Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

   
Gento - Ród - Sippe - Family
Palacký • Pallaske • Palatzky • Balaske

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Estatística
Statistics
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Ženské větve
Weibliche Zweige
Ramos femininos
Female branches
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
Em diretórios
In directories
 

pl:  Wszystkie osoby noszące nazwisko Palacký oraz potomków w liniach żeńskich zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszamy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.
    W naszych opracowaniach genealogicznych znajdują się tylko informacje za lata 1735-1950. Na naszych spotkaniach można się dowiedzieć jak zbudować pełny rodowód ze wszystkimi pokoleniami w bezpłatnym programie Ahnenblatt, który ma wersję polską. Takie drzewo genealogiczne można przechowywać w domu dla swej najbliższej rodziny. Odradzamy wstawianie danych o osobach współcześnie żyjących na komercyjne zagraniczne portale internetowe.

cs: Všechny osoby, které nesou příjmení Palacký a potomky v ženských větvich, jsou pozvány na společné putování v minulosti ve stopách svých předků. Lidé z Vratislavi a okolí jsou pozváni na naše setkání v rámci genealogického kruhu "Transgentaro" ve Slezském esperantském sdružení.

eo: Ĉiujn personojn, kiuj portas familian nomon Palacký kaj ankaŭ idojn en inaj linioj, ni invitas al komuna migrado en pasintecon spure de prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontiĝoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro“ ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

de: Alle Personen, die den Familiennamen Pallaske tragen, und Nachkommen in weiblichen Linien sind eingeladen, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandern. Im Rahmen des "Genealogischen Kreises Transgentaro" des Schlesischen Esperantoverbandes werden Menschen aus Wroclaw und Umgebung zu unseren Treffen eingeladen.

pt: Todas as pessoas que levam sobrenome Pallaske e descendentes em linhas femininas são convidadas a seguir os passos de seus ancestrais. Pessoas de Wroclaw e da área circundante são convidadas para as nossas reuniões como parte do Círculo Genealógico "Transgentaro" na Associação de Esperanto do Silésia.

uk: Всі особи, що мають прізвисько Палацкий та нащадки в жіночих лініях, запрошуються до спільної міграції по стопах своїх предків. На наші зустрічі запрошуються люди з Вроцлава та його околиці в рамках Генеалогічної групи "Трансгентаро" в Сілезькій асоціації есперанто.

en: All persons bearing the surname Palatzky and descendants in female lines are invited to common wandering in past in the footsteps of their ancestors. People from Wroclaw and the surrounding area are invited to our meetings as part of the "Transgentaro" Genealogical Circle at the Silesian Esperanto Association.

Spotkania członków Koła Genealogicznego „Transgentaro“ odbywają się w czwartki w godzinach 18-20 (Klub Esperanto, Wrocław, ul. Kościuszki 35 A
(wejście bramą 37) •  Droga do naszego klubu • Nasz adres e-mail: transgentaro @ europonto.eu • Spotkania familijne w naszym klubie

Dotychczas zebrane informacje o rodzie prezentujemy w formie kilku gałęzi. Niestety z braku metryk nie udało się dotychczas połączyć tych gałęzi.

Gałązie rodzinami
Branĉoj laŭfamilie
Wariant nazwiska
Nomvarianto
Lata
Jaroj
Mapa
Mapoj
Uwagi
Rimarkoj
Palacký el Bludovice (Moravio) Palacký 1617-1876    
         
Palaski / Pallaske / Balaske el Grandpolio (Großpolen) Palaski, Pallaske, Balaske 1703-1909    
         

 


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami