Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

    Rod Smolných • Gento Smolny • Ród Smolnych • Sippe Smolny

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Families
Śluby wg gałęzi
Nuptaro laubranĉe
Svatby podle větví
Casamentos por ramo
Hochzeiten nach Zweig)
Mariages par branches
Weddings by branc
h
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
Rody przodków Renaty
Praulaj gentoj de Renata
Rody předků Renaty
Famílias de antepassados
Sippen Renates Vorfahren
Familles des ancêtres de R.
Ancestral families of Renata
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories
 

 

Rody przodków Renaty Smolnej
Rody předků Renaty Smolné
Sippen Renates Smolny Vorfahren

                     

Wielkopolska

 

Morawy

Gentoj de prauloj de Renata Smolna

 

Godfryd
Smolny

 

Anna Maria
Tomczak

 

Fritz
Schwarz

 

Zuzanna
Schwan

 

Fryderyk
Smolny

 

Erna
Schwarz


  

Przodkowie Renaty z rodu Smolnych • Renates Vorfahren aus der Sippe Smolny
Předkové Renaty z rodu Smolných • Prauloj de Renata el la gento Smolny

7 ???. generacja przodków • 7. generace předků • der 7. Generation der Vorfahren • la 7-a generacio de prauloj

TOMASZ Smolny (młynarz = mlynář = muelisto)
*
∞ ~ 1765 ??
xx
*
infanoj:
Jakub Smolny * ∞ ~1786 → Rosina Lorek

Dokument z 1793 roku spisany w Rojowie (gmina Ostrzeszow). Umowa między Tomaszem Smolnym - młynarzem a ówczesnym komisarzem Wojciechem Stefanem z dwóch imion z Psar Psarskim pozwalająca na postawienie młyna na strudze.  [Ten Tomasz mogł być ojcem lub bratem Jakuba]

6. generacja przodków • 6. generace předků • der 6. Generation der Vorfahren • la 6-a generacio de prauloj

JAKUB Smolny   (? gepatroj: Tomasz Smolny - młynarz = muelisto)  P-64
*
∞ ~ 1785
Rosina Lorek  (?? gepatroj:  Jakub Lorek kaj Maria Kuh)   P-65
*
infanoj:
Bogumił Smolny *  ~1791, † antaŭ 1885,  ∞  17.11.1812 PE Ostrzeszów → Marie Kusch


5. generacja przodków • 5. generace předků • der 5. Generation der Vorfahren • la 5-a generacio de prauloj

GOTTLIEB (Bogumilus) Smolny (Miller = młynarz el Rojów, gepatroj:  Jakub Smolny & Rozalia Lorek)   P-32
* ~1791 , † antaŭ 1885
∞  17.11.1812 PE Ostrzeszów, wpis 9 & 17.11.1812 PK Ostrzeszów, wpis D-17
Anna Maria Kuś (gepatroj: Bogumił Kuś & Rozalia Moś, II voto Brandel)  P-33
*
infanoj:
Carl Joseph Smolny * 17.01.1814
Josepha Francisca Smolny * 05.03.1817, ∞ 21.11.1832 PE Ostrzezów → Bogumił Krause
Johann Gottlieb Smolny * 15.04.1820, ∞ 28.01.1849 PE Ostrów Wlkp → Johanna Christine Kuchler
Johanna Marianna Smolny * 07.01.1823
Franz Paul Smolny * 16.03.1825 Rojów, I ∞ 1847 PE Ostrzeszów → Rozalie Kolasa, I v. Bąk, II  ∞ 1885 USC Ostrzeszów → Rosalie Szyszka, I v. Ginter


4. generacja przodków • 4. generace předků • der 4. Generation der Vorfahren • la 4-a generacio de prauloj

FRANCISZEK PAWEŁ Smolny (el Kozły apud Niedźwiedź, gepatroj:  Gottlieb Smolny - Miller = młynarz el Rojów & Marie Kusch)   P-16
* 16.03.1825 Rojów (gmina Ostrzeszów)
I ∞ 23.11.1847 PE Ostrzeszów, wpis 35
Rozalia Kolasa, I voto Bąk (vidvino post Andrzej Bąk, gepatroj:  Michał Kolasa & Rozalia Piękny)   P-17
* 1816
infanoj:
Catharina Smolny * 22.11.1848 (baptita Ostrzeszów)
Thomas Smolny * 26.11.1849 Kozły, ∞ 10.01.1887 USC Ostrzeszów → Johanna Schroda
Helena Smolny * 08.07.1851,  ∞ 1872 PE Ostrzeszów → Carl Friedrich Liebchen
Gottlieb Smolny * 07.10.1855 Cäcilienthal = Kozły, ∞ 22.04.1881 USC Ostrzeszów → Rozalia Siwek
Caroline Smolny * 12.01.1858, ∞ → Wojciech Marek
Rosalie Smolna * 03.07.1860 Kozły,  ∞ 03.04.1880 USC Ostrzeszów → August Werner
II ∞ 19.05.1885 Ostrzeszów → USC Ostrzeszów, wpis 47 matrikulo
Rosalie Szyszka, I voto Ginter (ev, el Niedżwiedź, gepatroj:  Matthias Szyszka - Wirth el Szklarka Myślniewska & Rosina Dymała)
* 27.01.1822 Szklarka Myślniewska


3. generacja przodków • 3. generace předků • der 3. Generation der Vorfahren • la 3-a generacio de prauloj

TOMASZ Smolny (ev, terkulturisto en Kozły, gepatroj:  Paul Smolny el Kozły & Rosalie Kolasa) ••• → 1847   P-8
* 26.11.1849 Kozly
I  ∞ 31.05.1879 USC Ostrzeszów, wpis 35
atestantoj: Mendel Feibelsohn - Borek, Józef Gunthal-Ostrzeszów)
Rozalia Schroda (gepatroj: Karol Schroda & Katarzyna Kolasa)
* 28.12.1858 Kozly
infanoj:
Marianna Smolna * 20.05.1880 Kozly → USC Ostrzeszów, wpis 174
Karol Smolny * 27.02.1882 Kozły → USC Ostrzeszów, wpis 64 
Zuzanna Smolna * 29.09.1883 Kozły, ∞ 14.01.1905 Ostrzeszów → Michał Kukla

II ∞ 10.01.1887 USC Ostrzeszów, wpis 1
(atestantoj: Mendel Fabelsohn kaj Lauix Bensch)
Johanna Schroda (ev, el Kozły, gepatroj:  Karol Schroda - Wirt & Katarzyna Kolasa)  P-9
* 19.01.1866 Kozły
infanoj:
??? brak skanów za lata 1988-1893

Godfryd Smolny * 26.04.1891 Kozły  ∞ 26.05.1915 USC Grabów → Anna Maria Tomczak
Bogumil Smolny * 20.06.1898 Kozly → USC Ostrzeszów, wpis 232
Friedrich Smolny * 31.12.1905 Kozły → USC Ostrzeszów, wpis 6
Helena Smolna *  31.12.1905 Kozły → USC Ostrzeszów, wpis 7


2. generacja przodków • 2. generace předků • der 2. Generation der Vorfahren • la 2-a generacio de prauloj

GODFRYD  Smolny (rodzice: Tomasz Smolny & Johanna Schroda)  P-4
* 26.04.1891 Kozły → USC Ostrzeszów, wpis 149
∞ 26.05.1915 USC Grabów, wpis 6 
Anna Maria Tomczak I voto Zaremba (ev, gepatroj:  Karol Tomczak - Ackerwitth kaj Katharina Mau)  P-5
* 30.06.1892 Marszałki → USC Grabów, wpis 83, matrikulo, † 19.09.1969
infanoj:
Fryderyk Smolny * 23.05.1916 Marszałki, † 11.06.1878 Wrocław, ∞ ~ 1950 → Erna Schwarz
Ewa Smolna


mój sen o Brazylii • můj sen o Brazílii • meu sonho sobre o Brasil • mein Traum von Brasilien • mia sonĝo pri Brazilo1. generacja przodków • 1. generace předků • der 1. Generation der Vorfahren • la 1-a generacio de prauloj

FRYDERYK Smolny (gepatroj: Godfryd Smolny & Anna Maria Tomczak) P-2
* 23.05.1916 Marszałki, † 11.06.1878 Wrocław

Erna Schwarz (gepatroj: Fritz Schwarz & Zuzanna Schwan)  P-3
* 14.12.1925 Niwki Książęce, † 30.03.1987 Wrocław
infanoj: Renata Smolna
(na zdjęciu: mój sen o Brazylii • na foto: meu sonho sobre o Brasil • na obrázku: můj sen o Brazílii • auf dem Bild: mein Traum von Brasilien • surfote: mia sonĝo pri Brazilo)


P-x = numeracja w tablicy przodków

Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym ( Poznań, Kalisz, Łódź), a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.


mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.