Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family
Smolny • Smolný
Branĉo de Jerzy Smolny (∞  ~ 1790)
kompilita de Edward Wojtakowski

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Families
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odnogi żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
Czeskie pochodzenie
Ĉeĥa deveno
Český původ
Origem tcheca
Tschechische Herkunft
Origine thèque
Czech origin
Rody przodków Renaty
Praulaj gentoj de Renata
Rody předků Renaty
Famílias de antepassados
Sippen Renates Vorfahren
Familles des ancêtres de R.
Ancestral families of Renata
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories
 

I generacja

JERZY Smolny
*
∞ 
Agnieszka Szubert
*
infanoj:
Bogumił Smolny * 1791, ∞  1820 PK Rogaszyce (gmina Ostrzeszów) → Zofia Kowalska
Fryderyk Smolny * 1801,  ∞ 1826 PK Bralin (pow. Kępno) → Jadwiga Dawid
Jan Smolny * 1806, I ∞ 1830 PK Bralin (pow. Kępno)  → Marianna Krause, II ∞ 1836 Bralin → Joanna Hoffmann
Franz Smolny * 1811 Bralin, † 14.02.1875 Osiny (gmina Kępno), ∞ 1833 PE Kępno → Johanna Brust


II generacja

BOGUMIŁ Smolny (vidvo, gepatroj: Jerzy Smolny & Agnieszka Szubert) ••• → 1790
* 1791
II ∞  1820 PK Rogaszyce (gmina Ostrzeszów), wpis 1
Zofia Kowalska (gepatroj: Bogumił Kowalski & Jadwiga Nowak)
* 1791
infanoj:
Gottlieb Jacob Smolny * 23.06.1821 (baptita Kępno),


FRYDERYK Smolny (gepatroj: Jerzy Smolny) ••• → 1790
* 1801
∞ 1826 PK Bralin (pow. Kępno), wpis 8
Jadwiga Dawid (gepatroj: Felix Dawid)
* 1807
infanoj:
Joanna Smolny * 1833, I ∞ 1851 PK Bralin → Edward Troske (vidvo), II ∞ 1858 PK Bralin → Franciszek Kositza
Christina Smolny * 1834, ∞ 1861 PK Bralin → Jan Kieras
Joseph Smolny * 1852, ∞ 1881 USC Domasłów (gmina Perzów, pow. Kępno) → Marie Stenzel


JAN Smolny (muelisto = młynarz, gepatroj: Jerzy Smolny) ••• → 1790  (młynarz  Osiny, gm Kępno 1875
* 1806, † antaŭ 1876
I ∞ 1830 PK Bralin (pow. Kępno), wpis 4
Maria Krause (gepatroj: Jan Krause)
* 1810
Zuzanna Smolna * 22.01.1832 Nosale → PE Drożski, wpis 7 matrikulo
II ∞ 1836 PK Bralin, wpis 15 / 1836
Joanna Hoffmann (katolikino, gepatroj: Christian Hoffmann)
* 1812, † 29.09.1883 Kępno → USC Kępno, wpis 381 matrikulo
infanoj:
Eduard Smolny * 13.10.1837 Nassadel = Nasale (gmina Bralin), I ∞ → Amalie Henschel, II ∞ 13.08.1876 USC Kępno → Marie Wróbel
Christine Smolny * 1839,  ∞  1876 USC Kępno → Carl Gottlieb Schiffer
August Smolny * 1855,  ∞ 1883 USC Bralin → Susanne Johanna Południak


FRANCISZEK Smolny (muelisto = młynarz, gepatroj: Jerzy / Georg Smolny) ••• → 1790
* 1811 Bralin, † 14.02.1875 Osiny (gmina Kępno) → USC Kępno, wpis 37 / 1875 matrikulo (zglosił  (młynarz  Jan Smolny zam. Osiny, gm Kępno 1875, syn lub brat ??)
∞ 1833 PE Kępno, wpis 6
Johanna Brust (gepatroj: Johann Brust - młynarz & Maria Stock)
* 1809 Olszowa (gmina Kępno), † 25.03.1887 Kępno → USC Kępno, wpis 79 matrikulo
infanoj:
Johanna Smolny * 23.11.1833, ∞ 1851 PE Kępno → Friedrich Opale
córka ∞ → Carl Kusch
August Smolny * 12.04.1839 Osiny, † 30.12.1887 Kępno, ∞ 1864 PK Bralin → Mariana Lormis
Caroline Pauline Smolny * 21.06.1841 (baptita Kępno)


III generacja

JOANNA Smolny (gepatroj: Fryderyk Smolny & Jadwiga Dawid) ••• → 1826
* 1833
I ∞ 1851 PK Bralin, wpis 8
Edward Troske (vidvo)
* 1806
infanoj:
Otylia Zuzanna Troska * 1855, I  ∞ Kurzawa, II  ∞ 1876 Bralin → Puchała
II ∞ 1858 Bralin → PK Bralin, wpis 6 / 1858
Franciszek Kositza (gepatroj: Michel Kositza)
* 1831


JOHANNA Smolny (gepatroj: Franz Smolny - młynarz & Johanna Brust)
* 23.11.1833
∞ 1851 PE Kępno, wpis 39
Friedrich Opale (gepatroj: Carl Opale)
* 1822
infanoj:
Friedrich Ernst Opale
Wilhelm Adolph Heinrich Opale * 18.07.1876 Siekierzyn (gmina Grabów) → USC Grabów, wpis 149 matrikulo


CHRISTINA Smolny (gepatroj: Fryderyk Smolny & Jadwiga Dawid) ••• → 1826
* 1834
∞ 1861 PK Bralin, wpis 14
Jan Kieras (gepatroj: Bartłomiej Kieras)
* 1834


AUGUST Smolny (ev, młynarz el Kępno, gepatroj: Franciszek Smolny - muelisto = młynarz & Johanna Brust) ••• → 1833
*1839 Osiny, † 30.12.1887 Kępno→ USC Kępno, wpis 270 matrikulo
∞ 1864 PK Bralin, wpis 20
Mariana Lormis (filno de Marcin Lormis - młynarz)
* 1842
infanoj:
Klara Anna Smolny * 09.08.1865 Grębanin (gmina Baranów),. ∞ 08.10.1889 USC Kępno → Fryderyk Wilhelm Goy
Karol Jakob Smolny * 24.07.1876 Kępno
Wilhelm Bruno Smolny * 08.09.1879 Kępno → USC Kępno, wpis 448 matrikulo
Emil Ernst Smolny * 1882


EDUARD Smolny (muelisto = młynarz el Simmenau = Szymonków, gnina Wołczyn, gepatroj: Johann Smolny & Johanna Hoffmann) ••• → 1836 & → 1830
* 13.10.1837 Nassadel = Nasale (gmina Bralin)
I ∞ →
Amalie Henschel
* 1841 Gr, Glogau, † 9.06.1875 Biały Młyn = Weissmühle (część wsi Osiny, gmina Kępno) → PE Kępno, wpis 128 matrikulo
II ∞ 13.08,1876 USC Kępno, wpis 53 matrikulo
Marie Wróbel (gepatroj: Gottfried Wrobel & Susanne Grzesuchna)
* 1850


CHRISTINE Smolny (gepatroj: Johann Smolny & Johanna Hoffmann) ••• → 1836
* 1839
∞ 1876 USC Kępno, wpis 32
Carl Gottlieb Schiffer (ev, Eisenbahngepäckträger, gepatroj: Carl Schiffer & Dorothea Schlesinger)
* 1827 Bierutów (Brnstadt), †13.01.1891 Kępno → USC Kępno, wpis 11 matrikulo


JOHANN Smolny (ev, Müllermeister)
*

Johanna Drobek (ev.)
*
infanoj:
Augusta Paulina Smolna * 25.05.1880


JOSEPH Smolny (gepatroj: Fryderyk Smolny & Jadwiga David) ••• → 1826
* 1852
∞ 1881 USC Domasłów (gmina Perzów, pow. Kępno), wpis 4
Marie Stenzel (gepatroj: Paul Stenzel & Marie Wieczorek)
* 1854


AUGUST Smolny  (gepatroj: Johann Smolny & Johanna Hoffmann) ••• → 1836
* 1855
∞ 02.04.1883 USC Bralin (pow. Kępno), wpis 10
Susanne Johanna Południak (gepatroj: Gotlieb Poludniak & Marie Steinert)
* 17.12.1854 Bruno (Kreis Kreutzberg)


IV generacja

OTTILIA SUSANNA Troska, I voto Kurzawa (vidvino, gepatroj: Edward Troska & Janina Smolny) ••• → 1851
* 1855
II ∞ 1876 PK Bralin, wpis 16
Karol Ignacy Puchała (gepatroj: Franciszek Puchała & Janina Plewa)
* 1851


KLARA ANNA Smolny (ev,el Kępno, gepatroj: August Smolny † - właściciel młyna & Marie Lormis)
* 09.08.1865 Grębanin (gmina Baranów)
∞ 08.10.1889 USC Kępno, wpis 72 matrikulo parto A matrikulo parto B 
(atestantoj: Karl Kusch * 1836 & Friedrich Hoffmann * 1842
Friedrich Wilhelm Goy (ev, Mühlenbauer el Trębaczów, gepatroj: Thomas Goy † el Szklarka Myślniewska & Helene Becker)
* 27.07.1860 Kuźnica Myślniewska (gmina Kobyla Góra)


V generacja

 


VI generacja

 


Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym ( Poznań, Kalisz, Łódź), a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.


Dotychczas zebrane informacje o rodzie Smolnych w latach 1730-1950 prezentujemy w formie gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi.

Gałąź
Branĉo de
  Zawody
Profesioj
Miejscowości
Lokoj
Uwagi
Rimarkoj
01 Andrzej ∞ ~ 1820 ev   Mielęcin, Weronikopole, Jawor  
02 Bogumił ∞ ~1810  → Anna Galas ev rolnik Mielęcin, Weronikopole, Przybyszów  
03 Gottlieb  ∞ ~ 1818 ev      
04 Bogumił ∞ ~ 1815  → Rozalia Jeszke ev młynarz Wójcin, Gola  
05 Friedrich ∞  ~ 1863  → Rosina Kaiser ev   Mąkoszyce (Mangschütz)  
06 Godfryd  ∞ ~ 1802     Raduchów, Wielowieś  
07 Henryk ∞ ~ 1820  → Hanka Klusz        
08 Jakub ∞ ~ 1783 kat Mąkoszyce
09 Jakub ∞ ~ 1805 ev młynarz ? Słupia  
10 Jakub ∞ ~ 1790  → Rosina Lorek ev młynarz Rojów, Szklarka Myślniewska, Kozły  
         
12 Jan ∞ ~ 1811  → Marianna Furman ev młynarz Krajanka, Kobyla Góra, Zelów, Argentyna  
13 Jan ∞ ~ 1792  → Maria Bąk (Buchwald?) ev   Niedźwiedź  
14 Jan  ∞ ~ 1787  → Anna Wojtas ev młynarz Nosale  
15 Jan  ∞ ~  1817  → Susanna Pohl     Kaliszkowice, Szklarka, Chlewo, Grabów, Księżenice, Otok  
16 Jan ∞ ~ 1808 → Zuzanna Preder     Nalepa, Marcinki  
17 Jan Cierpka a Smolny ∞ ~ 1876 ev stolarz Ignaców, Kobyla Góra, Brazylia, Niemcy  
         
19 Jerzy ∞ ~ 1790 ev
kat
młynarz Siekierzyn  
20 Józef ∞ ~ 1808  → Zuzanna Krysiak ev młynarz Krajanka, Kobylniki, Gora, Buczek, Chaborów, Kakowa  
21 Krystian ∞ ~ 1826  → Marianna Kuś ev nłynarz    
22 Krzysztof ∞ ~ 1785        
23 Michał ∞ ~ 1782  → Maria Fresia        
24 Michał ∞ ~ 1808 ev   Bierzów, Myślniew  
25 Michał ∞ 1811 → Rozalia Wawrzyniak (Drogowna) kat   Kobyla Góra  
         
         
28 Tomasz ∞ ~ 1810  → Rozalia Smuk     Walichnowy, Maksymów  
29 Wojciech ∞ ~ 1798     Kierzno  
30 Wojciech  ∞ ~ 1808  → Elżbieta Śmieła   młynarz Joanka  
         

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami