Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Rod Smolných • Gento Smolny • Ród Smolnych • Sippe Smolny • Família Smolny
Rodziny 1730-1950 • Familioj 1730-1950 • Famílias 1730-1950

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Families
Śluby wg gałęzi
Nuptaro laubranĉe
Svatby podle větví
Casamentos por ramo
Hochzeiten nach Zweig)
Mariages par branches
Weddings by branc
h
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odnofi żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
Rody przodków Renaty
Praulaj gentoj de Renata
Rody předků Renaty
Famílias de antepassados
Sippen Renates Vorfahren
Familles des ancêtres de R.
Ancestral families of Renata
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories
 

 
Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
••• → odsyłacz do ślubu rodziców
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj • rodzice • rodiče • Eltern
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer •
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach
 

1701-1800

1801-1850

1851-1890

1901-1950

 

1701-1750


~ 1729

JAN Smolný
*

Katarína Kapusta
*
infanoj:
Zuzanna Smolná * (bapto) 17.02.1730 Necpaly (Martin, SK)
Mattaus Smolný * (bapto) 23.01.1735 Necpaly
Katarína Smolná * 30.01.1738 Necpaly
Jan Smolny * 19.09.1741 Necpaly
 


1751-1800


~ 1755

JÁN Smolný
*

Susanna Stimo (Schime)
*
infanoj:
Ján Smolny * x.08.1756 Necpaly (Martin, SK)
Paulus Smolny * 14.03.1767 Necpaly

~ 1758

GEORGU Smolný
*

Anna Bohac
*
infanoj:
Susanna Smolný * (bapto) 27,09.1759 Necpaly, Martin SK matrikulo

~ 1765

TOMASZ Smolny (młynarz = muelisto en Rojów) ☼ [Ten Tomasz mogł być ojcem lub bratem Jakuba]
*
∞  ~ 1765
xx
*
infanoj:
?? Jakub Smolny * ~ 1766, ∞  ~1785 → Rosina Lorek

Dokument z 1793 roku spisany w Rojowie (gmina Ostrzeszow). Umowa między Tomaszem Smolnym - młynarzem a ówczesnym komisarzem Wojciechem Stefanem z dwóch imion z Psar Psarskim pozwalająca na postawienie młyna na strudze.  [Ten Tomasz mogł być ojcem lub bratem Jakuba]

~ 1768

PAULUS Smolný
*

Helena Hollaky
*
|infanoj:
Catharina Smolny * 189.01.1769 Mezőkomárom (Veszprém, HU)

~ 1777

MATTHAI Smolný
*

Sus Kmet
*
infanoj:
Johnnes Smolný * (bapto) 17.04,1778 Necpaly, Martin, Slovakio

~ 1778

ANDRZEJ Smolny  ☼ 00 Branĉo de Andrzej ∞ ~ 1778
*
∞ ~ 1778
Rozalia Kurzawa
*
infanoj:
Anna Smolna * 1779, ∞ 1815 PK Wieruszów → Szymon Klemencak


JAN Smolny
*

Susanna
*
infanoj:
Georgius Smolný * 11.04.1780 Socovce (Martin, SK)

~ 1782

MICHAEL Smolny  ☼ 23 Branĉo de Michał ∞ ~ 1782
*
∞   ~ 1782
Marie Fresia
*
infanoj:
Daniel Smolny * 1783, ∞ 1808 PE Ostrzeszów  → Rosina Goy (gepatroj: Balhasar Goy)
Jacob Smolny * 1789, ∞ 1817 PE Ostrzeszów → Marie Goy (gepatroj: Albrecht Goy & Rosina Babrowska)
Rosina Smolna *  , ∞ 1814 PE Ostrzeszów → Balthasar Goy (vidvo, gepatroj: Samuel Goy & Eva)
Katarzyna Smolna * 1797, ∞ 1815 PE Ostrzeszów, wpis 30 → Hans Dymala


ANDRZEJ Smolny
*
∞   ~ 1782
Anna
infanoj:
eble Józef Smolny * 1770 (młynarz = muelisto el Parcice, gmina Czastary) ∞ Zuzanna Krysiak ••• w 1813 roku → Chabierów, gmina Błaszki
Bogumil Smolny * 1783 (młynarz)
Wojciech Smolny (młynarz) * 1784, I ∞  1808 PK Staw (gmina Szczytniki, pow. Kalisz), wpis 3 → Elżbieta Śmiełowa (vidvino)
Rozalia Smolna * 1786, † 1837 Moskurnia → PK Chlewo, wpis 46, ∞ 1813 PK Staw (gmina Szczytniki) → Józef Wojciechowski (kat.)

~ 1783

JAKUB Smolny ☼ 08 Branĉo de Jakub ∞ ~ 1783
*
∞   ~ 1783
xx
*
infanoj:
Jan Smolny * 1784, ∞  1812  PK Syców → Marianna Hadasch
Gottlieb Smolny * 1793, ∞  1831 PK Syców → Marianna Kosiza

~ 1785

CHRISTOF Smolny (rolnik el Doruchów)   ☼ 22 Branĉo de Krzysztof (∞ ~ 1785
*
∞ ~ 1785
Marianna Kukla
*
infanoj:
Marianna Smolna * 1886 Doruchów, ∞ 04.11.1815 Dzietrzkowice (gmina Łubnice, pow. Wieruszów) → Kazimierz Kołodziej

~ 1787

JOHANN Smolny (muelisto - młynarz)  ☼ 09 Branĉo de Jan ∞ ~ 1787
*
∞ 
Anna Woytas
*
infanoj:
Gottlieb Smolny * 12.09.1788 Nassadel (Nosale, gmina Bralin) → PE Drożki (gmina Rychtal, pow. Kępno), wpis 53 / 1788 matrikulo

~ 1789

MARCIN Smolny
*
I ∞
Małgorzata
*
infanoj:
Jan Smolny * 1789,  † 1791 Myszkowo (PK Każmierz, wpis 1)
Katarzyna Smolna * 1793 Myszkowo (PK Każmierz, wpis 15)
Marianna Smolna * 1795 Myszkowo (PK Każmierz, wpis 2)
Jakub Smolny * 1797, † 1800 Myszkowo (PK Kaźmierz, wpis 11)
II ∞  ~ 1821
Barbara Pięta
*
infanoj:
Bartłomiej Smolny * 1822
Marianna Smolna * 1822 (ĝemeli)
 

~ 1790

JERZY Smolny    ☼ 19 Branĉo de Jerzy (∞ ~1790)
*
∞ 
Agnieszka Szubert
*
infanoj:
Bogumił Smolny * 1791, ∞  1820 PK Rogaszyce (gmina Ostrzeszów) → Zofia Kowalska
Fryderyk Smolny * 1801,  ∞ 1826 PK Bralin (pow. Kępno) → Jadwiga Dawid
Jan Smolny * 1806, I ∞ 1830 PK Bralin (pow. Kępno)  → Marianna Krause, II ∞ 1836 Bralin → Joanna Hoffmann
Franciszek Smolny * 1811 Bralin, † 14.02.1875 Osiny (gmina Kępno), ∞ 1833 PE Kępno → Johanna Brust


JAKUB Smolny   ☼ 10 Branćo de Jakub ∞ ~ 1790
*
∞ ~ 1790
Rosina Lorek (?? gepatroj: Jakub Lorek & Maria Kuh)
*
infanoj:
Bogumił Smolny *  , † antaŭ 1885,  ∞  17.11.1812 PE Ostrzeszów → Maria Kusch

~ 1792

JAN Smolny   ☼ 13 Branĉo de Jan ∞ ~1792
*
∞ ~ 1792
Maria Bąk
*
infanoj:
Karol Smolny *1793, ∞ 21.10.1816 PE Ostrzeszów → Rosina Nakielska
Rozalia Smolna * 1808, ∞ 07.01.1844 PE Ostrzeszów → Martin Latniak

~ 1796

MARIE Smolna  (eble gepatroj: Michał Smolny )   ☼ 23 Branĉo de Michał ∞ ~ 1782
*
∞   ~ 1796
Johann Fresia
*
infanoj:
Marie Fresia * , ∞  1813 PE Ostrzeszów → Carl Wilhelm Hoffmann
Julianne Fresia * 1817, ∞ 1852 PE Ostrzeszów → Gottlieb Weigelt, II ∞ 1872 Ostrzeszów → Johann  Lorek


~ 1798

WOJCIECH Smolny   ☼ 29 Branĉo de Wojciech ∞ ~ 1798
∞ ~ 1798
xx
*
infanoj:
Wojciech Smolny * 1799, ∞ 15.11.1829  PE Kępno → Marie Góra

1800

GEORGIUS Smolny
*

Catharina Korbel
*
infanoj:
Ján Smolny * 22.12.1801 Necpaly (Martin, SK)


 Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym ( Poznań, Kalisz, Konin), a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.


Dotychczas zebrane informacje o rodzie Smolnych w latach 1730-1950 prezentujemy w formie gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi.

  Protoplasta gałęzi
Protopatro de branĉo
małżonka
edzino
miejscowości
loĝlokoj
01 Andrzej ∞ ~ 1820 ? Mielęcin (gm Brlin), Weronikopole (gm Bralin), Jawor (gm Kobyla Góra)
02 Andrzej ∞ ~ 1769  ☼ ∞ Anna Parcice (gm Czastary) • Góra (gm Warta) • Chabierów i Kobylniki (gm Błaszki) • Staw (gm Szczytniki)
03 Bogumił ∞ ~ 1810  rolnik ∞ Anna Galas Mielęcin (gm. Bralin), Weronikopole, Przybyszów (gm. Kępno)
04 Bogumił ∞ ~ 1815  ☼ Rozalia Jeszke Wójcin (gm Łubnice) • Gola (gm Boleslawiec)
05 Friedrich ∞  ~ 1863  Rosina Kaiser Mąkoszyce (gm Kobyla Góra)
06 Godfryd  ∞ ~ 1802 ? Raduchów (gm. Sieroszowice)
07 Henryk ∞ ~ 1820 Hanka Klusz Mielęcin i Tabor Mały (gm. Bralin)
08 Jakub ∞ ~ 1783 ? Mąkoszyce (gm Kobyla Góra)
10 Jakub ∞ ~ 1784 Rosina Lorek Rojów, Kozły i Szklarka Myśleniewska (gm. Ostrzeszów) • Tokarzew (gm. Doruchów)
12 Jan ∞ ~ 1811 Marianna Furman Godziętowy (gm Doruchów) • Kobyla Góra • Zelów • Argentyna
13 Jan ∞ ~ 1792 Maria Bąk Niedźwiedż (gm Ostreszów)
14 Jan  ∞ ~ 1787 Anna Wojtas Nosale (gm Bralin)      ??? może brat 19 Jerzy
15 Jan ∞ ~ 1793
Jan  ∞ ~  1817
Maria Buchwald
Susanna Pohl
Kotowskie (gm Ostrzeszow) • Ulrykowo = Rekińce (gm. Mikstat) • Chlewo (gm. Grabów)
16 Jan ∞ ~ 1808 Zuzanna Preder Nalepa (gm Czastary) • Czermin (gm. Bralin) • Marcinki (gm. Kobyla Góra)
17 Jan Cierpka a Smolny ∞ ~ 1876
stolarz
Christiane Pietsch Kobyla Góra, Niemcy, Brazylia
19 Jerzy ∞ ~ 1790 Agnieszka Szubert Bralin, Nosale (gm Bralin)    ???? może brat 14 Jan
21 Krystian ∞ ~ 1826  ☼ Maria Kusch (Kuś) Myjomice (gm. Kępno)
22 Krzysztof ∞ ~ 1785  rolnik Maranna Kukla Doruchów
23 Michał ∞ ~ 1782 Marie Fresia PK Ostrzeszów
24 Michał ∞ ~ 1808 ?? Bierzów (gm. Kobyla Góra)
28 Tomasz ∞ ~ 1810  rolnik Rozalia Smuk Mielęcin (gm Bralin) • Walichnowy i Maksymów (gm Sokolniki, pow. Wieruszów) → PE Wieluń
29 Wojciech ∞ ~ 1798 ?? Kierzno (gm. Kępno)

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami