Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family
Smolny • Smolný

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Families
Śluby wg gałęzi
Nuptaro laubranĉe
Svatby podle větví
Casamentos por ramo
Hochzeiten nach Zweig)
Mariages par branches
Weddings by branc
h
Śluby 1
Nuptoj 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odnogi żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
Rody przodków Renaty
Praulaj gentoj de Renata
Rody předků Renaty
Famílias de antepassados
Sippen Renates Vorfahren
Familles des ancêtres de R.
Ancestral families of Renata
W księgach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories
 

Familioj Smolny en adreslibroj
Rodiny Smolnich v adresářích • Die Smolny-familien in Adressbücher
The Smolny families in directories • Las familias Smolny en directorios
Les familles Smolny dans annuaires • Сім'ї Ворштиновічiв в адресних книгах
Rodziny Smolnych w książkach adresowych • As famílias Smolny em diretórios

 

Polskie kupiectwo i przemysł w 1908 roku • Polaj komerco kaj industrio en 1908

Stefania Smolna Raszków handel wiktualny

Książka adresowa 1912 (Ostrów Wlkp, Raszków, Odolanów, Nowe Skalmierzyce)

Stephania = Stefania Smolna Raszków Krämerin = kramarka

Breslau (Wrocław) 1942 (Adreßbuch Breslau)

Frieda Smolny Breslau, Klosterstr. 99 H 1 Schneiderin  
Hildegard Smolny Breslau, Neudorfstr, 41 Erdg. Servierfrl  
Paul Smolny Breslau, Steinstr, 4. 6 Hauswart  
Richard Smolny Breslau, Hansastr, 40 BerfProkur  
Wilhelm Smolny Breslau, Bergstr, 22 IV Schlosser  
Willy Smolny Breslau, Hansastr. 40 BerfProkur  
Elfriede Schmollny Breslau, Victoriastr, 48 Arbeiterin  
Gustav  Schmollny Breslau, Horst-Weffel Straße 21a Heizer  
Herbert  Schmollny Breslau, Rebenstr.10 Elekromonter  
Marta  Schmollny Breslau, Bismarckstr. 33 II Angest.  

 


 


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami