Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj • Potomci českých bratří

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Familioj Lorek el Grandpolio, Silezio kaj Ĉeĥio
Rodziny Lorków z Wielkopolski, Śląska i Czech
Rodiny Lorků z Velkopolska, Slezska a České republiky
 Die Lorek-Familien aus Großpolen, Schlesien  und der Tschechischen Republik
kompilata de Edward Wojtakowski

1.  Śląsk, Czechy i Wielkopolska południowa • Slezsko, Česká republika a jižní Velkopolsko • Schlesien, Tschechien und Südliche Großpolen
Silezio, Ĉeĥio kaj Suda Grandpolio • Silésie, Tchéquie et
Sud de la Grande Pologne • Silesia, the Czech Republic and Southern Greater Poland

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Page initiale
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Estatística
Statistique
Statistics
Rodziny 1
Familioj 1
Rodiny 1
Familien 1
Familles 1
Famílias 1
Families 1
Śluby wg gałęzi 1
Nuptaro laubranĉe 1
Svatby podle větví 1
Hochzeiten nach Zweig 1
Casamentos por ramo 1
Mariages par branches 1
Weddings by branch 1
Śluby A1
Nuptoj A1
Svatby A1
Traungen A1
Casamentos A1
Mariages A1
Weddings A1
Śluby B1
Nuptoj B1
Svatby B1
Traungen B1
Casamentos B1
Mariages B1
Weddings B1
Odnogi żeńskie 1
Inaj branĉoj 1
Ženské větve 1
Weibliche Zweige 1
Ramos femininos 1
Branches femelles 1
Female branches 1
Księgi adresowe
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Dans les annuaires
In directories
  

2.  Wielkopolska środkowa i północna • Střední a severní Velkopolsko • Zentrale und nördliche Großpolen
Meza kaj norda Grandpolio • la Grande Pologne centrale et septentrionale • Central and northern Greater Poland

Śluby Lorków
(nuptaro laubranĉe • śluby wg gałęzi • Hochzeiten nach Zweig)

Andrzej Lorek ∞  ~ 1790

filo aŭ filino gepatroj • rodzice nupto • ślub edzino aŭ edzo gepatroj • rodzice generacio • generacja
Andrzej Lorek   ∞ ~ 1790 Katarzyna Owczarz   1. generacja
Piotr Lorek, rolnk
* 1791
Andrzej Lorek
Katarzyna Owczarz
∞ 1811 PK Sieradz
wpis 29
Franciszka Porada
* 1792
Piotr Porada
Małgorzata Tenętka
2. generacja
Tekla Lorek
* 1816
Piotr Lorek
Franciszka Porada
I ∞ 17.01.1839 PK Sieradz
wpis 13
Mikołaj Marszałek
* 1810
† 1856
Mateusz Marszalek
Regina Poczesna
3. generacja
II ∞ 3.11.1858 PK Sieradz
wpis 50
Benedykt Walczak
* 1798
Fabian Walczak
Marianna
Feliks Lorek
* 1818 Siaradz
Piotr Lorek
Franciszka Porada
∞ 10.01.1838 PK Sieradz
wpis 4
Franciszka Konop
* 1812
Szczepan Konop
Katarzyna Jatczak
3. generacja
Marianna Lorek
* 22.01.1821 Sieradz
Piotr Lorek
Franciszka Porada
I ∞ 21.01.1841 PK Sieradz
wpis
Antoni Kołodziejski
* 1804
† 22.06.1851 Sieradz
3. generacja
II ∞ 1852 PK Sieradz
wpis 74
Kacper Miłek
*
Sebastian Miłek
Kunegunda Kuślicka
III ∞ Andrzej Gajewski
*
† 1859
IV ∞ 1860 PK Sieradz
wpis 34
Paweł Pertkiewicz, rolnik
* 1822
Wawrzyniec Lorek
* 1823 Sieradz 
Piotr Lorek
Franciszka Porada
∞ 1842 PL Sieradz,
wpis 46
Marianna Łochowska
*
Antoni Łochowski
Barbara Ossuchowska
3. generacja
Dorota Lorek
* 1829 Sieradz
Piotr Lorek
Franciszka Porada
I ∞ 1861 PK Sieradz
wpis 60
Piotr Cichy
*
Jan Cichy
Marianna Kubala
3. generacja
II ∞ 1871 PK Sieradz
wpis 43
Konstanty Trzybski
*
Tomasz Trybski
Katarzyna Migalska
Michał Lorek
* 1840 Sieradz
Feliks Lorek
Franciszka Konop
∞ 1862 PK Sieradz
wpis 23
Marianna Nawrocka
*
Józef Nawrocki
Helena Mizgarska
4. generacja
Marcel Lorek
* 1842 Sieradz
Feliks Lorek
Franciszka Konop
I ∞ 1870 PK Sieradz
wpis 35
Marianna Drzeń
*
Piotr Drzeń
Wiktoria Urbaniak
4. generacja
II ∞ 1894 PK Sieradz
wpis 21
Zofia Bartosik
*
Mariana Bartosik
Marianna Lorek
* 1845 Sieradz
Feliks Lorek
Franciszka Konop
∞ 3.09.1869 PK Sieradz
wpis 44
Józef Pertkiewicz
*
Roch Pertkiewicz
Jadwiga Drzeń
4. generacja
Antoni Lorek
* 1850 Sieradz
Feliks Lorek
Franciszka Konop
∞ 1884 PK Sieradz
wpis 16
Wiktoria Rutkowska
*
Jan Rutkowski
Marcjanna Gutkiewicz
4. generacja
           

Jakub Lorek ∞  ~ 1786

filo aŭ filino gepatroj • rodzice nupto • ślub edzino aŭ edzo gepatroj • rodzice generacio • generacja
Jakub Lorek   ∞ ~ 1786 Maria Kuhn   1. generacja
Jakub Lorek
* 1791
Jakub Lorek
Maria Kuhn
∞ 23.07.1815 PE Ostrzeszów
wpis 16
Katarzyna Pustal
* 1790
Michał Pustal
Barbara Krupa
2. generacja
Jan Lorek
* 1793
Jakub Lorek
Maria Kuhn (Kuna)
I ∞ 27.11.1820 PE Ostrzeszów
wpis 36
Rozalia Gottken ? Godek
* 1796
2. generacja
II ∞ 1854 PE Ostrzeszów
wpis 24
Maria Tondus
* 1804
Jan Lorek
* 1819 Szklarka Myślniewska
Jakub Lorek
Katarzyna Pustal
∞ 18.10.1846 PE Ostrzeszów, wpis 29 Maria Jeż, I voto Peron
* 1796
Michał Jeż
Helena Mittmann
3. generacja
II ∞ 31.11.1874 USC Parzynów, wpis 20
& PE Ostrzeszów. wp. 51
Zuzanna Walter
* 1830 Zmyślona Ligocka
Wojciech Walter
Zuzamma Reitzig
Wojciech Lorek
* 7.03.1825
Jan Lorek
Rozalia Godek
∞ 14.10.1855 PE Ostrzeszów
wpis 34
Maria Ujma
* 1821
Wojciech Ujma
Maria Wawrzyniak
3. generacja
Helena Lorek
* 1847
Johann Lorek
Maria Jeż
∞ 1871 PE Ostrzeszów
wpis 21
Karol Krupa
1845
Michał Krupa
Maria Trzeciak
Jakub ∞ ~ 1786
Maria Lorek
* 13.02.1861
Wojciech Lorek
Maria Ujma
∞ 1889 USC Międzybórz
wpis L-58
Karol Parzyjagła
* 1838
Baltazar Parzyjagła
Katarzyna Genstalla
4. generacja
           

Jakub Lorek ∞  ~ 1830

filo aŭ filino gepatroj • rodzice nupto • ślub edzino aŭ edzo gepatroj • rodzice generacio • generacja
Jakub Lorek
* 1790
† przed 1847
  ∞ ~ 1830 Zuzanna Gola
I voto Kurzawa
* 1806
  1. generacja
Martin Lorek
* 25.10.1833
Jakub Lorek
Zuzanna Gola
∞ 28.10.1860 PE Ostrzeszów
wpis 40
Christine Becker
* 1839
Christian Becker
Anna Loyda
2. generacja
Katarzyna Lorek
* 22.08.1832
Jakub Lorek
Zuzanna Gola
∞ 6.02.1853 PE Ostrzeszów
wpis 12
Fryderyk Jeż
* 1825
Michal Jeż
Helena Mittmann
2. generacja
Zuzanna Lorek
* 1833
Jakub Lorek
Zuzanna Gola
∞ 5.11.1854 PE Ostrzeszów
wpis 31
Karol Günther
* 1832
Baltazar Günther
Katarzyna Kurzawa
2. generacja
Helena Lorek
* 1838
Jakub Lorek
Zuzanna Gola
∞ 20.04.1858 PE Ostrzeszów
wpis 17
Jan Krzon alias Piwoń
* 1834
Michał Krzon
Maria Jeż
2. generacja
Barbara Lorek
* 1841
Jakub Lorek
Zuzanna Gola
∞ 20.05.1860 PE Ostrzeszów
wpis 14
Gottlieb Skiera
* 1837
Geprg Skiera
Maria Michałek
2. generacja
Elżbieta Lorek
* 1842
Jakub Lorek
Zuzanna Gola
∞ 30.10.1864 PE Ostrzeszów
wpis 37
Johann Gola
* 1839
Wojciech Gola
Zuzanna Kurzawa
2. generacja
Maria Piwoń
1870
Helena Lorek
Jan Piwoń
∞ 1899 USC Kobyla Góra
wpis 19
Fryderyk Rak
* 1872
Daniel Rak
Rozalia Schiwek
3. generacja
Johanna Piwoń
* 1871
Helena Lorek
Jan Piwoń
∞ 1892 USC Kobyla Góra
wpis 3
Fryderyk Gonschorek
1866
Jan Gonschorek
Katarzyna Stolarz
3. generacja
Albert Skiera
* 1868
Barbara Lorek
Gottlieb Skiera
∞ 1893 USC Kobyla Góra
wpis 51
Maria Mosch
* 1873
Karol Mosch
Johanna Schuetz
3. generacja
Karol Skiera
* 1864
Barbara Lorek
Gottlieb Skiera
∞ 1898 USC Kobyla Góra
wpis 28
Maria Dubielczyk
* 1880
Fryderyk Dubielczyk
Katarzyna Schicke
3. generacja
           
           

A ∞  ~ 17

filo aŭ filino gepatroj • rodzice nupto • ślub edzino aŭ edzo gepatroj • rodzice generacio • generacja
           
           

Marcin Lorek ∞  ~ 1834

filo aŭ filino gepatroj • rodzice nupto • ślub edzino aŭ edzo gepatroj • rodzice generacio • generacja
Marcin Lorek
*
† przed 1878
  ∞ ~1834 Franciszka Manikowska
* 1803
† 2.01.1878 Mroczeń
  1. generacja
Wojciech (Albert) Lorek
* 1835 Lisiny (gm. Baranów)
† 14.01.1890 Mroczeń
Marcin Lorek
Franciszka Manikowska
∞ 1860 PK Baranów
wpis 17
Marianna Michalak, kat.
* 1837
?? † 11.02.1904 Mroczeń
  2. generacja
Franciszek Lorek
*
  Balbina Manikowska
*
  2. generacja
Mikołaj Lorek
* 1868
Wojciech Lorek
Maria Michalak
I ∞ 1892 PK Baranów
wpis 1
Marianna Młocek
* 1871
Wilhelm Młocek
Elżbieta Balcerek
3. generacja
II ∞ 1900 USC Baranów
wpis
Maria Mendel  (Menzel)
* 1871
Johann Mendel
Rozalia Dawid
Franciszek Lorek
* 1862 Borówno
Wojciech Lorek
Maria Michalak
∞ 20.11.1886 USC Baranów
wpis 58
& PK Baranów, wpis 32
Maria Klein
* 4.11.1858 Borek
Fryderyk Klein
Zofia Sobczyk
3. generacja
Elżbieta Lorek
* 1866
Wojciech Lorek
Maria Michalak
∞ 1891 USC Baranów
wpis
Roch Potyrała
* 1871
Franciszek Potyrała
Salomea Mielcarek
3. generacja
Florentyna Lorek
* 1879
Franciszek Lorek
Balbina Manikowska
∞ 1898 USC Baranów
wpis 32
Wojciech Wylega
* 1872
Idzi Wylęa
Agnieszka Nawrot
3. generacja
         

Michał Lorek ∞  ~ 1806

filo aŭ filino gepatroj • rodzice nupto • ślub edzino aŭ edzo gepatroj • rodzice generacio • generacja
Michał Lorek   ∞ ~ 1806 ?   1. generacja
Michał Lorek
* 1807
Michał Lorek
 
∞ 31.01.1832 PEvR Tabor Wielki, wpis 7 Maria Wrana
1810
Godfryd Wrana
 
2. generacja
Karol Lorek
* 1833
Michał Lorek
Maria Wrana
∞ 7.09.1857 PE Ostrzeszów
wpis 29
Zuzanna Fresia
* 1837
Jakub Fresia
Maria Gądek
3. generacja
Anna Lorek
* 1867
Karol Lorek
Zuzanna Fresia
∞ 1887 USC Kobyla Góra
wpis 21
Johann Semolka
* 1859
Johann Semolka
Anna Geppert
4. generacja
Zuzanna Maria Lorek
* 1865
Karol Lorek †
Zuzanna Fresia
∞ 1888 USC Kobyla Góra
wpis 30
Karol Fryderyk Pola
* 1867
Johann Pola †
Rozalia Janusz
4. generacja
           

A ∞  ~ 17

filo aŭ filino gepatroj • rodzice nupto • ślub edzino aŭ edzo gepatroj • rodzice generacio • generacja
           
           

Paweł Lorek ∞  ~ 1801

filo aŭ filino gepatroj • rodzice nupto • ślub edzino aŭ edzo gepatroj • rodzice generacio • generacja
Paweł Lorek   ∞ ~ 1801 Helena Koschmider   1. generacja
Jan Lorek
*1802 Chojnik (gm. Sośnie)
† 23.12.1880 Kuźnica Myślniewka (gm. Kobyla G.)
Paweł Lorek
Helena Koschmider
 ∞ ~ 1821 Zuzanna Dębna (Dambny)
* 1799 Ostrzeszów
† 24.12.1866 Jawor (gm.
Kobyla Góra)
  2. generacja
Gotfryd Lorek
* 31.01.1822
Jan Lorek
Zuzanna Dębna
I ∞ 1842 PE Ostrzeszów
wpis 30
Johanna Schmidt
* 1817
Georg Schmidt
Johanna Zimmer
3. generacja
II ∞ 1893 USC Ostrzeszów
wpis 59
Katarzyna Spaniel
I voto Grabicka
* 1842
Jan Spaniel †
Zofia Smlna †
Maria Lorek
* 26.12.1823
Jan Lorek
Zuzanna Dębna
∞ 1849 PE Ostrzeszów
wpis 40
Baltazar Gaza
* 1819
Krzysztof Gaza
Rozalia Kolasa
3. generacja
Michał Karol Lorek
* 25.07.1825 Jawor
(gm. Kobyla Góra)
Jan Lorek
Zuzanna Dębna
∞ 4.102.1852 PE Ostrzeszów
wpis 4
Helena Marchewicz
* 1828
Szymon Marchewicz
Helena Schmidt
3. generacja
Jan Lorek
* 8.04.1827
Jan Lorek
Zuzanna Dębna
∞ 1853 PE Ostrzeszów
wpis 28
Johanna Weigelt
* 1828
Gottlieb Weigelt
Katarzyna Hendrysiak
3. generacja
Johanna Lorek
* 1846
Gotfryd Lorek
Johanna Schmidt
I ∞ 1879 USC Przytocznica
wpis 21
Tomasz Nowak
* 1813
Jan Nowak
Zofia Przybył
4. generacja
II ∞ xx Młycko  
Maria Gaza
* 1850
Maria Lorek
Baltazar Gaza
∞ 1871 PE Ostrzeszów
wpis 41
Karol Smolny
* 1848
Georg Smolny
Johanna Majstrzak
4. generacja
Jan Lorek
* 1857
Michał Lorek
Helena Marchewicz
∞ 1883 USC Międzybórz
wpis L-42
Johanna Hoffmann
* 1862
Johann Hoffmann
Katarzyna Gonschorek
4. generacja
Adolf Jakub Lorek
*10.07.1858 Ostrzeszów
† 3.04.1914 Ostrów Wlkp
Jan Lorek
Johanna Weigelt
∞ 1886 USC Ostrów Wielkopolski, wpis 151 Maria Faltyn
* 25.02.1859 Strzegowa
† 7.01.1948 Berlin
Baltazar Faltyn
Antonina Witczak
4. generacja
Karol Lorek
* 17.07.1854 Jawor
Michał Karol Lorek
Helena Marchewicz
∞ 10.01.1888 USC Bałdowice wpis 10 Anna Kursawe (Kurzawa)
* 1868
Gottlieb Kursawe
Krystyna Wieczorek
4. generacja
Józef Michał Lorek
* 1859
Michał Karol Lorek
Helena Marchewicz
∞ 1887 USC Ostrzeszow
wpis 63
Paulina Franciszka Zawadka
* 1864
Wilhelm Zawadka
Julianna Rauhut
4. generacja
Michał Lorek
* 9.08.1863
Michał Karol Lorek
Helena Marchewicz
∞ 1887 PE Ostrzeszów
wpis 82
Apolonia Augusta Wenzel
* 1862
Karol Wenzel
Maria Deutsch
4. generacja
Albertyna Lorek
* 1875
Johanna Lorek I voto Nowak
II voto Mycko
∞ 1895 USC Ostrzeszów
wpis 4
Karol Prescha
* 1873
Bogumil Prescha
Maria Schubert
5. generacja
Anna Lorek
* 21.07.1889 Ostrów Wielkopolski, † 10.03.1970 Ostrów Wielkopolski
Adolf Jakub Lorek
Maria Faltyn
∞ ~ 1913 Adolf Friedrich Bollert
* 16.06.1867 Templin
† 15.02.1945 Berlin
Adolf Friedrich Fedinand Bollert Maria Dorothea Dräger 5. generacja
         

Roch Lorek ∞  ~ 1800

filo aŭ filino gepatroj • rodzice nupto • ślub edzino aŭ edzo gepatroj • rodzice generacio • generacja
 
Roch Lorek
* 1773
   ∞ 1800 PK Brzeźnio (pow. Sieradz), wpis 20 Dorota Gozdecka
I voto Lamwska
* 1773
  1. generacja
Teresa Lorek
* 1800
Roch Lorek
Dorota Gozdecka
∞ 1817 PK Brzeźnio
wpis 42
Jakub Piątek
* 1794
Marcin Piątek
Franciszka Panek
2. generacja
Jadwiga Lorek
1801
Roch Lorek
Dorota Gozdecka
I ∞ 1817 PK Brzeźnio
wpis 37
Jan Strobin
* 1794
† 1848
Stanisław Strobin
Katarzyna Szcześ
2. generacja
II ∞ 1848 PK Brzeźnio
wpis 33
Michał Tomasik
*
Szczepan Tomasik
Zofia
Tekla Lorek
* 1809 Krzaki
Roch Lorek
Dorota Gozdecka
I ∞ 1827 PK Brzeźnio
wpis 29
Andrzej Macuga
* 1808 Przedgórze
Łukasz Macuga
Salomea Wilk
2. generacja
II ∞ 1840 PK Brzeźnio,
wpis 13
Józef Zientera (wdowiec)
*
Idzi Zientera
Anastazja Sośnicka
Agnieszka Lorek
*
Roch Lorek
Dorota Gozdecka
∞ 1827 PK Brzeźnio Jan Krawczyk
*
Walenty Krawczyk
Agata Siarzonek
2. generacja
Jan Lorek
* 1804 Krzaki
Roch Lorek
Dorota Gozdecka
∞ 18.10.1828 PK Brzeźnio (pow. Sierdz), wpis 30 Rozalia Pietras
1811 Ostrów
Paweł Pietras
Antonina Kłobus
2. generacja
Anastazja Lorek
* 15.04.1812 Krzaki
Roch Lorek
Dorota Gozdecka
I ∞ 1829 PK Brzeźnio
wpis 11
Grzegorz Zamierowski
*
Feliks Zamierowski
Gertruda
2. generacja
II ∞1835 PK Brzeźnio
wpis 17
Marcin Imbierek
*
Maciej Imbierek
Marianna Musialska
Rozalia Strobin
* 1822 Krzaki
Jadwiga Lorek
Jan Strobin
∞ 9.01.1839 PK Brzeźnio
wpis 6
Jakub Macuga
*
Łukasz Macuga
Salomea Wilk
3. generacja
Agata Strobin
* 1827
Jadwiga Lorek
Jan Strobin
I ∞1843 PK Brzeźnio
wpis 37
Franciszek Bocian
*
Jan Bocian
Marianna Ślepak
3. generacja
II ∞1854 PK Brzeźnio
wpis 20
Marcin Droszczyński
*
Karol Droszczyński
Ewa Szewczyk
Apolonia Krawczyk
* 1830 Kłocko
† 1880 Kłocko
Agnieszka Lorek
Jan Krawczyk
∞ 5.02.1849 PK Sieradz
wpis 12
Piotr Kulawiak
* 1827 Kłocko
Franciszek Kulawiak
Łucja Płachta
3. generacja
Franciszka Krawczyk
* 1831 Brzeźnio
Agnieszka Lorek
Jan Krawczyk
∞ 10.02.1851 PK Sieradz
wpis 14
Tomasz Michalski
* 1826 Kłocko
Roch Michalski
Magdalena Makówka
3. generacja
Stanisław Strobin
* 1830
Jadwiga Lorek
Jan Strobin
∞ 18.01.1852 PK Brzeźnio
wpis 5
Józefa Kowalczyk
* 1830
Józef Kowalczyk
Gertrda Chrzanowska
3. generacja
Jakub Krawczyk
* 1833 Kłocko
Agnieszka Lorek
Jan Krawczyk
I ∞ 1852 PK Sieradz
wpis 55
Katarzyna Michalska
*
3. generacja
II ∞ 1855 PK Sieradz
wpis 22
Elżbieta Wypych
*
Antonina Strobin
* 1840 Krzaki
Jadwiga Lorek
Jan Strobin
I ∞ 16.02.1862 PK Brzeźnio
wpis 9
Franciszek Macuga
* 1835
Jakub Macuga
Katarzyna Pustelnk
3. generacja
II ∞ 1873 PK Brzeźnio
wpis 21
Jan Pustelnik
*
Mikołaj Pustelnik
Małgorzata Grobelna
Władysław Krawczyk
* 1937, † 1879 Kłocko
Agnieszka Lorek
Jan Krawczyk
I ∞ 1857 PK Sieradz
wpis 66
Tekla Ciepińska
*
Barłomiej Ciepiński
Julianna
3. generacja
II ∞ 1859 PK Sieradz
wpis 8
Katarzyna Makówka
*
Szymon Makówka
Teresa Zagrodnik
Maciej Krawczyk
* 1839 Kłocko
Agnieszka Lorek
Jan Krawczyk
I ∞  1964 PK Sieradz
wpis 5
Marianna Plachta
*
3. generacja
II ∞ 1888 PK Sieradz
 wpis 18
Marianna Glapa
I voto Krawczxyk
*
Kacper Glapa
Jadwiga Bednarek
Ludwka Zięterska
*
Tekla Lorek
Józef Ziętera
∞ 1865 PK Brzeżnio
wpis 41
Roch Kłobus
*
Antoni Kłobus
Magdalena Macuga
3. generacja
Antonina Macuga
*  1846
Tekla Lorek
Andrzej Macuga
∞ 1868 PK Lututów,
wpis 9
Maciej Moluch
*
Tomasz Moluch
Marianna Orzeszka
3. generacja
Szymon Strobin
* 1845
Jadwiga Lorek
Jan Strobin
∞ 1872 PK Brzeźnio
wpis 1
Wiktoria Macuga
*
Andrzej Macuga
Anna Piętek
3. generacja
Katarzyna Macuga
* 1837
Tekla Lorek
Andrzej Macuga
∞ 1889 PK Brzeźnio
wpis 46
Antoni Karbwiak (wdowiec)
&
Sebastian Karbowiak
Agata Piontek
3. generacja
Katarzyna  Krawczyk
* 1844 Kłocko
† 1892 Kłocko
Agnieszka Lorek
Jan Krawczyk
I ∞ 1869 PK Sieradz
wpis 28
Michal Olbiński
*
Tomasz Ołbińśki
Marianna Siniar
4. generacja
I  ∞ 1882 PK Sieradz
wpis 25
Tomasz Ograbek
*
Józef Ograbek
Marianna Wronbel
Augustyna Krawczyk
* 1863
Władysław Krawczyk Katarzyna Makówka I ∞ 1878 PK Sieradz
wpis 56
Paweł Miłek
*
Kazimierz Milek
Monika Jasek
4 generacja
II ∞ 1881 PL Sieradz
wpis 43
Tomasz Miłek
*
Antoni Miłek
Rozalia Kucharska
Franciszka Krawczyk
*
Władysław Krawczyk Katarzyna Makówka ∞ 1879 PK Sieradz
wpis 21
Marcin Świniarski
*
Mikołaj Świniarski
Łucja Wojtas
4 generacja
Michał Bocian
*
Agata Strobin
Franciszek Bocian
∞ 20.06.1880 PK Łódź NMP
wpis 222
Konstancja Michaś
*
Ignacy Michaś
Marianna Murawa
4. generacja
Wojciech Krawczyk
*
Jakub Krawczyk
Elżbieta Wypych
∞ 1898 PK Sieradz
wpis 5
Józefa Skotnicka
*
Mateusz Skotnicki
Marianna Plachta
4. generacja
Franciszek Krawczyk
*
Jakub Krawczyk
Elżbieta Wypych
∞ 1900 PK Sieradz
wpis 4
Anna Berczak
*
Filip Berczak
Katarzyna Krakowiak
4. generacja
Marcin Krawczyk
*
Maciej Krawczyk
Marianna Płachta
∞ 1908 PK Sieradz
wpis 73
Marianna Jaworska
*
Tomasz Jaworski
Anna Kulawiecka
4. generacja
Jadwiga Świniarska
*
Franciszka Krawczyk
Marcin Świniarski
∞ 1913 PK Sieradz
wpis 6
Walenty Płachta
*
Marcin Plachta
Marianna Sobczak
5. generacja
Józef Świniarski
*
Franciszka Krawczyk
Marcin Świniarski
∞ 1913 PK Sieradz
wpis 86
Antonina Płachta
*
Marcin Płachta
Antonina Fornalczyk
5. generacja
Rozalia Świniarska
*
Franciszka Krawczyk
Marcin Świniarski
∞ 1917 PK Sieradz
wpis 17
Wojciech Gorzuch
*
Józef Gorzuch
Marcjanna Brzezowska
5. generacja
           

Tomasz Lorek ∞  ~ 1799

filo aŭ filino gepatroj • rodzice nupto • ślub edzino aŭ edzo gepatroj • rodzice generacio • generacja
Tomasz Lorek   ∞ ~ 1799 Anna Hodek   1. generacja
Wawrzyn Lorek
* ?
Tomasz Lorek
Anna Hodek
∞ 1820 PKWojków (gm.
Blaszki, wpis 5
Marianna Goszcz
*
Michał Goszcz
Helena Richlich
2. generacja
Bogumił Lorek
* 1801
Tomasz Lorek
Anna Hodek
∞ 1823 PE Sobiesęki
(gm. Szczytniki), wpis 14
Fryderyka Józefa Goszcz
*
Michał Goszcz
Helena Richlich
2. generacja
Rozalia Lorek
* 1823
Wawrzyn Lorek
Marianna Goszcz
I ∞ 1841 PE Sobiesęki
wpis 10
Jan Gottlieb Heinke
* 1812
Jan Krzysztof Heinke
Barbara Richter
3. generacja
II ∞ 1870 PE Sobiesęki
wpis 141
Józef Szwanke (vidvo)
* 1733
Jakub Szwanke
Katarzyna Tuchołek
Julianna Lorek
* 1824
Wawrzyn Lorek
Marianna Goszcz
∞ 1841 PE Sobiesęki
wpis 15
Karol Peisker
* 1821
Samuel Peisker
Dorota Tesk
3. generacja
Wawrzyn Lorek
* 1828
Wawrzyn Lorek
Marianna Goszcz
∞ 1847 PE Sobiesęki
wpis 12
Juliana Loke
* 1831
Ludwik Loke
Katarzyna Garn
3. generacja
Antoni Lorek
1833
Wawrzyn Lorek
Marianna Goszcz
∞ 1851 PE Wieluń
wpis 1
Zuzanna Uta
* 1831
Krystian Uta
Zuzanna Schubert
3. generacja
Józefa Lorek
* 1838
Wawrzyn Lorek
Marianna Goszcz
I ∞ 1858 PE Sobiesęki
wpis 156
Kazimierz Bąk
* 1833
Daniel Bąk
Antonina Blesińska
3. generacja
II ∞ 1869 PE Sobiesęki
wpis 7
Karol Spałek
* 1845
Godfryd Spałek
Zuzanna Schubert
Marianna Lorek
* 1838
Bogumił Lorek
Fryderyka Józefa Goszcz
I ∞ 1857 PE Sobiesęki
wpis 6
Bogumił Bąk
* 1820
Jan Bąk
Rozalia Kryś
3. generacja
II ∞ 1862 PE Sobiesęki
wpis 37
Wilhelm Loke
* 1835
Ludwik Loke
Katarzyna Goszcz
Julian Piskorski
* 1847
Julianna Lorek
Karol Peisker
∞ 1873 PE Sobiesęki
wpis 18
Wilhelmina Fiedler
* 1856
Amdrzej Fiedler
Eleonora Gellert
4. generacja
Emilia Lorek
* 1855
Wawrzyn Lorek
Julianna Lako
∞1873 PE Sobiesęki
wpis 3
Józef Nowacki
* 1849
Kazimierz Nowacki
Józefa Kowalska
4. generacja
Wilhelm Peisker alias
 Piskorski
* 1854
Juianna Lorek
Karol Peisker
∞ 1875 PE Sobiesęki
wpis 6
Klara Otylia Grosbach
*
Ferdynand Grosbach
Amalia Schröter
4. generacja
Józef Lorek
* 1858
Antoni Lorek
Zuzanna Utta
∞ 1887 PE Wieluń
wpis 24
Beata Spałek
* 1870
Karol Spałek
Józefa Lorek
4. generacja
Józefa Lorek
* 1865
Wawrzyn Lorek
Julianna Loke
∞ 1889 PE Sobiesęki
wpis 20
Józef Trautmann
* 1869
Jakub Trautmann
Rozalia Wejnert
4. generacja
Antoni Lorek
* 1870
Antoni Lorek
Zuzanna Utta
∞ 1895 PE Sobiesęki, wpis 19 Beata Spałek I voto Lorek (vidvino post Józef Lorek)
* 1870
Karol Spałek
Józefa Lorek
4. generacja
Jan Lorek
* 1865
Antoni Lorek
Zuzanna Utta
∞ 1899 PE Wieluń
wpis 25
Emilia Utta
* 1882
Jan Utta
Karolina Bezler
4. generacja
         

 

 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami