Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family
Smolny • Smolný
Branĉo de Jan Smolny (∞ ~1811)
kompilita de Edward Wojtakowski

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Families
Śluby wg gałęzi
Nuptaro laubranĉe
Svatby podle větví
Casamentos por ramo
Hochzeiten nach Zweig)
Mariages par branches
Weddings by branc
h
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odnogi żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
Rody przodków Renaty
Praulaj gentoj de Renata
Rody předků Renaty
Famílias de antepassados
Sippen Renates Vorfahren
Familles des ancêtres de R.
Ancestral families of Renata
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories
 

 
Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
••• → odsyłacz do ślubu rodziców
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj: x & y =  syn x i y (ojciec i matka) • syn x a y (otec a matka)
gepatroj: x & y =  córka x i y  (ojciec i matka) • gcera x a y (otec a matka)
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer •
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach
 

I generacja

JAN Smolny (w 1812 r.zamieszkały w młynie „Piekło“)
* 1790
∞ ~1811  lub ~ 1805
Marianna Furman
* 1782
infanoj:
Jan Smolny * 1806 Przyworyv- Pustkowie Nalepa (gmina Czastary,  pow. Wieruszów). wis 418  [syn Jana i Marianny]
Franciszek Smolny * 03.10.1812 Krajanka (gmina Czastary,  pow. Wieruszów) → PK Czastary, wpis 31,
Bogumił (Gottlieb) Smolny * 09.10.1815 Godziętowy (gm. Doruchów) → PE Ostrzeszów, † 1.11.1860 Bocianicha → PEvR Zelów, wpis 71, ∞ 1836 PEvR Zelów → Anna Marie Wesołowska
Mariana Smolna  * 12.06.1818 → PE Ostrzeszów
Daniel Smolny * 16.08.1822 Kobyla Góra → PE Ostrzeszów, ∞ 9.11.1845 PE  Ostrzeszów → Susanne Kempa
 


II generacja

BOHUMIL (Gottlieb) Smolny (gospodarz, gepatroj: Jan Smolny & Marie Fuhrman)
* 09.10.1815 Godziętowy (gm. Doruchów) → PE Ostrzeszów, † 1.11.1860 Bocianicha (gm. Zelów) → PEvR Zelów, wpis 71
∞ 1836 PEvR Zelów, wpis 20
Anna Marie Wesołowska, I voto Heislerowa (vidvino post Jan Heilser, gepatroj: Václav Vesolovský & Alžběta Šulitková), II ∞ 9.02.1864 PEvR Zelów → Jan Dušek
* 1815
infanoj:
Anna Smolny * 20.08.1837 Zelów, † 14.10.1962 Zelów → PEvR Zelów, wpis 83
Maria Smolna * 10.01.1840 Zelów, † 02.01.1842 Zelów → PEvR Zelów, wpis 1
Elżbieta Smolna * 05.03.1842 Zelów, ∞ 16.11.1858 Zelów → Jan Marek
Maria Smolna * 20.04.1844 Zelów. ∞ 29.01.1861 Zelów → Jan Wesołowski
Karolina Smolna * 11.10.1846 Zelów, ∞ 19.01.1864 Zelów → Józef Swoboda
Fryderyk Smolny * 20.02.1849 Zelów, † 26.11.1965 Zelów → PEvR Zelów, wpis 55
Zofia Smolna * 13.03.1851 Zelów, † 06.09.1852 Zelów → PEvR Zelów, wpis 150
Jan Smolný * 06.10.1853, ∞ 30.01.1872 PEvR Zelów → Alžběta Smetana
Pavel Smolný * 15.08.1855, ∞ 05.03.1878 PEvR Zelów → Alžběta Jersák
Zofia Smolna * 29.03.1858 Zelów, † 09.02.1859 Zelów → PEvR Zelów, wpis 14


DANIEL Smolny (gepatroj: Johann Smolny & Marie Fuhrmann)
* 16.08.1822 Kobyla Góra,  † 28.11.1893 Kaliszkowice Kaliskie → USC Mikstat, wpis 121 matrikulo
∞ 9.11.1845 PE  Ostrzeszów, wpis 37
Susanne Kempa (gepatroj:  Michael Kempa & Marie Kula)
* 1825
dzieci:
Johann Smolny * 11.10.1846 Ignaców (gmna Kobyla Góra) → PE Ostrzeszów,  † 01.02.1875 Biernacice (gmina Sieroszewice), ∞ 1872 PE Grabów → Marie Franzke
Carolina Johanna Smolny * 29.09.1849, * 29.09.1849,  ∞ 1870 PE Ostrzeszów, wpis 34 → Friedrich Ditfeld
Ernst August Smolny 20.01.1850 → PE Ostrzeszów
Marianna Susanna Smolny * 21.12.1851  → PE Ostrzeszów
Carl Smolny * 01.12.1853 Ignaców  → PE Ostrzeszów, ∞ 01.01.1877 USC Grabów → Susanna Pustal
Maria Smolny * 13.06.1856  → PE Ostrzeszów
Juliana Emilia Smolna * 18.06.1860 → PE Ostrzeszów, † 25.05.1861 → PE Ostrzeszów
Johanna Zuzanna Smolna * 26.06.1862 → PE Ostrzeszów, † 10.06.1864 → PE Ostrzeszów
Adalbert Smolny * 11.04.1864 Przedborów (gmina Mikstat), ∞  1885 USC Grabów → Caroline Sęk
Krzysztof Jakub Smolny * 10.04.1866 Huta Przedborowska, ∞ 09.02.1891 USC Mikstat → Catharina Pustal

 


III generacja

ELŻBIETA Smolna (gepatroj: Bohumil Smolny & Anna Marie Wesołowska)  ••• → 1836
* 05.03.1842 Zelów,
 ∞ 16.11.1858 PEvR Zelów → wpis 26
Jan Marek (tkacz, gepatroj: Józef Marek & Anna Kulhava)
* 1839
infanoj:
Jan Marek * 10.12.1859 Zelów → PEvR Zelów, wpis 138, † 30.01.1960 Zelów → PEvR Zelów, wpis 10
Elżbiea Marek * 10.04.1861 Zelów → PEvR Zelów, wpis 45
Zofia Marek * 11.07.1863 Pożdżenice → PEvR Zelów, wpis 91
Jan Marek * 12.02.1866 Pożdżenice → PEvR Zelów, wpis 16, † 18.05.1874 Zelów → PEvR Zelów, wpis28
Józef Marek * 22.01.1968 Zelów → PEvR Zelów, wpis 4, † 2.02.1968 Zelów → PEvR Zelów, wpis 11
Maria Marek * 23.11.1871 Zelów → PEvR Zelów, wpis 131, † 5.06.1874 Zelów → PEvR Zelów, wpis32       ?? la patro ?


MARIA Smolna (gepatroj: Bohumil Smolny & Anna Marie Wesołowska)  ••• → 1836
* 20.04.1844 Zelów.
∞ 29.01.1861 PEvR Zelów, wpis 3
Jan Wesołowski (rolnik, gepatroj: Jan Wesołowski & Anna Szara)
* 1843
infanoj:
NN knabo Wesołowski * 1.04.1862 Zelów → PEvR Zelów, wpis 26, † 1.04.1862 Zelów
ElżbietaWesołowska * 28.02.1863 Zelów → PEvR Zelów, wpis 39
Maria Wesołowska * 13.08.1865 Zelów → PEvR Zelów, wpis 96
Jan Wesołowski * 4.09.1869 Zelów → PEvR Zelów, wpis 96


KAROLINA Smolna (gepatroj: Bohumil Smolny & Anna Marie Wesołowska)  ••• → 1836
* 11.10.1846 Zelów,
I ∞ 19.01.1864 PEvR Zelów, wpis 1
Józef Swoboda (tkacz, gepatroj: Jan Swoboda & Luiza Zaunar)
* 1845
infanoj:
Elżbieta Swoboda * 2.04.1866 Zelów → PEvR Zelów, wpis 34
Józef Swoboda * 10.01.1869 Pożdżenice → PEvR Zelów, wpis 4
II ∞ 23.01.1871 PEvR Zelów, wpis 2
Jan Konicki (rolnik, gepatroj: Wincenty Konicki & Marianna Stolarska)
* 1850 Łęczyca
infanoj:
Jan Konicki * 1.04.1871 Zelów → PEvR Zelów, wpis 47, † 17.04.1874 Pożdżenice → PEvR Zelów, wpis 21
Karol Konicki * 22.05.1873 Pożdżenice → PEvR Zelów, wpis 50, † 30.04.1874 Pożdżenice → PEvR Zelów, wpis 25


Anna Maria Wesołowska, I voto Heislerowa (vidvino post Jan Heilser) II voto Smolna, gepatroj: Václav Vesolovský & Alžběta Šulitková)
* 1815
III ∞ 1864 PEvR Zelów → wpis 10
Jan Duszek
*


KAROLINA Johanna Smolna (gepatroj: Daniel Smolny & Zuzanna Kempa)
* 29.09.1849,
∞ 1870 PE Ostrzeszów, wpis 34
Friedrich Dittfeld (robotnik, gepatroj: Anton Dittfeld - cieśla & Rosina Mohr) ? Dittfeld)
* 1844 Strzyżew, † 12.01.1895 Raduchów → USC Wielowieś, wpis 6 matrikulo
infanoj:
Friedrich Wilhelm Diedfeld * 07.12.1877 Biernacice → USC Wielowieś, wpis 171 matrikulo
Julianna Diedfeld * 18.12.1882  Kania, ∞ 11.02.1904 USC Wielowieś → Bogumił Jan Simon
Karolina Diedfeld * 21.11.1884 Biernacice → USC Wielowieś, wpis 148 matrikulo
Paulina Diedfeld * 02.07.1887 Kania → USC Wielowieś, wpis 99 matrikulo , † 07.09.1888 Kania → USC Wielowieś, wpis 72 matrikulo
Wilhelm Dittfeld * 1889, † 1892
Emiia Augusta Dittfeld * 1892


JAN Smolný (rolnik, gepatroj: Bohumil Smolny & Anna Marie Wesołowska)  ••• → 1836
* 6.10.1853
∞ 30.01.1872 PEvR Zelów, wpis 3
Alžběta Smetana (gepatroj: Jan & Karolina Pośpiech)
*
infanoj:
Jan Smolný * 9.07.1874 Zelów → PEvR Zelów, wpis 75, ∞ 22.10,1908 PEvR Zelów → Bronislava Nevečeřal
Pavel Smolný * 28.01.1877 Zelów, ∞ 02.02.1899 PEvR Zelów →  Amalie Stejskal   wyjechał do Argentyny
Alžběta Smolna * 1885, ∞  7.03.1905 PEvR Zelów →  Josef Jersák


JOHANN Smolny (komornik, gepatroj: Daniel Smolny & Zuzanna Kempa) ••• → 1845
* 1846 Ignaców (gmina Kobyla Góra),  † 01.02.1875 Biernacice (gmina Sieroszewice) → USC Wielowieś, wpis 8 matrikulo
∞ 1872 PE Grabów (pow. Ostrzeszów), wpis 7
Marie Franzke (gepatroj: Gottlieb Franzke & Helene Sygmunt), II ∞ 1875 Wielowieś Klasztorna (gmina Sieroszewice, pow. Ostrów Wlkp) → Carl Fidelak
*


Marie Franzke, I voto Smolna (vidvino post Johann Smolny, gepatroj: Gottlieb Franzke & Helene Siegmund) ••• → 1872
* 1851
∞ 1875 USC Wielowieś Klasztorna (gmina Sieroszewice, pow. Ostrów Wlkp), wpis 33 ••• PE Grabów, wpis 2
Carl Fidelak (gepatroj: Adalbert Fidelak & Rosalie Góral)
* 1852
infanoj:
Karol Fidelak * 13.12.1877 Biernacice


CARL Smolny (ev, Tagelöhner el Kaliszkowice Ołobockie, gepatroj: Daniel Smolny & Susanna Kempa) ••• → 1845
* 01.12.1853 Ignaców (gmina Kobyla Góra),
∞ 01.01.1877 USC Grabów, wpis 21 matrikulo parto A • matrikulo parto B
(świadkowie: Karol Matysik, Karol Grabicki)
Susanna Pustal (ev, el Kaliszkowice Ołobckie, gepatroj: Martin Pustal & Susanna Nazarek), II voto Wittich
* 20.12.1855 Kaliszkowice Ołobockie
infanoj:
Marianna Smolna * 7.11.1878 Kaliszkowice Ołobockie 66 → USC Mikstat , † 1879 Kaliszkowice Olobockie 66 → USC Mikstat, wpis
Julinna Paulina Smolna * 1.061881 Kaliszkowice Ołobockie 66 → USC Mikstat wpis 79, † 1881 Kaliszkowice Olobockie 66 → USC Mikstat, wpis


PAVEL Smolný (gepatroj: Bohumil Smolny & Anna Veselovská) ••• → 1836
*18.08.1855
∞  5.03.1878 PEvR Zelów, wpis 5
Alžběta Jersák (gepatroj: Karel Jersák & Charlotta Anderš)
* 17.03.1859
infanoj:
Josef Smolný * 1882, ∞ 27.02.1906 PEvR Zelów → Anna Jersáková


WOJCIECH Smolny (ev, Tagelöhner, el Kaliszkowice Ołobockie, gepatroj: Daniel Smolny & Susanne Kempa  ••• → 1845
* 01.04.1864 Przedborów (gmina Mikstat) → PE Ostrzeszów
∞ 28.08.1885 USC Grabów (pow. Ostrzeszów), wpis 20 matrikulo parto A • matrikulo parto B
Karolina Sęk (ev, el Ulrikenfeld = Ulrykowo = Rekińce (gmina Mikstat), gepatroj: Michał Sęk & Johanna Barcz)
* 01.03.1859 Parczew (gmina Sieroszewice)
dzieci:
Marianna Smolna * 1879, † 1879
Jan Smolny * 24.06.1886 Rekińce (gmia Mikstat) → USC Grabów, wpis 133 matrikulo
Julie Smolna * 24.10.1888 Rekińce → USC Grabów, wpis 184, † 20.01.1941 Barnburg / Saale


KRZYSZTOF JAKUB Smolny (ev, Arbaiter el Kaliszkowice Kaliskie, gepatroj: Daniel Smolny & Zuzanna Kempa)
* 10.04.1866 Huta Przedborowska
 ∞ 09.02.1891 USC Mikstat, wpis 21 matrikulo parto Amatrikulo parto B  
(atestantoj: Karl Twardy & Franciszek Chmielina)
Catharina Pustal (ev, el Kaliszkowice Ołobockie, gepatroj: Martin Pustal & Susanna Nazarek)
* 26.08.1866 Kaliszkowice Ołobockie
infanoj:
Paul Smolny * 2.11.1891 Kliszkowice Kaliskie → USC Mikstat, wpis 167, † 8.11.1891 → USC Mikstat, wpis 93
Julianna Ewa Smolna * 21.12.1893 → USC Mikstat, wpis 225


JOSEF Smolny (gepatroj: Pavel Smolny & Alžběta Jersák) ••• → 1876   ••• 12 Branĉo de Jan (∞ ~ 1811)
* 1882
∞ 27.02.1906 PEvR  Zelów, wpis 6
Anna Jersák (gepatroj: Josef Jersák & Marie Jersák)
* 1883


 


IV generacja

PAWEŁ Smolný (gepatroj: Jan Smolny & Elżbieta Smetana)    ••••  wyjechał do Argentyny
* 28.01.1877 Zelów → PEvR Zelów, wpis 12 matrikulo
∞ 02.02.1899 PEvR Zelów → 
Amalie Stejskal
*


 

JULIANNA Diedfeld (el Raduchów, gepatroj: Fryderyk Diedfeld & Karolina Smolna)
* 18.12.1882 Kania
∞ 11.02.1904 USC Wielowieś. wpis → 21 matrikulo
Bogumił Jan Simon (ev, robotnik, gepatroj: Bogumił Simon - Windmiller el Jaginów & Karolina Hering)
* 04.03.1882 Domaradzka Kużnia (Dammrau,, Hammer, pow. Opole)
infanoj:
Gertruda Simom


ELŻBIETA (Alžběta) Smolna (gepatroj: Jan Smolny & Elżbieta Smetana)
* 1885,|
 ∞  7.03.1905 PEvR Zelów
Josef Jersák
*


JOSEF Smolný (gepatroj: Pavel Smolný * 15.08.1855 & Alžběta Jersáková * 17.03.1859)
* 1882,
∞ 27.02.1906 PEvR Zelów
Anna Jersáková (gepatroj: Josef Jersák * 22.03.1862 & Marie Jersáková * 4.05.1863)
* 7.11.1883


JAN Smolný (gepatroj: Jan Smolny & Elżbieta Smetana)
* 1875,
∞ 22.10,1908 PEvR Zelów →
Bronislava Nevečeřal
*

JAN Smolny (gepatroj: Pavel Smolný & Anna Smetana) ••• → 1900
* 1903
∞ 13.04.1925 PEvR  Zelów, wpis 7
Olga Koutecká  (gepatroj: Wilhelm Koutecký & Otylie Hejmenec)
* 1904
infanoj:
Eugeniusz Smolny * 1936


V generacja

 


VI generacja

 


Dotychczas zebrane informacje o rodzie Smolnych w latach 1730-1950 prezentujemy w formie gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi.

nuptaro laubranĉe • śluby wg gałęzi  • svatby podle větví • Hochzeiten nach Zweigen

  Protoplasta gałęzi
Protopatro de branĉo
małżonka
edzino
miejscowości
loĝlokoj
01 Andrzej ∞ ~ 1769  ☼ ∞ Anna Parcice (gm Czastary) • Góra (gm Warta) • Chabierów i Kobylniki (gm Błaszki) • Staw (gm Szczytniki)
03 Bogumił ∞ ~ 1810  rolnik ∞ Anna Galas Mielęcin (gm. Bralin), Weronikopole, Przybyszów (gm. Kępno)
04 Bogumił ∞ ~ 1815  ☼ Rozalia Jeszke Wójcin (gm Łubnice) • Gola (gm Boleslawiec)
05 Friedrich ∞  ~ 1863  Rosina Kaiser Mąkoszyce (gm Kobyla Góra)
06 Godfryd  ∞ ~ 1802 ? Raduchów (gm. Sieroszowice)
07 Henryk ∞ ~ 1812 Hanka Klusz Mielęcin i Tabor Mały (gm. Bralin)
08 Jakub ∞ ~ 1783 ? Mąkoszyce (gm Kobyla Góra)
10 Jakub ∞ ~ 1789 Rosina Lorek Rojów, Kozły i Szklarka Myślniewska (gm. Ostrzeszów) • Tokarzew (gm. Doruchów)
12 Jan ∞ ~ 1811 Marianna Furman Godziętowy (gm Doruchów) • Kobyla Góra • Zelów • Argentyna
13 Jan ∞ ~ 1792 Maria Bąk Niedźwiedź (gm Ostreszów)
14 Jan  ∞ ~ 1787 Anna Wojtas Nosale (gm Bralin)
15 Jan ∞ ~ 1793 Maria Buchwald
Susanna Pohl
Kotowskie (gm Ostrzeszow) • Ulrykowo = Rekińce (gm. Mikstat) • Chlewo (gm. Grabów)
16 Jan ∞ ~ 1808 Zuzanna Preder Nalepa (gm Czastary) • Czermin (gm. Bralin) • Marcinki (gm. Kobyla Góra)
17 Jan Cierpka a Smolny ∞ ~ 1876
stolarz
Christiane Pietsch Kobyla Góra, Niemcy, Brazylia
19 Jerzy ∞ ~ 1790 Agnieszka Szubert Bralin, Nosale (gm Bralin)    ???? może brat 14 Jan
20 Krystian  ∞ 1858 Rozalia Johanna Paduch Marcinki (gm. Kobyla Góra • Kraszów (gm. Międzybórz)
21 Krystian ∞ ~ 1826  ☼ Maria Kusch (Kuś) Myjomice (gm. Kępno)
22 Krzysztof ∞ ~ 1785  rolnik Maranna Kukla Doruchów
23 Michał ∞ ~ 1782 Marie Fresia PK Ostrzeszów
28 Tomasz ∞ ~ 1810  rolnik Rozalia Smuk Mielęcin (gm Bralin) • Walichnowy i Maksymów (gm Sokolniki, pow. Wieruszów) → PE Wieluń
29 Wojciech ∞ ~ 1798 ?? Kierzno (gm. Kępno)
☼ = młynarz (pl) • mlynář (cs) • muelisto (eo) • Miller (de) • mlynár (sk) • мельник (uk) • moleiro (pt) • molendero (es) • mugnaio • meunier (fr) • molnár (hu) • miller (en)
¶m = kopia metryki w posiadaniu • kopie listtu v držení • eine Kopie der Urkunde im Besitz

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami