Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

    Rod Smolných • Gento Smolny • Ród Smolnych • Sippe Smolny

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Families
Śluby wg gałęzi
Nuptaro laubranĉe
Svatby podle větví
Casamentos por ramo
Hochzeiten nach Zweig)
Mariages par branches
Weddings by branc
h
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
Czeskie pochodzenie
Ĉeĥa deveno
Český původ
Origem tcheca
Tschechische Herkunft
Origine thèque
Czech origin
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories
 

 

Rody przodków Renaty Smolnej
Rody předků Renaty Smolné
Sippen Renates Smolny Vorfahren

                     

Wielkopolska

 

Morawy

Gentoj de prauloj de Renata Smolna

 

Godfryd
Smolny

 

Anna Maria
Tomczak

 

Fritz
Schwarz

 

Zuzanna
Schwan

 

Fryderyk
Smolny

 

Erna
Schwarz


  

Przodkowie Renaty z rodu Schrodów • Renates Vorfahren aus der Sippe Schroda
Předkové Renaty z rodu Schrodů • Prauloj de Renata el la gento Schroda

6. generacja przodków • 6. generace předků • der 6. Generation der Vorfahren • la 6-a generacio de prauloj

 


5. generacja przodków • 5. generace předků • der 5. Generation der Vorfahren • la 5-a generacio de prauloj

GOTTLIEB Schroda (gepatroj: )   P-36
*

Elisabeth Elsner (gepatroj: )   P-37
*
infanoj:
Karol Schroda * 1828, I  ∞ ∞  1851 PE Ostrów Wielkopolski → Friederike Emilie Wilhelmine Wagner,  II ∞  1856 PE Ostrzeszów → Catharine Kolasa


4. generacja przodków • 4. generace předků • der 4. Generation der Vorfahren • la 4-a generacio de prauloj

KAROL Schroda (25 lat, wdowiec, gepatroj: Gottlieb Schroda † & Elisabeth Elsner †)  P-18
* 1828
 II ∞  1856 PE Ostrzeszów, wpis 4
Catharine Kolasa (gepatroj: Johann Kolassa † & Rosalie Günther †) (Kulossa)   P-19
* 1836
infanoj:
Rozalia Schroda * 28.12.1858 Kozły, ∞ 31.05.1879 USC Ostrzeszów → Tomasz Smolny
Zuzanna Schroda * 1863
Johanna Schroda * 19.01.1866 Kozły, ∞ 10.01.1887 USC Ostrzeszów → Tomasz Smolny
Gottlieb Środa* 1873, ∞ 1896 USC Kobyla Góra → Johanna Kinalczyk
Karol Schroda * 24.12.1875 Kozły
Helena Schroda * 8,05.1880 Kozły


3. generacja przodków • 3. generace předků • der 3. Generation der Vorfahren • la 3-a generacio de prauloj

JOHANNA Schroda (ev, el Kozły, gepatroj: Karol Schroda - Wirth & Katarzyna Kolasa)  P-9
* 19.01.1866 Kozły
10.01.1887 USC Ostrzeszów, wpis 1
(atestantoj: Mendel Fabelsohn kaj Lauix Bensch)
Tomasz Smolny (vidvo.ev, terkulturisto en Kozły, gepatroj: Paul Smolny el Kozły kaj Rosalie Kolasa)   P-8
* 26.11.1849 Kozly
infanoj:
??? brak skanów za lata 1988-1893

Godfryd Smolny * 26.04,1891 Kozły  ∞ 26.05.1915 USC Grabów → Anna Maria Tomczak
Bogumil Smolny * 20.06.1898 Kozly → USC Ostrzeszów, wpis 232 
Friedrich Smolny * 31.12.1905 Kozły → USC Ostrzeszów, wpis 6 
Helena Smolna *  31.12.1905 Kozły → USC Ostrzeszów, wpis 7 


2. generacja przodków • 2. generace předků • der 2. Generation der Vorfahren • la 2-a generacio de prauloj

GODFRYD  Smolny (rodzice: Tomasz Smolny & Johanna Schroda)   P-4
* 26.04.1891 Kozły → USC Ostrzeszów, wpis 149
26.05.1915 USC Grabów, wpis 6
Anna Maria Tomczak I voto Zaremba (ev, gepatroj: Karol Tomczak - Ackerwitth & Katharina Mau)   P-5
* 30.06.1892 Marszałki → USC Grabów, wpis 83, matrikulo, † 19.09.1969
infanoj:
Fryderyk Smolny * 23.05.1916 Marszałki, † 11.06.1878 Wrocław, ∞ ~ 1950 → Erna Schwarz
Ewa Smolna


mój sen o Brazylii • můj sen o Brazílii • meu sonho sobre o Brasil • mein Traum von Brasilien • mia sonĝo pri Brazilo1. generacja przodków • 1. generace předků • der 1. Generation der Vorfahren • la 1-a generacio de prauloj

FRYDERYK Smolny (gepatroj: Godfryd Smolny & Anna Maria Tomczak)   P-2
* 23.05.1916 Marszałki, † 11.06.1878 Wrocław

Erna Schwarz (gepatroj: Fritz Schwarz & Zuzanna Schwan)   P-3
* 14.12.1925 Niwki Książęce, † 30.03.1987 Wrocław
infanoj: Renata Smolna
(na zdjęciu: mój sen o Brazylii • na foto: meu sonho sobre o Brasil • na obrázku: můj sen o Brazílii • auf dem Bild: mein Traum von Brasilien • surfote: mia sonĝo pri Brazilo)


P-x = numeracja w tablicy przodków


mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.