Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family • Род
Sidorowicz

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Pagrindinis puslapis
Галоўная старонка
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Головна сторінка
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Статыстыка
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Статистика
Statistics
Miejscowości
Lokoj
Vietos
Населеныя пункты
Lokality
Localidades
Orte
Loalités
Місцевості
Localities
Rodziny
Familioj
Šeimos
Сем'і
Rodiny
Famílias
Familien
Familles
Сім'ї
Families
1701 - 1800
1801 - 1850
1851 - 1900
1901 - 1950
Śluby 1
Nuptoj 1
Vestuvės 1
Вяселля 1
Svatby 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Шлюби 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Vestuvės 2
Вяселля 2
Svatby 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Шлюби 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Moteriškos šakos
Жаночыя галіны
Ženské větve
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Жіночі гілки
Female branches
W księgach adresowych
En adreslibroj
Adresų knygose
У адрасных кнігах
V adresářích
In directories
In Adreßbücher
Dans les annuaires
У адресних книгах
In directories
 

Familioj • Rodziny • Familien • Rodiny


Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
•• → = rok ślubu rodziców • nuptojaro de geoatroj • Hochzeitsjahr der Elternano de casamento dos pais • весільний рік батьків
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj = rodzice
filo = syn
filino = córka
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
atestantoj (świadkowie)
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach

Sidorowicz
*
∞ 17 PK
x
*


1701-1750


 1722

Sidorowicz
*
∞ 18 PK
x
*

 1742

Sidorowicz
*
∞ 18 PK
x
*

 1743

TERESA Sidorowicz
*
∞ 1743 PK Wielka Brzostowica (obwód Grodno)
Jan Papieski
*

 

 1749

KUNEGUNDA Sidorowicz (el Usnarz)
*
∞ 26.01.1749 PK Odelsk (rejon Grodno)
Maciej Ignatowicz (Ihnatowicz) (ed Miszkinki)
*


Sidorowicz
*
∞ 17 PK
x
*


1751-1800


 1752

MARIANNA Sidorowicz (el Szymaki)
*
∞ 23.01.1752 PK Odelsk (rejon Godno)
Paweł Warnell (el Dubowa)
*

 1766

ALEKSANDER Sidorowicz
*
∞ 18 PK
x
*

 1769

MACIEJ Sidorowicz
*
∞ 1769 PK Odelsk
x
*

 1775

MARIANNA Sidorowicz
*
∞ 1775 PK
x
*

 1776

JAN Sidorowicz
*
∞ 1776 PK
x
*

 1777

ANNA Sidorowicz
*
∞ 2.02.1777 PK Jeziory [el Eysymonty]
Kazimierz Starzyński
*


ANTONI Sidorowicz
*
∞ 17 PK
x
*

 1779

KRZYSZTOF Sidorowicz
*
∞ 1779 PK Werenów
Anna Baluc
*

 1780

Sidorowicz
*
∞ 1780 PK
x
*

 1781

BARBARA Sidorowicz
*
∞ 3.06.1781 PK Mir
Franciszek Ciechanowicz
*

 1783

ANTONI Sidorowicz
*
∞ 2.02.1783 PK Mir [el Bęcina]
TERESA Sidorowicz
*


ANNA Sidorowicz
*
∞ 23.06.1783 PK Mir [el Łysice]
Bazyli Gliński
*

 1784

LUDWIK Sidorowicz
*
∞ 2.05.1784 PK Mir [el Zbycin]
Anna Józefowicz
*
dzieci:
Rozalia Magdalena Sidorowicz * 18.04.1797 Zbycin

 1788

ANTONI Sidorowicz
*
∞ 2.06.1788 PK Mir [el Sielce]
Agnieszka Samotyja
*

 1790

ADAM Sidorowicz
*
∞ 20.06.1790 PK Mir [el Zbycin]
Felicjanna Choćkiewicz
*

 1791

ANIELA Sidorowicz
*
∞ 10.07.1791 PK Mir [el Zbycin]
Aleksander Wojna
*

 1792

JAN Sidorowicz
*
∞ 11.11.1792 PK Mir [el Innica]
Anna Pawlikowska
*


JAN Sidorowicz
*
∞ 1792 PK Widzieniszki
x
*

 1794

ROZALIA Sidorowicz
*
∞ 13.07.1794 PK Mir [el Zbycin]
Ludwik Lewkowicz
*

 1796

JAN Sidorowicz
*
∞ 1796 PK Giedrojcie
x
*

 1797

KRYSTYNA Sidorowicz
*
∞ 18.06.1797 PK św. Franciszek Ksawery - Grodno [el Pyszki]
Jan Czaszkiewicz
*


ANNA Sidorowicz (el Zbycin]
*
∞ 9.07.1797 PK Mir
Kazimierz Kościukiewicz [el Kościuki]
*


MICHAŁ Sidorowicz
*
∞ 12.02..1797 PK św. Franciszek Ksawery - Grodno [el Poniemunie]
Zofia Kajecz
*


PIOTR Sidorowicz
*
∞ 29.10.1797 PK Swojatycze [el Pogorzelce]
Cecylia Boidunik
*


JAKUB Sidorowicz
*
∞ 30.07.1797 PK Grodno [el Olszanka]
Zofia Szut
*


JAN Sidorowicz
*
∞ 1797 PK Wasiliszki, wpis 41 [el Bakszty]
Rozalia Wołk
*

 1798

IGNACY Sidorowicz
*
∞ 1798 PK
x
*


JÓZEF Sidorowicz
*
∞ 4.11.1798 PK Swojatycze [el Jatwież]
Marianna Siarkowna
*


MACIEJ Sidorowicz
*
∞ 4.02.1798 PK Indura
Katarzyna Pawłowska
*


DOROTA Sidorowicz
*
∞ 11.11.1798 PK Swojatycze [el Jatwież]
Paweł Bućko
*


JAN Sidorowicz
*
∞ 4.02.1798 PK Oszmiana [el Powiaże]
Elżbieta Czechowicz
*


ROZALIA Sidorowicz
*
∞ 11.07.1798 PK Graużyszki (rejon Oszmiana, obwód Grodno), wpis 30
Michał Matusewicz
*


KATARZYNA Sidorowicz
*
∞ 26.08.1798 PK Graużyszki (rejon Oszmiana, obwód Grodno), wpis 34 [el Łudy]
Adam Fiedorowicz
*


ADAM Sidorowicz
*
∞ 4.11.1798 PK Wasiliszki, wpis 73 [el Krońki]
Katarzyna Okułowicz
*


FRANCISZEK Sidorowicz
*
∞ 17 PK
x
*

 1799

TEODOR Sidorowicz
*
∞ 1799 PK Wasiliszki [el Hlebowce]
Agata Chmielewska
*


KAZIMIERZ Sidorowicz
*
∞ 1799 PK Osowo, wpis 9 [el Horodenka]
Katarzyna Łukaszewicz
*


ANNA Sidorowicz
*
∞ 27.01.1799 PK Oszmiana, wpis 10
Jerzy Jankiel
*


WINCENTY Sidorowicz
*
∞ 27.01.1799 PK Oszmiana, wpis 11
Marianna Mockojć
*


ROZALIA Sidorowicz
*
∞ 24.11.1799 PK Graużyszki (rejon Oszmiana, obwód Grodno)
M ateusz Bułkiewicz
*

 1800

MARIANNA Sidorowicz
*
∞ 4.11.1800 PK Indura
Mateusz Olendzki
*


MARIANNA Sidorowicz
*
∞ 21.10.1800 PK Swojatycze [el Jatwieź]  
Michal Gizun
*


PIOTR Sidorowicz
*
∞ 27.05.1800 PK Grodno, wpis 7 [el Olsznka]
(atestantoj: Józef Sidorowicz & Grzegorz Car)
Anna Szoka
*


KATARZYNA Sidorowicz
*
∞ 15.07.1800 PK Graużyszki, wpis 13 (rejon Oszmiana, obwód Grodno)
Franciszek Grywanowicz
*

17xx

Sidorowicz
*
∞ 17 PK
x
*

 


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3) Geneteka (Polskie Towarzystwo Genealogiczne)
4) Family Search

Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym, a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Grupa dyskusyjna „Transgentaro“ na Fejsbuku • Diskutgrupo „Transgentaro“ Fejsbuke • Transgentaro Newsgroup on Facebook


sites plurilingues dont le but est de permettre aux internautes de s’informer sur l’espéranto et de l’apprendre, facilement et gratuitement
https://lernu.net/fr
http://kurso.com.br/index.php?fr
L’espéranto est une langue vivante parfaitement adaptée à la communication internationale avec cousins éloignés