Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family • Род
Pomorski
(Sanktkruca Regiono • Region Świętokrzyski)

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Головна сторінка
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Статистика
Statistics
Rodziny 1700-1950
Familioj 1700-1950
Rodiny 1700-1950
Famílias 1700-1950
Familien 1700-1950
Familles 1700-1950
Сім'ї 1700-1950
Families 1700-1950
Zbudujmy tablicę przodków
Ni konstruu praultabelon
Vytvořme tabulku předků
Vamos construir uma tábua ancestral
Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen
Construisons une table ancestrale
Побудуємо таблицю предків
Let's build an ancestral table
Rody spokrewnione
Parencaj gentoj
Související rody
Famílias relacionados
Verwandte Sippen
Familles liés
Пов’язані сім'ї
Related Families
Bonio
Derlatka
Dróżdż
Gralec
Kolasa
Kozik
Niewczas
Pastuszka
Plusa
Rokita
Spadło
Stąpor
 
 

Familioj Pomorski • Rodziny Pomorskich • Die Pomorski-Familien • Les familles Pomorski • Pomorski families
kompilata de Edward Wojtakowski

1701-1800

1801-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

Śluby wg małżonków Śluby wg małżonek Odgałęzienia żeńskie
Gałęzie • Branĉoj → Adam ∞ ~ 1796 Jan ∞ ~ 1801 Piotr ∞ ~ 1783      

Dotychczas zebrane informacje o rodzie prezentujemy także w formie kilku gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami, niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi.


Familioj • Rodziny • Familien • Rodiny


Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
•• → = rok ślubu rodziców • nuptojaro de geoatroj • Hochzeitsjahr der Elternano de casamento dos pais • весільний рік батьків
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj = rodzice
filo = syn
filino = córka
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
atestantoj (świadkowie)
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach

1701-1750


 1705

JAN  Pomorski
*
∞ 19.02.1705 PK Wąchock
Anna Świercz
*
infanoj:
Jadwiga Pomorska * 18.09.1712 Wąchock → PK Wąchock

 1707

ALEKSANDER Pomorski
*
∞ 15.11.1707 PK Wąchock
Łucja Frączkowicz
*

 1725

JAN Pomorski
*
∞ 19.05.1725 PK Wąchock
Marianna Jacek
*
infanoj:
Kazimerz Pomorski * 27.02.1726 → PK Wąchock


1751-1800


 1778

MARCIN Pomorski
*
∞ 1778 PK Kurzelów, wpis 7
Marianna Michałowska
*
infanoj:
Izabela Pomorska * 1779 Kurzelów (gm. Włoszczowa) → PK Kurzelów, wpis 49

 1783

PIOTR Pomorski  ••• → branĉo de PIOTR  ∞ ~1783
*
∞ ~ 1783
Franciszka
*
infanoj:
Filip Pomorski * 1784, † 25.03.1832 Mirzec → PK Mirzec, wpis 56 (58 lat), ∞ ~ 1810 → Teresa Suwara

 1785

ROZALIA Pomorska
*
∞ xx.11.1785 PK Wzdół Rządowy
Bartłomiej Janochowski
*

 1788

BOGUMIŁ Pomorski
*
∞ 26.03.1788 PK Kielce - Katedra, wpis 45
Teresa Brylska
*

 ~1791

ELŻBIETA Pomorska
*
∞ ~ 1791
Mateusz Salwa
*
infanoj:
Rozalia Salwa * 25.10.1793, ∞ 4.02,1815 PK Zagnańsk, wpis 11→ Franciszek Bracha
Katarzyna Salwa * 25.12.1793, ∞ 17.02.1814 PK Zagnańsk, wpis 9 → Józef Karcz
 

 ~1796

ADAM Pomorski   ••• → branĉo de ADAM  ∞ ~1796
*
∞ ~ 1796
Franciszka Przytuła
*
infanoj:
Wincenty Pomorski * 1797, ∞ 1822 PK Mirzec → Łucja Serafin
Tomasz Pomorski * 1803, I ∞ 1827 PK Mirzec (pow. Starachowice) → Agata Kosowska, II ∞ 9.06.1841 PK Mirzec → Zofia Pastuszek,

 ~1800

FRANCISZKA Pomorska
* 1783
∞ ~1800 PK Mirzec
Kazimierz Gizon
* 1783
infanoj:
Mateusz Gizon * ~ 1800 Tychów, † 6.05.1848 Tychów → PK Mirzec, wpis 160, ∞ 1827 PK Mirzec, wpis 28 → Marianna Wojcik
Andrzej Gizon * 1818, † 21.07.1848 Tychów → PK Mirzec, wpis 185, ∞ 1824 PK Mirzec. wpis 34 → Katarzyna Maciejczak
Zofia Giza * 1812 Tychów → PK Mirzec, wpis 73, ∞ 1832 PK Mirzec, wpis 7 → Jakub Słyk
Paweł Giza * 1815 Tychów → PK Mirzec, wpis 55, ∞ 1835 PK Mirzec, wpis 9 → Agnieszka Kosa
Magdalena Giza * 1819 Tychów → PK Mirzec, wpis 37, † 1819 Tychów → PK Mirzec, wpis 32
Marianna Gizon * ,. I ∞ 1824 → Leonard Szary, II ∞ 1843 PK Mirzec, wpis 35 → Kazimierz Zygadło


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3) Geneteka (Polskie Towarzystwo Genealogiczne)
4) Family Search

Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym, a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Odległości:

Mirzec ‒ Kielce = 40 km
Mirzec ‒  Majków = 12 km
Mirzec ‒ Parszów = 11 km
Mirzec ‒ Starachowice = 9 km
Mirzec ‒ Wąchock = 6 km
Mirzec ‒ Wzdół Rządowy = 20 km
Starachowice ‒ Kielce = 34 km
Starachowice ‒ Mirzec = 9 km
Starachowice ‒ Parszów = 11 km
Starachowice ‒ Tychów = 8 km
Starachowice ‒ Wąchock = 6 km
Starachowice ‒ Wzdół Rządowy = 16 km
Wąchock ‒ Kielce = 30 km
Wąchock ‒ Majków = 10 km
Wąchock ‒ Mirzec = 6 km
Wąchock ‒ Parszów = 8 km
Wąchock ‒ Starachowice = 6 km
Wąchock ‒ Wzdół Rządowy = 14 km
Wzdół Rządowy ‒ Kielce = 20 km
Wzdół Rządowy ‒ Majków = 12 km
Wzdół Rządowy ‒ Mirzec = 20 km
Wzdół Rządowy ‒ Parszów = 10 km
Wzdół Rządowy ‒ Starachowice = 16 km
Wzdół Rządowy ‒ Wąchock = 14 km

Genealogiczna grupa dyskusyjna „Transgentaro“ na Fejsbuku • Diskutgrupo „Transgentaro“ Fejsbuke • Transgentaro Newsgroup on Facebook


sites plurilingues dont le but est de permettre aux internautes de s’informer sur l’espéranto et de l’apprendre, facilement et gratuitement
https://lernu.net/fr
http://kurso.com.br/index.php?fr
L’espéranto est une langue vivante parfaitement adaptée à la communication internationale avec cousins éloignés