Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family
Smolny • Smolný
Branĉo de Tomasz / Tomáš /Thomas Smolny (∞ ~1810)
kompilita de Edward Wojtakowski

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Families
Śluby wg gałęzi
Nuptaro laubranĉe
Svatby podle větví
Casamentos por ramo
Hochzeiten nach Zweig)
Mariages par branches
Weddings by branc
h
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odnogi żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
Rody przodków Renaty
Praulaj gentoj de Renata
Rody předků Renaty
Famílias de antepassados
Sippen Renates Vorfahren
Familles des ancêtres de R.
Ancestral families of Renata
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories
 

I generacja

TOMASZ Smolny (terkulturisto = rolnik el Mielęcin)
*
∞ ~ 1810
Rozalia Smuk
*
infanoj:
Wojciech Smolny * 1811 Mielęcin (gmina Bralin), I ∞ ? → Marcjanna Mataszek, II ∞ 2.02.1866 PE Wieluń → Rozalia Zajdel, III  ∞  1874 PE Wieluń → Zuzanna Ulbrych


II generacja

WOJCIECH Smolny (ev, płóciennik el Walichnowy, poste el Maksymów, gmina Sokolniki, gepatroj: Tomasz Smolny - rolnik & Rozalia Smoch)
* 1811 aŭ 1814 Mielęcin (gmina Bralin), † 24.10.1887 Sokolniki → PE WEieluń, wpis 60
I ∞ 1844
Marianna Mataszek (Mataczek, Matusiak, Matańska, Mataś, Matajszyn) (ev.)
* 1818, † 19.01.1864 Walichnowy
infanoj:
Rozalia Smolna * 25.12.1844 Walichnowy → PE Wieluń, wpis 3/1845 , ∞ 3.07.1864 PE Wieluń → Krystian Dawid
(baptogepatroj: Ksawery Marszałkowski - krawiec el Walichnowt & Marianna Gebusz el Sieniec)
Agata Smolna * 1850 Walichnowy, † 15.05.1855 Walichnowy → PE Wieluń, wpis 21
Tomasz Smolny * 9.12.1852 Walichnowy → PE Wieluń, wpis 51
(baptogepatroj: Tomasz Dawid - borowy & Joanna Góra)

Józefa Smolna * 24.02.1858 Maksymów → PK Walichnowy ,  ∞ 1886 PE Wieluń, wpis 25 → Karol Lewandowski
(baptogepatroj: Karol Brust- kat, Salomea Klimaszewska - kat)
II ∞ 2.02.1866  PE Wieluń, wpis 7 
Rozalia Zajdel (el Boleslawiec, gepatroj: Krystian Zajdel & Zuzanna Klim)
* 1822 Nasale (gmina Byczyna, pow. Kluczbork)
III  ∞  1874 PE Wieluń, wpis 36
Zuzanna Ulbrych (gepatroj: Fryderyk Ulbrych & Berta Wajs)
*
Bronislaw Smolny * , † 1882 Kąty → PK Walichnowy, wpis 9
Józef Smolny * 1876 Sokolniki,  ∞ 17.01.1904 PE Wieluń, wpis 4 → Marianna Wolna


III generacja

ROZALIA Smolna (el Walichnowy, gmina Sokolniki, pow. Wieruszów, gepatroj: Wojciech Smolny - płóciennik & Marcjanna Mataszek †)
* 25.12.1844 Walichnowy → PE Wieluń, wpis 3/1845 , † 1892 Skomlin → PE Wieluń, wpis 53
∞ 3.07.1864 PE Wieluń, wpis 28
Krystian Dawid (owczarz = ŝafisto el Osiecko (gmina Galewice, pow. Wieruszów), gepatroj: Krystian Dawid - owczarz † & Rozalia Stok †)
* 1843 Starce (gmina Brąszewice, pow. Sieradz)
infanoj:
Rozalia Dawid * , ∞ 1890 PE Wieluń, wpis 29 → Adolf Cyrkiel
Michał Dawid * 1867 Skomlin (pow. Wieluń) → PE Wieluń, wpis 109, † 1886 Skomlin → PE Wieluń, wpis 30
Krystian Dawid * 1870 Skomlin → PE Wieluń, wpis 29
Anna Dawid * 1873 Skomlin → PE Wieluń, wpis 14
Stanislaw Dawid * 1875 Skomlin → PE Wieluń, wpis 14
Stefan Dawid * 1876 Skomlin → PE Wieluń, wpis 109, † 1878 Skomlin → PE Wieluń, wpis 48
Paulina Dawid * 1878 Skomlin → PE Wieluń, wpis 117
Adolf Dawid * 1882 Skomlin → PE Wieluń, wpis 91, † 1884 Skomlin → PE Wieluń, wpis 38
Antoni Dawid * 1884 Skomlin → PE Wieluń, wpis 123, † 1885 Skomlin → PE Wieluń, wpis 57
Apolonia Dawid * , † 1882 → PE Wieluń, wpis 51


JÓZEFA Smolna (gepatroj: Wojciech Smolny & Marianna Mataczek)
* 24.02.1858 Maksymów → PK Walichnowy , 
∞ 1886 PE Wieluń, wpis 25 →
Karol Lewandowski (gepatroj: Zuzanna Kurzawa)
*
infanoj:
Emilia Lewandowska * 1888 Naramice (gmina Biała, pow. Wieluń) → PE Wieluń, wpis 103
Apolonia Lewandowska * 1891 Wydrzyn  → PE Wieluń, wpis 104, † 1893 Naramice → PE Wieluń, wpis 56
Marianna Lewandowsla * 1894 Naramice → PE Wieluń, wpis 101


JÓZEF Smolny (gepatroj: Wojciech Smolny & Zuzanna Ulbrych)
*  1876 Sokolniki, 
∞ 17.01.1904 PE Wieluń, wpis 4 →
Marianna Wolna (gepatroj: Karol Wolny & Paulina Dawid)
*
infanoj:
Józef Smolny * 1905 Bolesławiec (pow. Wieruszów) → PE Wieluń, wpis 25
Jan Smolny * 1907
Bolesławiec (pow. Wieruszów) → PE Wieluń, wpis 103
Piotr Smolny * 1910
Bolesławiec (pow. Wieruszów) → PE Wieluń, wpis 71


IV generacja

ROZALIA Dawid (gepatroj: Krystian Dawid & Rozalia Smolna)
* ,
∞ 1890 PE Wieluń, wpis 29
Adolf Cyrkiel (gepatroj: Wilhelm Cyrkiel & Emilia Macke)
*


V generacja

 


VI generacja

 


Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym ( Poznań, Kalisz, Łódź), a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.


Dotychczas zebrane informacje o rodzie Smolnych w latach 1730-1950 prezentujemy w formie gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi.

nuptaro laubranĉe • śluby wg gałęzi  • svatby podle větví • Hochzeiten nach Zweigen

  Protoplasta gałęzi
Protopatro de branĉo
małżonka
edzino
miejscowości
loĝlokoj
01 Andrzej ∞ ~ 1769  ☼ ∞ Anna Parcice (gm Czastary) • Góra (gm Warta) • Chabierów i Kobylniki (gm Błaszki) • Staw (gm Szczytniki)
03 Bogumił ∞ ~ 1810  rolnik ∞ Anna Galas Mielęcin (gm. Bralin), Weronikopole, Przybyszów (gm. Kępno)
04 Bogumił ∞ ~ 1815  ☼ Rozalia Jeszke Wójcin (gm Łubnice) • Gola (gm Boleslawiec)
05 Friedrich ∞  ~ 1863  Rosina Kaiser Mąkoszyce (gm Kobyla Góra)
06 Godfryd  ∞ ~ 1802 ? Raduchów (gm. Sieroszowice)
07 Henryk ∞ ~ 1812 Hanka Klusz Mielęcin i Tabor Mały (gm. Bralin)
08 Jakub ∞ ~ 1783 ? Mąkoszyce (gm Kobyla Góra)
10 Jakub ∞ ~ 1789 Rosina Lorek Rojów, Kozły i Szklarka Myślniewska (gm. Ostrzeszów) • Tokarzew (gm. Doruchów)
12 Jan ∞ ~ 1811 Marianna Furman Godziętowy (gm Doruchów) • Kobyla Góra • Zelów • Argentyna
13 Jan ∞ ~ 1792 Maria Bąk Niedźwiedź (gm Ostreszów)
14 Jan  ∞ ~ 1787 Anna Wojtas Nosale (gm Bralin)
15 Jan ∞ ~ 1793 Maria Buchwald
Susanna Pohl
Kotowskie (gm Ostrzeszow) • Ulrykowo = Rekińce (gm. Mikstat) • Chlewo (gm. Grabów)
16 Jan ∞ ~ 1808 Zuzanna Preder Nalepa (gm Czastary) • Czermin (gm. Bralin) • Marcinki (gm. Kobyla Góra)
17 Jan Cierpka a Smolny ∞ ~ 1876
stolarz
Christiane Pietsch Kobyla Góra, Niemcy, Brazylia
19 Jerzy ∞ ~ 1790 Agnieszka Szubert Bralin, Nosale (gm Bralin)    ???? może brat 14 Jan
20 Krystian  ∞ 1858 Rozalia Johanna Paduch Marcinki (gm. Kobyla Góra • Kraszów (gm. Międzybórz)
21 Krystian ∞ ~ 1826  ☼ Maria Kusch (Kuś) Myjomice (gm. Kępno)
22 Krzysztof ∞ ~ 1785  rolnik Maranna Kukla Doruchów
23 Michał ∞ ~ 1782 Marie Fresia PK Ostrzeszów
28 Tomasz ∞ ~ 1810  rolnik Rozalia Smuk Mielęcin (gm Bralin) • Walichnowy i Maksymów (gm Sokolniki, pow. Wieruszów) → PE Wieluń
29 Wojciech ∞ ~ 1798 ?? Kierzno (gm. Kępno)
☼ = młynarz (pl) • mlynář (cs) • muelisto (eo) • Miller (de) • mlynár (sk) • мельник (uk) • moleiro (pt) • molendero (es) • mugnaio • meunier (fr) • molnár (hu) • miller (en)
¶m = kopia metryki w posiadaniu • kopie listtu v držení • eine Kopie der Urkunde im Besitz

mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.