Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 
 

Gento - Ród - Sippe - Family • Род
Pomorski
(Sanktkruca Regiono • Region Świętokrzyski)

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Головна сторінка
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Estatística
Statistik
Statistique
Статистика
Statistics
Rodziny 1700-1950
Familioj 1700-1950
Rodiny 1700-1950
Famílias 1700-1950
Familien 1700-1950
Familles 1700-1950
Сім'ї 1700-1950
Families 1700-1950
Zbudujmy tablicę przodków
Ni konstruu praultabelon
Vytvořme tabulku předků
Vamos construir uma tábua ancestral
Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen
Construisons une table ancestrale
Побудуємо таблицю предків
Let's build an ancestral table
Rody spokrewnione
Parencaj gentoj
Související rody
Famílias relacionados
Verwandte Sippen
Familles liés
Пов’язані сім'ї
Related Families
Bonio
Derlatka
Dróżdż
Gralec
Kolasa
Kozik
Niewczas
Pastuszka
Plusa
Rokita
Spadło
Stąpor
 

Rody spokrewnione (Region Świętokrzyski) • Parencaj gentoj (Sanktkruca Regiono)
Bonio
kompilata de Edward Wojtakowski

 

1701-1800

1801-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

Śluby wg małżonków Śluby wg małżonek Odgałęzienia żeńskie
Gałęzie • Branĉoj →            

Dotychczas zebrane informacje o rodzie prezentujemy także w formie kilku gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami, niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi


Rodziny • Familioj • Familien


Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
•• → = rok ślubu rodziców • nuptojaro de geoatroj • Hochzeitsjahr der Elternano de casamento dos pais • весільний рік батьків
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj = rodzice
filo = syn
filino = córka
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
atestantoj (świadkowie)
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach
 

1801 ‒ 1850


Bonio
*

x
*

~1805

WINCENTY Bonio
*
 ∞ ~ 1805
Salomes Derlatka
*
infanoj:
Augustyn Bonio * 1806, † 14.10.1827 Tychów → PK Mirzec, wpis 87
Maciej Bonio * 1810 Tychów, † 20.10.1811 Tychów → PK Mirzec, wpis 102
Wojciech Bonio * .1796, ∞ 1824 PK Mirzec, wpis 35 (el Tychów) → Elżbieta Niewczas .
Stanisław Bonio * , ∞ 1829 PK Mirzec, wpis 7 (el Tychów) → Anna Dróżdż
Franciszek Bonio *, ∞ 1835 PK Mirzec, wpis 5 (el Tychów) → Justyna Niewczas

~1809

SEBASTIAN Niewczas
* 1770
∞ ~ 1809
Marianna Bonio
* 1876
infanoj:
Andrzej Niewczas * 1810 Tychów → PK Mirzec, wpis 65, ∞ 1830 PK Mirzec, wpis 32 → Łucjs Pomorska
Franciszek Niewczas * 1813 Tychów →PK Mirzec, wpis 49

~1809

MIKOŁAJ Kozik
* 1812
 ∞
Marianna Bonio
*
infanoj:
Elżbietata Kozik * .∞ 1828 PK Mirzec, wps 4 (el Małyszyn) → Józef Surdy
Kasper Kozik * 1812 Malyszyn → PK Mirzec, wpis 5
Andrzej Kozik * 1814 Malyszyn → PK Mirzec, wpis 104
Jan Kozik * 1825, † 14.04.1834

1818

STANISŁAW Niewczas (gepatroj: Sebastian Niewczas & Marianna Bonio)
*
∞ 1818 PK Mirzec, wpis 2 (el Tychów)
Julianna Gralec (gepatroj: Jan Gralec & Barbara Grzyb)
*

1820

KATARZYNA Niewczas (gepatroj: Sebastian Niewczas & Marianna Bonio)
*
∞ 1820 PK Mirzec, wpis 5 (el Tychów)
Jakub Jezski (gepatroj: Tomasz Jezoski & Ceclia Zabinska)
*

1824

WOJCIECH Bonio (gepatroj: Wincenty Bonio & Salomea Derlatka)   ••• →  ∞ ~ 1805
* 1796
∞ 1824 PK Mirzec, wpis 35 (el Tychów)
Elżbieta Niewczas (gepatroj: Mikołaj Niewczas & Franciszka )
* 1808
infanoj:
Marianna Bonio * 1828 Tychów → PK Mirzec, wpis 14
Łucja Bonio 1830 Tychów → PK Mirzec, wpis 151 , ∞ 14.02.1848 PK Mirzec, wpis 14 → Błażej Niewczas
Anastazja Bonio * 1833 Tychów → PK Mirzec, wpis 49
Piotr Bonio * 1836 Tychów → PK Mirzec, wpis 81
Jadwiga Bonio * 1841 Tychów → PK Mirzec, wpis137

1828

ELŻBIETA Kozik (gepatroj: Mikolaj Kozik & Marianna Bonio)
*
∞ 1828 PK Mirzec, wps 4 (el Małyszyn)
Józef Surdy (gepatroj: Wojciech Surdy & Salomea Niewczas0
*


 

1829

STANISŁAW Bonio (gepatroj: Wincenty Bonio & Salomea Derlatka)  ••• →  ∞ ~ 1805
*
∞ 1829 PK Mirzec, wpis 7 (el Tychów)
Anna Dróżdż (gepatroj: Błażej Dróżdż & Katarzyna )
*
infanoj:
Salomea Bonio * 1830 Tychów → PK Mirzec, wpis 141
Alojzy Bonio* 1834 Tychów → PK Mirzec, wpis 105, ∞ 1857 PK Mirzec, wpis 14 (el Tychów) → Wiktoria Pomorska
Kazimierz Bonio * 1837 Tychów → PK Mirzec, wpis 33
Katarzyna Bonio * 1839 Tychów → PK Mirzec, wpis 145
Tomasz Bonio * 1842 Tychów → PK Mirzec, wpis 191

1830

ANDRZEJ Niewczas (gepatroj: Sebastian Niewczas & Marianna Bonio)
* 1810 Tychów → PK Mirzec, wpis 65
∞ 1830 PK Mirzec, wpis 32
Łucjs Pomorska (gepatroj: Filip Pomorski & Teresa Małachowska) 
* 1811 Mirzec
infanoj:
Apolonia Niewczas * 1831, † 19.05.1834 Tychów → PK Mirzec, wpis 72
Jan Niewczas * 1831 Tychów → PK Mirzec, wpis 142,  † 14.04.1882 Tychów → PK Mirzec, wpis 77 ¶m,, ∞ Marianna Gralec
Pelagia Niewczas * 1833 Tychów → PK Mirzec, wpis 97
Marianna Niewczas * 1835, I  ∞ 30.01.1854 PK Mirzec → Gabryel Kleczaj, II  ∞ 1858 PK Mirzec → Paweł Rokita
Grzegorz Niewczas * 1837 Tychów → PK Mirzec, wpis 146, I ∞ 1858 PK Mirzec → Anastazja Zacharska, II ∞ 1863 PK Mirzec → Anna Strzelec  III ∞ 24.02.1886 Mirzec → Helena Kruk
Bartłomiej Niewczas * 1840 Tychów → PK Mirzec, wpis 116, † 16.11.1861 Tychów → PK Mirzec, wpis 137
Zofia Niewczas * 1843 Tychów → PK Mirzec, wpis 63, † 1891 Tychów → PK Mirzec, wpis 51, ∞ 3.02.1862 PK Mirzec → Pawel Gralec
Jan Chryzostom Niewczas * 1846 Tychów → PK Mirzec, wpis 14,, ∞ 15.02.1870 Mirzec → Antonina Płusa
Marcin Niewczas * 1848 Tychów → PK Mirzec, wpis 89, † 9.01.1881 Tychów → PK Mirzec, wpis 124, ∞ 1879 PK Mirzec → Elżbieta Surdej
Katarzyna Niewczas * 1852 Tychów → PK Mirzec, wpis 143

1835

FRANCISZEK Bonio (gepatroj: Wincenty Bonio & Salomea Derlatka)  ••• →  ∞ ~ 1805
*
∞ 1835 PK Mirzec, wpis 5 (el Tychów)
Justyna Niewczas (gepatroj: Kazimierz Niewczas & Marianna Pachnik)
*

1836

FRANCISZEK Niewczas (gepatroj: Sebastian Niewczas & Marianna Bonio)
*

x
*

1846

MARIANNA Bonio (gepatroj: Wojciech Bonio & Elżbieta Niewczas)
* 1828
∞ 19.01.1846 PK Mirzec, wpis 2 (el Tychów)
Maciej Rokita (gepatroj: Jan Rokita & Ewa Gralec)
* 1827

1848

ŁUCJA Bonio (gepatroj: Wojciech Bonio & Elzbieta Niewczas)
* 1831
∞ 14.02.1848 PK Mirzec, wpis 14 (el Tychów)
Błażej Niewczas (gepatroj: Walenty Niewczas & Małgorzata Gralec)
* 1828

Bonio
*

x
*

 


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3) Geneteka (Polskie Towarzystwo Genealogiczne)
4) Family Search

Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym, a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Odległości:

Mirzec ‒ Kielce = 40 km
Mirzec ‒  Majków = 12 km
Mirzec ‒ Parszów = 11 km
Mirzec ‒ Starachowice = 9 km
Mirzec ‒ Wąchock = 6 km
Mirzec ‒ Wzdół Rządowy = 20 km
Starachowice ‒ Kielce = 34 km
Starachowice ‒ Mirzec = 9 km
Starachowice ‒ Parszów = 11 km
Starachowice ‒ Tychów = 8 km
Starachowice ‒ Wąchock = 6 km
Starachowice ‒ Wzdół Rządowy = 16 km
Wąchock ‒ Kielce = 30 km
Wąchock ‒ Majków = 10 km
Wąchock ‒ Mirzec = 6 km
Wąchock ‒ Parszów = 8 km
Wąchock ‒ Starachowice = 6 km
Wąchock ‒ Wzdół Rządowy = 14 km
Wzdół Rządowy ‒ Kielce = 20 km
Wzdół Rządowy ‒ Majków = 12 km
Wzdół Rządowy ‒ Mirzec = 20 km
Wzdół Rządowy ‒ Parszów = 10 km
Wzdół Rządowy ‒ Starachowice = 16 km
Wzdół Rządowy ‒ Wąchock = 14 km

 

Zapraszamy do naszej genealogicznej grupy dyskusyjnej na Fejsbuku (wzajemna wymiana doświadczeń, zapytania, informacja o sukcesach w poszukiwaniach oraz o tym czy udało się zainteresować młodych członków rodziny dziejami przodków.
Grupa dyskusyjna „Rody transagranicze“ • Diskutgrupo „Transgentaro“ • Diskussionsgruppe „Transgentaro“ • Diskusní skupina „Transgentaro“
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami