Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento - Ród - Sippe - Family
Smolny • Smolný

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Families
Śluby wg gałęzi
Nuptaro laubranĉe
Svatby podle větví
Casamentos por ramo
Hochzeiten nach Zweig)
Mariages par branches
Weddings by branc
h
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
Rody przodków Renaty
Praulaj gentoj de Renata
Rody předků Renaty
Famílias de antepassados
Sippen Renates Vorfahren
Familles des ancêtres de R.
Ancestral families of Renata
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories
 

Czeskie pochodzenie • Český původ • Tschechische Herkunft • Origem tcheca • Ĉeĥa deveno

pl: Kolebką rodu Smolnych były Czechy i Morawy. Smolni należeli do Jednoty braci czeskich i część z nich jako uchodźcy religijni przed 1750 rokiem osiedlła się w  południowej Wielkopolsce (powiaty Kępno, Ostrzeszów i Wieruszów). Habsburgowie postawili im ultimatum: przejście na łono kościoła katolickiego lub banicja. Wielu wybrało banicję. Ci co pozostali w Czechach i na Morawach przszli na katolicyzm lub uprawiali swą religię w ukryciu.

 Pierwsza grupa religijnych uchodźców z Czech przybyła do Wielkopolski około 1550 roku (Ostroróg, Poznań), druga w 1628 roku z Janem Amosm Komeńskim (Leszno). Po wojnie siedmioletniej bracia czescy przybyli do Ziębic (Münsterberg) na Śląsku (1742). Następnie założyli czeskie kolonie Husinec (Gęsiniec) w powiecie Strzelin (1749), Tabor Wielki w powiecie Syców (1749) i Zelów w powiecie Bełchatów (1803). Na Śląsku bracia czescy przyłączyli się do kościoła ewangelicko-reformowanego. W 1920 roku część powiatu Sycowskiego została przyłączona do Wielkopolski (do powiatów Kępno i Ostrzeszów). Te rodziny, które opuściły Leszno i Tabor, nie mogąc utworzyć samodzielnych czeskich parafii przyłączyły się do kościoła ewangelicko-augsburskiego w różnych miejscowościach w Wielkopolsce. Z biegiem lat nastąpił proces ich germanizacji i większość z nich wyemigrowała do Niemiec po I lub II wojnie światowej. Członkowie gmin w Husyńcu, Taborze i Zelowie zachowali czeski język i tradycje do 1945 roku. Po 1945 roku większość wróciła do kraju swych przodków. Z myślą o potomkach braci czeskich mieszkających obecne w Czechach, Polsce i Niemczech utworzyliśmy na Fejsbuku grupę dyskusyjną, dla wspólnego odtwarzania zapomnianej rodzinnej historii i tradycji. 

cs: Kolébkou rodiny Smolných byli Čechy a Morava. Smolni patřili jednotě bratří a někteří z nich jako exilanty se usadili před 1750 v jižním Velkopolsku (okresy Kępno, Ostrzeszów a Wieruszów).

Pro potomcí českých bratří žijících dnes v České republice, Německu a Polsku jsme založili na Facebooku diskusní skupinu aby společně rekontruovat zapomenutou rodinnou historií a tradici.

de: Fŭr die Nachkommen der tschechischen Brüder heute in der Tschechischen Republik, Deutschland und Polen lebenden, haben wir eine Facebook-Diskussionsgruppe gegründet, um zusammen vergessene Familiengeschichte und Tradition ins Gedächtnis zurückrufen.

pt: O berço da família Smolny era a Boêmia e a Morávia. Nossos antepassados pertenciam à igreja de irmãos tchecos e parte deles, como refugiados religiosos, se estabeleceram no Grande Polônia (distritos de Kępno, Ostrzeszów e Wieruszów).

eo: Pensante pri idoj de ĉeĥaj fratoj loĝantaj nuntempe en Ĉeĥio, Germanio kaj Pollando ni fiondis sur Fejsbuko diskutgrupon por komune rekonstrui forgesitan familian historion kaj tradicion.


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami