Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

    Rod Smolných • Gento Smolny • Ród Smolnych • Sippe Smolny

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Families
Śluby wg gałęzi
Nuptaro laubranĉe
Svatby podle větví
Casamentos por ramo
Hochzeiten nach Zweig)
Mariages par branches
Weddings by branc
h
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
Rody przodków Renaty
Praulaj gentoj de Renata
Rody předků Renaty
Famílias de antepassados
Sippen Renates Vorfahren
Familles des ancêtres de R.
Ancestral families of Renata
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories
 

 

Rody przodków Renaty Smolnej
Rody předků Renaty Smolné
Sippen Renates Smolny Vorfahren

                     

Wielkopolska

 

Morawy

Gentoj de prauloj de Renata Smolna

 

Godfryd
Smolny

 

Anna Maria
Tomczak

 

Fritz
Schwarz

 

Zuzanna
Schwan

 

Fryderyk
Smolny

 

Erna
Schwarz


  

Przodkowie Renaty z rodu Tomczaków • Renates Vorfahren aus der Sippe Tomczak
Předkové Renaty z rodu Tomčáků  • Prauloj de Renata el la gento Tomczak

6. generacja przodków • 6. generace předků • der 6. Generation der Vorfahren • la 6-a generacio de prauloj

BALTAZAR Tomczak ()    P-80
* 1760
I ∞
xx
infanoj:
Baltazar Tomczak * 1785, I ∞  Maria Jaensch, II 1835 PE Ostrzeszów → Janina Siedlak , III ∞ 1836 PE Ostrzeszów → Maria Fiolka
II ∞  1820 PE Ostrzeszów, wpis 12
Anna Tomczak (wdowa)
* 1794


5. generacja przodków • 5. generace předků • der 5. Generation der Vorfahren • la 5-a generacio de prauloj

BALTAZAR Tomczak (gepatroj: Baltazar Tomczak &)   P-40
* 1785
I ∞ ???
Maria Jaensch (gepatroj: )   P-41
*
infanoj:
Maciej Tomczak * 1829, ∞ 1855 PE Ostrzeszów → Maria Bloch
II ∞  1835 PE Ostrzeszów. wpis 14
Johanna Siedlak, I voto Hebisch
* 1805
III ∞ 1836 PE Ostrzeszów, wpis 9
Maria Fiolka (filino de Johann Fiolka)
* 1808


4. generacja przodków • 4. generace předků • der 4. Generation der Vorfahren • la 4-a generacio de prauloj

MACIEJ Tomczak (gepatroj: Baltazar Tomczak & Maria Jaensch)   P-20
* 1829
∞ 1855 PE Ostrzeszów, wpis 36
Maria Bloch (gepatroj: Johann Bloch & Katarzyna Trzeciak)   P-21
* 1834
infanoj:
Karol Jan Tomczak *  25.02.1857 Szklarka Myślniewska, ∞ 1887 USC Grabów → Katarzyna Mau
Karolina Tomczak * 1860, ∞ 1883 USC Grabów → Karol Berger
Rozalia Tomczak * 1864, ∞  1884 USC Grabów → Carl Mau
Janina Tomczak * 1865,  ∞ 1886 USC Grabów → Jan Tomczak
Zuzanna Tomczak * 1870, ∞ 1890 USC Grabów → Józef Tomczak
Fryderyk Tomczak * 1875


3. generacja przodków • 3. generace předků • der 3. Generation der Vorfahren • la 3-a generacio de prauloj

KAROL JAN Tomczak (ev, gepatroj: Maciej Tomczak -Wirt = gospodarz & Marianna Bloch)   P-10
* 25.02.1857 Szklarka Myślniewska
∞  11.04.1887 USC Grabów, wpis 16
(atestantoj: Carl Opitz & Carl Mau)
Katarzyna Mau (ev, gepatroj: Jan Mau - Ackerwirt † & Marianna Kołata †)   P-11
* 10.08.1867 Marszałki
infanoj:
Rozalia Tomczak * 1888
Adam Wojciech Tomczak * 1889
Adam Jakub Tomczak * 1890
Jan Hermann Tomczak * 1891
Anna Maria Tomczak (ev) * 30.06.1892 Marszałki, I ∞ , II ∞ 26.05.1915 USC Grabów → Godfryd Smolny
Cecylia Katarzyna Tomczak * 1895


2. generacja przodków • 2. generace předků • der 2. Generation der Vorfahren • la 2-a generacio de prauloj

ANNA MARIA Tomczak (gepatroj: Karol Jan Tomczak, rolnik & Katarzyna Mau)   P-5
* 30.06.1892 Marszałki
I ∞
Zaremba
* , †
II ∞ 26.05.1915 USC Grabów, wpis 6 
(atestantoj: Tomasz Smolny - Kozły & Tomasz Hebisch - Grabów)
Godfryd Smolny (geptroj: Tomasz Smolny, rolnik & Johanna Schroda)   P-4
* 26.04.1891 Kozły
infanoj:
Fryderyk Smolny * 23.05.1916, † 11.06.1878, ∞ ~ 1950 → Erna Schwarz
Ewa Smolny * , ∞  →  ?


mój sen o Brazylii • můj sen o Brazílii • meu sonho sobre o Brasil • mein Traum von Brasilien • mia sonĝo pri Brazilo1. generacja przodków • 1. generace předků • der 1. Generation der Vorfahren • la 1-a generacio de prauloj

FRYDERYK Smolny (gepatroj: Godfryd Smolny & Anna Maria Tomczak)  P-2
* 23.05.1916 Marszałki, † 11.06.1878 Wrocław

Erna Schwarz (gepatroj: Fritz Schwarz & Zuzanna Schwan)  P-3
* 14.12.1925 Niwki Książęce, † 30.03.1987 Wrocław
infanoj: Renata Smolna
(na zdjęciu: mój sen o Brazylii • na foto: meu sonho sobre o Brasil • na obrázku: můj sen o Brazílii • auf dem Bild: mein Traum von Brasilien • surfote: mia sonĝo pri Brazilo)


P-x = numeracja w tablicy przodków


mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.