Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family • Род
Pomorski
(Sanktkruca Regiono • Region Świętokrzyski)

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Головна сторінка
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Статистика
Statistics
Rodziny 1700-1950
Familioj 1700-1950
Rodiny 1700-1950
Famílias 1700-1950
Familien 1700-1950
Familles 1700-1950
Сім'ї 1700-1950
Families 1700-1950
Zbudujmy tablicę przodków
Ni konstruu praultabelon
Vytvořme tabulku předků
Vamos construir uma tábua ancestral
Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen
Construisons une table ancestrale
Побудуємо таблицю предків
Let's build an ancestral table
Rody spokrewnione →
Parencaj gentoj
Související rody
Famílias relacionados
Verwandte Sippen
Familles liés
Пов’язані сім'ї
Related Families
Bonio
Derlatka
Dróżdż
Gralec
Kolasa
Kozik
Niewczas
Pastuszka
Plusa
Rokita
Spadło
Stąpor
 

Rody spokrewnione (Region Świętokrzyski) • Parencaj gentoj (Sanktkruca Regiono)
Pastuszka
kompilata de Edward Wojtakowski

 

1701-1800

1801-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

Śluby wg. małżonków Śluby wg małżonek Odgałęzienia żeńskie
Gałęzie • Branĉoj → Jacek ∞ ~ 1804          

Dotychczas zebrane informacje o rodzie prezentujemy także w formie kilku gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami, niestety z braku metryk nie udało się dotychczas połączyć tych gałęzi.


Rodziny • Familioj • Familien


Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
•• → = rok ślubu rodziców • nuptojaro de geoatroj • Hochzeitsjahr der Elternano de casamento dos pais • весільний рік батьків
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj = rodzice
filo = syn
filino = córka
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
atestantoj (świadkowie)
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach
 

1801 ‒ 1850


~ 1804

JACEK Pastuszka  ••• branĉo de Jacek ∞ ~ 1804  (I generacio)
* 1750, † 27.03.1847
∞ ~ 1804
Elżbieta Pajek (gepatroj: Mikołaj Pajek & Jadwiga )
* 1772, † 20.01.1848 Gadka → PK Mirzec, wpis 31
infanoj:
Leonard Pastuszka * 1805, ∞ 1831 PK Mirzec, wpis 7 → Katarzyna Koryat
Justyna Pastuszka * , ∞ 1828 PK Mirzec, wpis 23 → Tomasz Seweryn
Zofia Pastuszka * 1820 Gadka → PK Mirzec, wpis 41, I ∞ 1839 PK Mirzec, wpis 1 → Gabryel Kawalec. II ∞ 1841 PK Mirzec, wpis 23 → Tomasz Pomorski. III ∞ 10.02.1851 PK Mirzec, wpis 14 → Tomasz Kosowski

1813

ELŻBIETA Pastuszka, I voto Krawczyk (gepatroj: Jacek Pastuszka & Katarzyna Sieczka)
* 1784
∞ 1813 PK Mirzec, wpis 10
Jan Piętak (gepatroj: Bartłomiej Piętak & Anna Pająk)
* 1774
infanoj:
Mateusz Piętak * 1814 Gadka → PK Mirxec, wpis 83

~1814

JACEK Pastuszka
* 1770
∞ 18 PK Mirzec, wpis
Elżbieta Derlatka
* 1775
infanoj:
Bartłomiej Pastuszka * 1815 Gadka → PK Mirxec, wpis 66

1815

ELŻBIETA Pastuszka
* 1768
∞ 18 PK Mirzec, wpis
Bartłomiej Piętak
* 1756
infanoj:
Apolonia Piętak * 1816 Jagodne → PK Mirzec, wpis 7

1828

JUSTYNA Pastuszka (gepatroj: Jacek Pastuszka & Elżbieta Pajek)  ••• ► ∞ ~ 1804  ••• → branĉo de Jacek ∞ ~ 1804  (II generacio)
*
∞ 1828 PK Mirzec, wpis 23
Tomasz Seweryn (gepatroj: Kanty Seweryn & Anna Kruk)
*

1831

LEONARD Pastuszka (gepatroj: Jacek Pastuszka & Elżbieta Pajek)  ••• ► ∞ ~ 1804  ••• → branĉo de Jacek ∞ ~ 1804  (II generacio)
* 1805
∞ 1831 PK Mirzec, wpis 7 (el Gadka)
Katarzyna Koryat / Koriat (gepatroj: Tomasz Koryat & Urszula Ocios)
* 1812, † 1880 Gadka → PK Mirzec, wpis 23
infanoj:
Piotr Pastuszka * 1832 Gadka  → PK Mirzec, wpis 28
Jadwiga Pastuszka * 1834 Gadka  → PK Mirzec, wpis 154
Izydor Pastuszka * 1837  Gadka  → PK Mirzec, wpis 53, ∞ 10.02.1858 PK Mirzec, wpis 41 → Kunegunda Piętak
Marcin Pastuszka * 1839  Gadka  → PK Mirzec, wpis 133, I ∞ 14.10.1861 PK Mirzec, wpis 24 → Karolina Piętak, II ∞ 10.11.1862 PK Mirzec, wpis 44 → Katarzyna Rudzińska
Filip Jakub Pastuszka * 1842  Gadka  → PK Mirzec, wpis 80, ∞ 23.11.1864 PK Mirzec, wpis 56 → Marianna Seweryn
Grzegorz Pastuszka * 1844 Gadka  → PK Mirzec, wpis 145, † 27.06.1854 Gadka → PK Mirzec, wpis 113
Tomasz Pastuszka * 1847 Gadka  → PK Mirzec, wpis 157, † 16.02.1848 Gadka → PK Mirzec, wpis 80
Karolina Pastuszka * 1852 Gadka  → PK Mirzec, wpis 15, ∞ 24.04.1872 PK Mirzec, wpis 10 → Wit Piętak

1835

Pastuszka
*
∞ 18 PK Mirzec, wpis
x
*

1839

ZOFIA Pastuszka (el Gadka, gepatroj: Jacek Pastuszka & Elżbieta Pajek)  ••• → branĉo de Jacek ∞ ~ 1804  (II generacio)
* 1820, † 1874 Osiny → PK Mirzec, wpis 14
I ∞ 1839 PK Mirzec, wpis 1
Gabryel Kawalec (gepatroj: Piotr Kawaec & Urszula Gałązka)
*
II ∞ 9.06.1841 PK Mirzec, wpis 23
Tomasz Pomorski (vidvo post Agata Kosowska, gepatroj: Adam Pomorski & Franciszka Przydatel)
* 1805
infanoj:
Andrzej Pomorski * 1842 Mirzec → PK Mirzec, wpis 180, I ∞ 24.11.1862 PK Mirzec → Wiktoria Marzec, II  ∞ 6.05.1874 PK Mirzec → Cecylia Stąpór, III  ∞ 1884 PK Mirzec → Maianna Celuch
Jan Pomorski * 1845 Mirzec → PK Mirzec, wpis 81, † 16.12.1847 → PK Mirzec, wpis 180
III ∞ 10.02.1851 PK Mirzec, wpis 14
Tomasz Kosowski (vidvo post Marianna Michta, gepatroj: Łukasz Kosowski & Zofia Krzychowicz)
* 1811
infanoj:
Jan Kosowski * 1853 Osiny → PK Mirzec, wpis 12, † 24.05.1855 Osiny → PK Mirzec, wpis 123
Katarzyna Kosowska * 1858 Osiny → PK Mirzec, wpis 47, † 1.10.1861 Osiny  → PK Mirzec, wpis 124
Wojciech Kosowski * 1861 Osiny → PK Mirzec, wpis 60

1841

ZOFIA Pastuszka, I voto Kawalec (gepatroj:  Jacek Pstuszka & Elżbieta Pajek, el Gadka)  ••• → branĉo de Jacek ∞ ~ 1804  (II generacio)
* 1824
II ∞ 9.06.1841 PK Mirzec, wpis 23
Tomasz Pomorski (vidvo post Agata Kosowska, gepatroj: Adam Pomorski & Franciszka Przytuła) ••• ► ∞ ~ 1796
* 1803
infanoj:
Andrzej Pomorski * 12.11.1842 Mirzec → PK Mirzec, wpis 180, I ∞ 24.11.1862 PK Mirzec → Wiktoria Marzec, II  ∞ 6.05.1874 PK Mirzec → Cecylia Stąpór, III  ∞ 1884 PK Mirzec → Maianna Celuch
(baptogepatroj: Sylwester Stąpór & Maranna Pomorska)
Jan Pomorski * , † 16.12.1847 Gadka


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3) Geneteka (Polskie Towarzystwo Genealogiczne)
4) Family Search

Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym, a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Odległości:

Mirzec ‒ Kielce = 40 km
Mirzec ‒  Majków = 12 km
Mirzec ‒ Parszów = 11 km
Mirzec ‒ Starachowice = 9 km
Mirzec ‒ Wąchock = 6 km
Mirzec ‒ Wzdół Rządowy = 20 km
Starachowice ‒ Kielce = 34 km
Starachowice ‒ Mirzec = 9 km
Starachowice ‒ Parszów = 11 km
Starachowice ‒ Tychów = 8 km
Starachowice ‒ Wąchock = 6 km
Starachowice ‒ Wzdół Rządowy = 16 km
Wąchock ‒ Kielce = 30 km
Wąchock ‒ Majków = 10 km
Wąchock ‒ Mirzec = 6 km
Wąchock ‒ Parszów = 8 km
Wąchock ‒ Starachowice = 6 km
Wąchock ‒ Wzdół Rządowy = 14 km
Wzdół Rządowy ‒ Kielce = 20 km
Wzdół Rządowy ‒ Majków = 12 km
Wzdół Rządowy ‒ Mirzec = 20 km
Wzdół Rządowy ‒ Parszów = 10 km
Wzdół Rządowy ‒ Starachowice = 16 km
Wzdół Rządowy ‒ Wąchock = 14 km
 
Zapraszamy do naszej genealogicznej grupy dyskusyjnej na Fejsbuku (wzajemna wymiana doświadczeń, zapytania, informacja o sukcesach w poszukiwaniach oraz o tym czy udało się zainteresować młodych członków rodziny dziejami przodków.
Grupa dyskusyjna „Rody transagranicze“ • Diskutgrupo „Transgentaro“ • Diskussionsgruppe „Transgentaro“ • Diskusní skupina „Transgentaro“
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami