarkiewicz
* ..... 1815
Potomkowie Andrzeja 
Idaro de Andrzej

T-A-W-A

     

 
?

5) JÓZEF Bursztynowicz
* ..... 1814
† 05.08.1877 Pleszew
(szewc / ŝuisto)
∞ 02.02.1842 Pleszew
Marianna Hatlińska
* ..... 1818
† 13.05.1867 Pleszew
1) TOMASZ Bursztynowicz
* 22.12.1842 Pleszew
† 11.03.1853 Pleszew
     
2) KONSTANCJA Bursztynowicz
* 15.02.1849 Pleszew
† 23.08.1849 Pleszew
     
3) ELŻBIETA Bursztynowicz
* 17.11.1850 Pleszew
† 31.10.1852
     
4) KONSTANCJA Bursztynowicz
* 18.02.1854 Pleszew
     
? 6) MARIANNA Bursztynowicz
* ....... 1818

∞ 19.01.1842 Pleszew
Antoni Nowakowski
* ....... 1818
† 09.01.1848 Pleszew
1) JAN Nowakowski
* 19.05.1842 Pleszew
     
2) FLORENTYNA Nowakowska
* 02.05.1844 Pleszew
     
3) ANTONINA Nowakowska
* 08.06.1846 Pleszew
     
II ∞
............ Zabacki (?)
 

 

   

 
 

7) FRANCISZEK Bursztynowicz
* 16.04.1820 Pleszew
† 16.04.1820 Pleszew
 

 

   

 
 

8) WINCENTY Bursztynowicz
* 16.04.1820 Pleszew
† 17.04.1820 Pleszew
 

 

   

 
 

9) ANTONINA Bursztynowicz
* 11.06.1821 Malenie
† 12.10.1822 Pleszew
 

 

   
II ∞ 17.04.1825 Pleszew (ev.)
Elżbieta Müller
* 1801

filino de Friedrich Müller)
1) WINCENTY Bursztynowicz
* ..... 1825
† 10.05.1900 Pleszew
(szewc / ŝuisto)
∞ 06.03.1859 Pleszew
Rozalia Kempińska
* ...... 1833
† 19.07.1880 Pleszew
Potomkowie Wincentego
Idaro de Wincenty

T-A-W-W

     

 
 

11) WIKTORIA Bursztynowicz
* ....... 1828

∞ 31.01.1847 Pleszew
Ignacy Hildebrandt
* ....... 1815
JAN Hildebrandt
* 10.05.1847 Pleszew
† 16.06.1848 Pleszew
     
           
?  

 

 

   
           
?  

 

 

   

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami